אפריקה ישראל סיימה את 2016 עם גירעון של 390 מיליון שקל

שווי נכסיה הנקי של החברה שלילי בהיקף משמעותי, והיא לא יכולה למחזר את חובותיה, בשל התשואות הדו ספרתיות בהם נסחרות אגרות החוב ■ עלות שכרו של בעל השליטה, המכהן כיו"ר - 6.5 מיליון שקל

שלי אפלברג
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
מנכ"ל אפריקה, אברהם נובוגרוצקי (מימין) ולב לבייבצילום: מאיר אלפסי
שלי אפלברג

"נכון למועד כתיבת הדו"ח, טרם התקבלו הצעות מחייבות לרכישת אפריקה ישראל" – כך הבהירה היום ההנהלה למשקיעים, המודאגים לחובם. את 2016 סיכמה החברה עם הפסד רבעוני של 123 מיליון שקל, והפסד שנתי של 2.73 מיליארד שקל.

העובדה כי החברה לא הגיעה לכל הסכמה חדשה עם המלווים ולא הצליחה להגיע להסדר חובות, הובילה לכך כי הגירעון בהון המיוחס לבעלי המניות עדיין עמוק, ומסתכם ב-390 מיליון שקל. לאפריקה ישראל יש הון חוזר שלילי בדו"ח סולו, של 2.34 מיליארד שקל, והון חוזר שלילי בדו"ח המאוחד, של 2.61 מיליארד שקל. הוצאות המימון על חוב הקרן למחזיקי אגרות החוב, בסך כ-2.34 מיליארד שקל, הסתכמו בשנת 2016 ב-317 מיליון שקל.  

העיכוב שחל במכירת נכסי הבנות לא מאפשר למחזיקי אגרות החוב לקצץ בהוצאות השכר. כך, לב לבייב, המכהן כיו"ר החברה, יכול ליהנות משכר בעלות כוללת של כ-6.52 מיליון שקל; רונן גינבזורג, מנכ"ל דניה סיבוס, נהנה משכר בעלות כוללת של כ-3.18 מיליון שקל; שלמה מינצר, מנכ"ל דניה סיבוס בארה"ב, נהנה מעלות שכר של כ-2.61 מיליון שקל; אורן הוד, מנכ"ל אפריקה מגורים, נהנה מעלות שכר של כ-2.2 מיליון שקל; אברהם נובוגרוצקי, מנכ"ל אפריקה ישראל, נהנה מעלות שכר של כ-2.15 מיליון שקל.

כמו כן, ההוצאות המשפטיות והמקצועיות של החברה על עורכי דין, נאמנים וכדומה, תפחו ל-27.5 מיליון שקל ב-12 החודשים האחרונים. סך ההוצאות הכלליות והוצאות על הנהלה הסתכמו ב-210 מיליון שקל, לעומת 190 מיליון שקל בשנה הקודמת. לדברי החברה, מקור הגידול בשינויים ארגוניים חד פעמיים באפריקה תעשיות, ועליית מכרת מחשוב אצל החברה הבת. בנוסף, ניתנו גם מענקים מיוחדים עקב ביצועי שיא של אפריקה מגורים.

מכיוון שהיקף המזומנים הנדרשים לצורך פירעון חובותיה עולה באופן ניכר על יתרות המזומנים שבידה, בדו"חות קיימת הערת "עסק חי", המזהירה כי אין לה זכות קיום עסקית. שווי נכסיה הנקי של החברה שלילי בהיקף משמעותי, והיא לא יכולה למחזר את חובותיה, בשל התשואות הדו ספרתיות בהם נסחרות אגרות החוב.

בפועל, גם הנהלת החברה לא צופה את מכירת כלל הנכסים בתוך שנה. החברה צופה כי סך של 823 מיליון מתוך סל הנכסים השוטפים, וסך של 647 מיליון שקל מתוך סך ההתחייבויות השוטפות, ימומשו לאחר יותר מ-12 חודשים.

מחזיקי אגרות החוב של החברה טרם העמידו את החוב לפירעון מידי, למרות שיש להם זכות לעשות זאת. לחברה חוב של 1.415 מיליארד שקל לסדרה כ"ו, חוב של 1.02 מיליארד שקל לסדרה כ"ז, וחוב של 331 מיליון שקל לסדרה כ"ח. מדו"ח תזרים המזומנים החוזי, עולה כי החברה צופה כי בסוף 2018 יהיה בקופתה מינוס של 427 מיליון שקל.

הוצאות המימון של אפריקה ישראל הסתכמו במהלך הרבעון הרביעי ב-148 מיליון שקל, ובשנת 2016 כולה ב-652 מיליון שקל. החברה רשמה רווחי שיערוך של 172 מיליון שקל ברבעון הרביעי, בשל עלייה בשווי הנדל"ן בשבבעלותה. עיקר העלייה מקורה בנכסי נדל"ן בגרמניה ומכירת נכסים על ידי אפי אירופה.

במהלך הדו"ח, הסבירה אפריקה ישראל איך השליטה בחברות הבנות הטובות אפריקה מגורים (74%) ואפריקה נכסים (56%) עשויה להילקח ממנה במישרין או בעקיפין, בשל הסכמי קבלת אשראי עליהם חתמו חברות אלו במהלך השנים, סמן למחזיקי אגרות החוב כי עליהם להזדרז במכירה, או לחילופין להגיע להסכמות חדשות עם המלווים האחרים של חברות הבנות.

למלווים של אפריקה מגורים קיימת הזכות להעמיד את החוב של 1.263 מיליארד שקל (מתוכו כ-501 מיליון שקל לגופים המוסדיים), לפירעון מידי, במקרה של שינוי שליטה באפריקה מגורים. סיכון זה קיים, בין אם אפריקה תימכר לצד שלישי ובין אם תרד להחזקה של פחות מ-51%.

למלווים של אפריקה נכסים, שלקחה אשראי כולל של כ-4.48 מיליארד שקל (מתוכו כ-1.323 מיליארד שקל ניתן על ידי המוסדיים), קיימת גם זכות להעמיד את החוב לפירעון מידי. אפריקה מציינת גלולת רעל נוספת, שעשויה לעזור לבעל השליטה הנוכחי, לב לבייב, לזכות בחברה שוב, והיא כי לגופים שהעניקו אשראי בסכום כולל של 1.365 מיליארד שקל יש עילה להעמיד את החוב לפירעון מידי בשל כשל צולב. זה עשוי לגרום לשרשור של הסיכון גם בהסכמי אשראי, שאינם כוללים עילה להצמדה לפירעון מידי, בשל שינוי שליטה.

גם בדניה סיבוס, לה הסכמי אשראי של 374 מיליון שקל ומסגרות אשראי של כ-1 מיליארד שקל, קיים סיכון של העמדת החוב לפירעון מידי בשל שינוי שליטה.

את ההחזקות במניות אפריקה תעשיות (73%) נראה כי הנושים של אפריקה ישראל כבר הפסידו. אתמול הודיעו מגדל ומיטב דש כי הם מעמידים את החוב כלפיהם, 160.6 מיליון שקל, לפירעון מידי. נראה כי יתפתח ויכוח בין הבנקים ושני הגופים, מי יהיה זכאי לקבל את התמורה ממכירת חברת הבת נגב, שעל המדף.

אברהם נובוגרוצקי, מנכ"ל אפריקה ישראל, מסר: "תוצאות השנה עומדות בסימן ההחרפה המתמשכת במצב המאקרו כלכלי ברוסיה, והשפעת מצב זה על החלטת הנהלת החברה והדירקטוריון, להודיע במאי 2016 על גיבוש תוכנית לארגון מחדש של מצבת התחייבויותיה של החברה. החלטה זו, היתה בבחינת הכרח המציאות, ואנו עדיין בעיצומו של התהליך, בו אנו מפעילים את כל הצעדים הדרושים, מבניים וניהוליים כאחד, כדי להתאים את פעילותה העסקית והארגונית של החברה, למציאות מורכבת זו.

"כחלק מכך, השלימה החברה את מכירתה של אפי פיתוח לידי בעל השליטה, מר לב לבייב. אנו תקווה שארגון מבנה החוב יסתיים במהרה. לצד האתגרים הלא פשוטים הללו, אנו מעודדים מכך כי המאמצים הרבים המושקעים בקידום הפיתוח העסקי, באים לידי ביטוי בתוצאות חברות הבת - אפריקה ישראל נכסים, דניה סיבוס ואפריקה ישראל מגורים.

"החברות מציגות המשך תנופת עשייה, המתבטאת בגידול וצמיחה בפעילות, תוך ביסוס איתנותן הפיננסית. אנו מאמינים כי המומנטום החיובי בחברות יימשך, והוא יבוא לידי ביטוי בתוצאותיהן גם בהמשך. לצד ההצלחה של מרבית הפעילויות של חברות הבת נמשיך ללא לאות להשקיע מאמצים רבים למציאת משקיע, שיחזיר את נגב לפסי הרווחיות. כמו גם, נתמוך בהמשך קידום פעילות ענפה במגזר הפלדה, שלמרות שסבל בשנה החולפת מירידת מחירים, את פירות היציבות ו/או עליית המחירים בענף זה התחלנו לקצור עם המעבר לרווחיות".

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker