המימושים בקנדה ואיחוד מלון Renaissance הכפילו הרווח של סקייליין ל-20 מיליון שקל

סקיילין שפועלת בתחום הנדל"ן בצפון אמריקה - סיימה את הרבעון השלישי עם גידול של כ-39% בהכנסות לכ-103.6 מיליון שקל. הגידול נבע מאיחוד תוצאות Renaissance, והכרה בהכנסות ממסירת יח"ד באתר הנופש Horseshoe

ערן אזרן
גיל בלוטרייך. הקים את מישורים ב-1989
גיל בלוטרייך. הקים את מישורים ב-1989צילום: עופר וקנין

ברקע לשותפות החדשה בין המיליארדר אלכס שניידר לגיל בלוטרייך בחברת הנדל"ן הישראלית מישורים, סקייליין, החברה הבת של מישורים, ממשיכה לדווח על שיפור בתוצאותיה הכספיות. סקיילין סיימה את הרבעון השלישי עם עלייה של כ-20% בהכנסות התפעוליות מנדל"ן (NOI) לכ-19.7 מיליון שקל, בהשוואה לרבעון המקביל ב-2015.

הגידול ב-NOI – מדד מקובל להשוואה בין חברות נדל"ן המגלם את ההכנסות מהנכסים המניבים בניכוי העלויות הנדרשות לתפעולם - נבע מאיחוד פעילות מלון Renaissance שבקליבלנד ארה"ב, שנרכש ב-2015 בכ-70 מיליון שקל, לצד התייעלות במגזר המלונאות ואירוח. איחוד תוצאות Renaissance קיזז את הקיטון בהכנסות כתוצאה ממכירת מלון Pantages שבקנדה. בתשעת החודשים הראשונים של 2016 ה-NOI עלה בכ-51% לכ-51.4 מיליון שקל.  

סקייליין, שנסחרת לפי שווי שוק של כ-400 מיליון שקל, עוסקת בייזום ופיתוח נדל"ן, ניהול מלונות ואתרי נופש, ונדל"ן מניב בצפון אמריקה. לחברה אחזקות בשטחים מסחריים, במלונות ועתודות קרקע לפיתוח בהיקף של כ-5,200 יח"ד בארבעה מתחמים עיקריים. בשנתיים האחרונות נפגעה החברה מהצניחה בדולר הקנדי, שהביאה למחיקה של כ-100 מיליון שקל ב-2015. ב-2016 הדולר הקנדי התאושש מעט, מה שהטיב עמה.

הכנסות סקייליין ברבעון השלישי של 2016 צמחו בכ-39% לכ-103.6 מיליון שקל, לעומת כ-74.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מעליה בהכנסות ממגזר המלונאות ואירוח (איחוד מלון Renaissance), לצד המשך הכרה בהכנסות ממסירת יח"ד באתר הנופש Horseshoe, שקיזזו ירידה בהכנסות מאתר הנופש Horseshoe עקב תנאי מזג אויר חריגים לרעה, וכן הכנסות ממלון Pantages שנמכר, כאמור.

לצד ההכנסות השוטפות, במהלך הרבעון הכירה קייליין ברווחים ממימוש השקעות בסך של כ-25.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-9.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד; זאת בעיקר כתוצאה מהשלמת מכירת מלון Pantages, וכן מהשלמת מכירת 5 מגרשים באתר הנופש Deerhurst. מאז 2015 מיישמת סקיילין שינוי אסטרטגי משמעותי, במסגרתו התמקדה במימוש נכסים שאינם נדל"ן מניב ונכסים המניבים תזרימי מזומנים נמוכים, במטרה להפנות משאבים להשקעות שלפי הערכות החברה יהיו רווחיות יותר.

הרווח התפעולי של סקייליין ברבעון השלישי של שנת 2016 עלה בכ-28% לכ-10.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-8.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במהלך הרבעון הוצאות המימון של החברה הוכפלו לכ-10 מיליון שקל, בעיקר עקב שערוך אגרות החוב השקליות של החברה שהושפעו מהחלשות הדולר הקנדי ביחס לשקל. בשורה התחתונה, החברה הצליחה ברבעון להכפיל את הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לכ-20.2 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי בסך של כ-9.4 מיליון שקל ברבעון המקביל.

ביוני האחרון, אנטרופי שירותי מחקר – המכינה עבודות אנליזה לגופים מוסדיים - העניקה לסקליין המלצת "תשואת יתר", במחיר יעד של 33.9 שקל - כ-18% מעל מחיר שוק ערב פרסום העבודה. בין היתר כתבו באנטרופי כי "מימושי הנכסים האחרונים יאפשרו לחברה גמישות פיננסית ויכולת טובה להיכנס לפרויקטים חדשים בתחום הנדל"ן המניב". כיום נסחרת מניית סקייליין במחיר של 24.5 שקלים – כך שהחברה עדיין רחוקה ממחיר היעד שהציבה אנטרופי

מניית סקיילןן בשנה האחרונה

תגובות