בזכות זינוק ברווחיות AM:PM: הרווח התפעולי של דור אלון גדל ב-34%

הרווח התפעולי של דור אלון ברבעון השלישי הסתכם ב45 מיליון שקל כש-AM:PM ואלונית תרמו 6.8 מיליון שקל לרווח

יורם גביזון

גידול כמותי במכירות מוצרי הדלק בתחנות התדלוק, עלייה במכירות של חנויות הנוחות, ירידה בהפסדים על מלאי הדלק ושיפור דרמטי ברווחיותה של רשת AM:PM - כל אלה הביאו לקפיצה ברווחיה של חברת דור אלון מקבוצת אלון רבוע כחול ברבעון השלישי. דור אלון הרוויחה 24.1 מיליון שקל ברבעון החולף, לעומת 4.7 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2015 שבו ספגה החברה הוצאה חד-פעמית של 5 מיליון שקל והפרשה של 6 מיליון שקל לתשלום עתידי של מסים בגין רווח ההון ממימוש של ההחזקה בחברת דיינרס (12.25%).

ההכנסות נטו של דור אלון - שמשווקת דלק בתחנות תדלוק וישירות ללקוחות במגזר העסקי, ומפעילה חנויות נוחות ברשתות אלונית ו-AM:PM - ירדו ב-6.4% ברבעון השלישי, והסתכמו ב–965 מיליון שקל. הירידה בהכנסות נבעה מירידה במחירי הדלק, שהקטינה את ההכנסות במגזר מתחמי התדלוק והמסחר, וכן מירידה כמותית במכירות ללקוחות במגזר השיווק הישיר ללקוחות בתעשייה, שקוזזה בעלייה במכירות של דלק סילוני וגידול במכירות של AM:PM וחנויות אלונית, הן בתוך מתחמי התדלוק והן מחוץ להן.

יו"ר דור אלון, ישראל יניב
יו"ר דור אלון, ישראל יניבצילום: אייל טואג

הרווח הגולמי של דור אלון, שמנוהלת על ידי עודד בלום, גדל ב-8.8% ברבעון השלישי והסתכם ב-222 מיליון שקל. השיפור נבע מגידול כמותי במכירות בתחנות התדלוק, גידול במכירות של חנויות נוחות וירידה בהפסדים על מלאי הדלק, בעיקר במגזר הדלק הסילוני - ל-1.5 מיליון שקל ברבעון השלישי, לעומת הפסד של 8 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2015.

הרווח התפעולי גדל ב-34% והסתכם ב-45 מיליון שקל. הגידול נבע משיפור ברווח בשלושה מארבעה מגזרי הפעילות של החברה וכן מהפרשה של 5 מיליון שקל שבוצעה ברבעון המקביל לירידת ערך ההשקעה בדיינרס. הגידול ברווח התפעולי מותן כתוצאה מעלייה של 4.8% בהוצאות המכירה והשיווק בשל פתיחת מתחמי תדלוק ומסחר חדשים ועלייה של 3.8% בשכר המינימום ביולי 2016.

הרווח התפעולי במגזר מתחמי התדלוק והמסחר, שכולל 211 תחנות תדלוק ו-144 חנויות נוחות, גדל ב-3.3%, ל-41 מיליון שקל, למרות עלייה בשכר העבודה בתחנות וירידה של 8% במכירות ל-619 מיליון שקל כתוצאה מירידה במחיר הדלק שקוזזה בגידול כמותי במכירות הדלק ובעלייה של 6.2% במכירות של רשת אלונית ל-79 מיליון שקל בגלל עיתוי לא נוח של חגי תשרי.

הרווח התפעולי של מגזר השיווק הישיר ירד ב-15%, ל-5.7 מיליון שקל, כתוצאה משחיקת המרווחים בשיווק סולר וירידה כמותית בעקבות החלטת החברה להקטין את האשראי ללקוחות ברמת סיכון גבוהה, וירידה של 27% ברווח התפעולי של חברת דורגז שמשווקת גז בעיקר ללקוחות תעשייתיים לרמה של 2.1 מיליון שקל. ההכנסות במגזר זה ירדו ב-12%, ל-113 מיליון שקל, כתוצאה מהמדיניות הסלקטיבית יותר במתן אשראי ללקוחות ולמרות צמיחה של 3.5% במכירות דורגז ל-46 מיליון שקל.

ההכנסות במגזר האחרים, שכולל את פעילות הרשת של 44 חנויות הנוחות העירונית AM:PM ושל 30 החנויות של רשת אלונית מחוץ לתחנות, גדלו ב-1.5% ל-126 מיליון שקל - למרות עיתוי לא נוח של חגי תשרי. הרווח התפעולי ניתר ל-6.8 מיליון שקל, שהם 5.4% מהמחזור, לעומת 893 אלף שקל שהם 0.7% מהמחזור בלבד ברבעון המקביל ב-2015.

יאיר תמיר, סמנכ"ל הכספים של דור אלון, אמר כי השיפור היה בעיקר ברשת העירונית AM:PM. הרשת הגדילה את מכירותיה ושיפרה משמעותית את הרכש לאחר שהתנתקה מהחברה האחות לשעבר, מגה קמעונות, לאחר שזו נקלעה לקשיים ונמכרה לחברת יינות ביתן. לדבריו, לשיפור ברווחיות תרם תהליך התייעלות ב–AM:PM.

הוצאות המימון נטו של החברה ירדו ב-30%, ל-13.5 מיליון שקל, ברבעון החולף. הירידה בהוצאות המימון התאפשרה הודות לקיטון בהתחייבויות הפיננסיות נטו של החברה ומיחזור החוב בריביות נמוכות - כתוצאה מירידת התשואות בשוק האג"ח.

מניית דור אלון בשנה האחרונה

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker