תוצאות מאכזבות להכשרת היישוב: ההפסד ברבעון העמיק ל-29 מיליון שקל

זאת לעומת הפסד של 3 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2016 ■ החברה הציגה הון חוזר שלילי של 198 מיליון שקל ופירסמה תזרים מזומנים מאתגר לשנים הקרובות

שלי אפלברג
שלי אפלברג
עופר נמרודי
עופר נמרודיצילום: ורדי כהנא

ערב חג שבועות פירסמה חברת הכשרת היישוב, הנשלטת על ידי משפחת נמרודי, דו"ח כספי מאכזב לרבעון הראשון, שעלול להוביל את החברה למימוש נכסים עקב קושי תזרימי. 

אף שמניית הכשרת היישוב זינקה ב-71% מתחילת השנה, ובימים בהם אפיקי הנדל"ן גואים בעולם, פעילות הכשרת היישוב הניבה ברבעון הראשון הפסד של 29 מיליון שקל, לעומת הפסד של 3 מיליון שקל בלבד ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד המיוחס לבעלי המניות של החברה גדל ל-19 מיליון שקל לעומת הפסד של 4 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2016.

את ההפסד תלה, בין היתר, דירקטוריון החברה בשינוי ערך הנדל"ן להשקעה בפארקים הלוגיסטיים בפולין, וזאת כתוצאה מחולשת היורו שירד ב-4.1% אל מול המטבע הפולני זולטי - מה שהוביל לירידת ערך של 36 מיליון שקל בשווי הנדל"ן של החברה ברבעון.

בפועל בהנהלת החברה לא מודאגים לדבריהם "לחברה אין קשיים במימון פעילותה, והיא עושה כן בהצלחה ובשיפור ניכר לעומת תקופות קודמות. לחברה אין כל קושי תזרימי. גם אם החברה לא תממש נכסים כלל, עדיין יהיה לה תזרים חיובי – לעניין זה, תשומת הלב מופנית ליתרות המזומנים החזויות בסוף כל אחת מתקופות הדוח, העולות על 200 מיליון שקל".

החברה הדגישה כי בפועל אין מדובר ברבעון רע שכן "פעילות הליבה של החברה – עסקי הנדל"ן, הסתיימה ברווח 40 מיליון ש"ח, ירידה לא מהותית למול התקופה המקבילה בשנה הקודמת – 43 מיליון שקל, ושיפור משמעותי בתוצאות עסקי המלונאות – צמצום ההפסד מ – 12 מיליון שקל ל- 8 מיליון שקל, הודות להפסקת הסכמי ניהול הפסדיים ומימוש אסטרטגיית ההתייעלות במלונות. " מעבר לכך לשיטתם "תוצאות המלונאות מאופיינות בעונתיות, המצביעה על כך כי הרבעון הראשון תמיד בעייתי".

העובדה כי להכשרת היישוב תזרים מזומנים שלילי של 17 מיליון שקל והון חוזר שלילי של 198 מיליון שקל בדוח סולו והון חוזר שלילי של 4 מיליון שקל בדו"ח המאוחד, הובילה  גם השנה את החברה לפרסם תזרים מזומנים חזוי ממנו עולה כי החברה מתכננת להנפיק אג"ח נוסף של 97 מיליון שקל השנה ועוד 250 מיליון שקל בשנת 2018.

הנהלת החברה הדגישה כי "כבר באפריל השנה, 79% מתוכנית גיוס אגרות החוב עד לסוף השנה כבר מומשה. החברה הרחיבה באפריל את סדרה 20 – בהנפקה ללא בטוחות, של אג"ח צמוד במח"מ ארוך בתשואה של 2.8% בלבד, שנועדה למיחזור אגרות חוב היסטוריות, לדוגמא, אג"ח 16, שהיא בריבית 5.3%, כך שיש שיפור ניכר בתזרים המזומנים ובהוצאות המימון של החברה".

לגבי סיבת פרסום תזרים המזומנים החזוי ציינה החברה "החברה נוהגת לפרסם דוח תזרים חזוי מזה קרוב לעשור, ונוהגת לעשות כן מידי רבעון, גם כאשר אין סימני אזהרה אשר מחייבים אותה לעשות כן לפי התקנות, וזאת כדי להגביר את השקיפות למחזיקי אגרות חוב אותם הנפיקה החברה."

אתגר נוסף בו תידרש לעמוד הינו מימוש נכסים בשווי כולל של 175 מיליון שקל עד סוף 2017, ומימוש נכסים בשווי כולל של 124 מיליון שקל בשנת 2018. עוד צופה הכשרת היישוב קבלת הלוואות מבנקים בסכום של 42 מיליון שקל ב-2017 ו-259 מיליון שקל בשנת 2018.

בחברה ציינו כי "בשלוש השנים שנים האחרונות החברה מימשה בהצלחה נכסים שהבשילו בהיקף של כ- 500 מיליון ש"ח, ויש ברשותה נכסים רבים אשר אפשר לממש, שאינם מניבים בפעילות הליבה של החברה, ושאותם ניתן לממש בתקופות הקרובות בהתאם למוסבר בתזרים המזומנים החזוי".

הכשרת היישוב תידרש להתמודד עם כלל האתגרים הללו בשעה שהיא  נאלצה ברבעון הראשון של 2017 לשערך מטה בכ-2 מיליון שקל את שווי קניון שבעת הכוכבים. 

כתוצאה מההפסד וחלוקת דיווידנד של 36 מיליון שקל ירד ההון העצמי של החברה מאז תחילת השנה ב-66 מיליון שקל. לעומת הרבעון המקביל, ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב- 697.7 מיליון שקל  בהשוואה ל 674.1 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2016. בנטו החברה רשמה ירידת ערך של 25 מיליון שקל בשווי הנדל"ן לעומת ירידת ערך של 5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הדו"ח מצביע על כך כי רווחי החברה מעסקי הנדל"ן ירדו ב-7% ל-40 מיליון שקל ברבעון. לחברה נגרם הפסד יותר קטן מהפעלת בתי מלון של 8 מיליון שקל, לעומת 12 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker