מנורה מבטחים מסכמת את הרבעון השלישי: הפסד של 24 מיליון שקל

ההפסד מגלם ירידה של 51% בריווחיות לעומת שנה שעברה ■ המעבר להפסד נובע מגידול בפער בין השינוי בהתחייבויות הביטוחיות להכנסות מהשקעות, כתוצאה מירידה בהכנסות מהשקעות ומגידול בשיווק ובהוצאות רכישה

אסא ששון

חברת הביטוח מנורה מבטחים פירסמה היום (ב') את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של השנה. החברה, המנוהלת בידי מוטי רוזן, היא חברת הביטוח הראשונה שפירסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון.

החברה הציגה הפסד נקי כולל של 24 מיליון שקל ברבעון לעומת רווח נקי כולל של 57 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-123 מיליון שקל, לעומת רווח נקי כולל של 254 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הפער מגלם ירידה של 51% בריווחיות. החברה דיווחה כי בהתאם למבחני סולבנסי 2 שביצעה יש לה עודפי הון משמעותיים.

מוטי רוזן , מנכ"ל מנורה מבטחים
מוטי רוזן , מנכ"ל מנורה מבטחיםצילום: מוטי קמחי

הסיבה לירידה ברווחיות היא ירידה בהכנסות מהשקעות, מירידה בתשואה הריאלית למבוטחים - אשר הקטינה את דמי הניהול המשתנים בפוליסות תלויות התשואה, ומעדכון אומדנים אקטואריים. מנגד, קוזזה הירידה ברווח עקב השפעה חיובית בריבית חסרת הסיכון ובפרמייות אי נזילות, אשר הקטינו את ההתחייבויות הביטוחיות בביטוח חיים, בגין גמלאות בתשלום וגמלאות שטרם החל תשלום קצבה בגינן, בסך של כ-61 מיליון שקל, לפני מס. בנוסף, קטנו ההתחייבויות הביטוחיות בענף רכב חובה לאחר חתימה על הסכם שיבוב עם המוסד לביטוח לאומי, הכולל כללים תנאים ומועדים ליישוב דרישות שיבוב.

הסעיף העיקרי שגרם להפסדי החברה הוא תחום ביטוחי החיים. ההפסד הכולל לפני מס מביטוח חיים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכם לסך של כ-34 מיליון שקל, אל מול רווח כולל בסך של כ-104 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח נובעת בעיקר מירידה בהכנסות מהשקעות ומירידה בתשואה הריאלית למבוטחים, אשר הקטינה את דמי הניהול המשתנים בפוליסות תלויות התשואה.

בנוסף, חל גידול באומדן ההפרשה לתביעות תלויות בגין תשלומים חד פעמיים בביטוח חיים, בעיקר במוות, ובעדכון הפרשה לנאותות העתודה בהתאם להנחיות חדשות של הפיקוח על הביטוח, לעומת עדכון אומדנים הכוללים אומדן שיעור לקיחת קצבה אשר בוצעו בתקופה המקבילה אשתקד. מנגד, קוזזה הירידה מהשפעה חיובית בריבית חסרת הסיכון ופרמיית אי נזילות אשר הקטינו את ההתחייבויות הביטוחיות בביטוח חיים בגין גמלאות בתשלום וגמלאות שטרם החל תשלום קצבה בגינן.

בתחום הבריאות הסתכמו הפרמיות שהורווחו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 בכ-420 מיליון שקל אל מול 412 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול פרמיות בגין ביטוח בריאות לעובדים זרים ודמי מחלה, חל גידול של כ-10.2% בהיקף פרמיות ביטוח בריאות למול התקופה המקבילה אשתקד. ההפסד הכולל לפני מס בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכם לסך של כ-4 מיליון שקל למול רווח של כ-19 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

המעבר להפסד נובע מעדכון התחשבנות עם מבוטחי משנה, מגידול בפער בין השינוי בהתחייבויות הביטוחיות להכנסות מהשקעות כתוצאה מירידה בהכנסות מהשקעות ומגידול בהוצאות ובהן עמלות, שיווק והוצאות רכישה אחרות.

בחודש אוגוסט 2015, החברה ביצעה תרגיל לחישוב דרישות ההון על פי הדירקטיבה האירופאית Solvency 2 במנורה מבטחים ביטוח ובשומרה. בהתאם לתוצאות התרגיל, ומבלי להתחשב בהקלות לעניין החישוב בהתאם להוראות הדרקטיבה, למנורה מבטחים ביטוח ולשומרה קיימים עודפי הון ניכרים בהיקף של מאות מיליוני שקלים ועשרות מיליוני שקלים, בהתאמה.

ההון העצמי של הקבוצה ליום 30 בספטמבר 2015 הסתכם לסך של 3.2 מיליארד שקל. למנורה מבטחים ביטוח עודפי הון למול ההון הנדרש על פי דין בסך של כ-495 מיליון שקל, המהווים כ-22% מעל ההון הנדרש.

סך הנכסים המנוהלים ע"י הקבוצה הסתכמו בכ- 139 מיליארד שקל. נכסי קרן הפנסיה מבטחים החדשה, קרן הפנסיה החדשה הגדולה בישראל, הסתכמו בתום הרבעון השלישי של שנת 2015 בסך של כ- 73.4 מיליארד שקל, לעומת כ- 65.2 מיליארד שקל בתום הרבעון השלישי של שנת 2014, גידול של כ- 12.6%. מנורה מבטחים החזיקה בתום הרבעון השלישי של שנת 2015, בנתח שוק של כ-35% מבין קרנות הפנסיה החדשות המקיפות. היקף נכסי קופות הגמל המנוהלים ע"י הקבוצה הסתכם בסך של כ-19.6 מיליארד שקל, מתוכם סך של כ-4.7 מיליארד שקל בקופות גמל מבטיחות תשואה.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker