קרדן אן.וי הפסידה 1.5 מיליון יורו ברבעון השני של 2015

האטה בפעילות הנדל"ן של קרדן אן.וי בסין והפסדים בעקבות פיחות בשער היורו כלפי השקל העיב על רווחים משערוך נכסים בסין ■ החברה רשמה אפס הכנסות ממכירת דירות ברבעון השני של 2015 לאחר שלא מכרה דירות בפרוייקט יורופארק דאליאן 2015

יורם גביזון

קרדן אן.וי, המנוהלת על ידי שוקי אורן, הפסידה 1.5 מיליון יורו ברבעון השני של 2015, בהשוואה להפסד של 6.9 מיליון יורו ברבעון המקביל לו ב-2014. קרדן לנד צ'יינה שמאגדת את פעילותה של קרדן אן.וי בשוק הנדל"ן הסיני, הרוויחה 8.1 מיליון יורו ברבעון השני של 2015 לעומת רווח של 1.8 מיליון יורו ברבעון המקביל לו ב־2014, וזאת כתוצאה מרווח של 21.2 מיליון יורו משערוך ערכו של קניון Galleria Dalian בעקבות התחלת פעילות מסחרית בקניון ברבעון החולף. הקניון שבבעלותה המלאה של קרדן לנד צ'יינה משתרע על 5 קומות ושטח של 66 אלף מ"ר נטו לשהשכרה. נכון למועד הפתיחה נחתמו חוזים להשכרת 70% משטחיו ולהערכת החברה הקניון יאוכלס במלואו במחצית הראשונה של 2016.

למעט רווח ההון ניכרת האטה בפעילותה של החברה בתחום הבניה למגורים. החברה רשמה 0 הכנסות ממכירת דירות ברבעון השני של 2015 לאחר שלא מכרה דירות בפרוייקט יורופארק דאליאן 2015, לעומת הכנסות של 3.4 מיליון יורו ברבעון המקביל ב-2014, בו מכרה 204 דירות. המכירות בפרוייקטים שבהם קרדן לנד צ'יינה מחזיקה ב-50% מהמניות צמחו ב-25% ל-300 דירות ברבעון החולף, אולם ההכנסות בגינם נותרו יציבות ברמה של 8.7 מיליון יורו ברבעון השני של 2015.

קניון Galleria Dalian של קרדן
קניון Galleria Dalian של קרדן

חלקה של קרדן לנד צ'יינה בחברות המוחזקות הסב לה הפסד של 1.7 מיליון יורו לעומת רווח של 500 אלף יורו במקביל ב־2014, כתוצאה מרישום הפרשה של 2.9 מיליון יורו לירידת ערך מלאי דירות; עדות נוספת להאטה בשוק הנדל"ן הסיני.

שיעור הדירות במלאי שלא נמכרו עדיין ובנייתן הושלמה עלה ל-11% בסוף הרבעון השני של 2015, לעומת 9% בסוף 2014. קרדן לנד צ'יינה חתמה באוגוסט 2015 על הסכם למכירת בנין B בפרוייקט יורופארק דאליאן שכולל 262 דירות ו־14 מקומות חניה. הכנסותיה מביצוע פרוייקטי תשתיות מים של חברת תהל, שבבעלותה המלאה של קרדן אן.וי, גדלו ב-40% ברבעון השני של 2015 בהשוואה למקביל ב-2014 והסתכמו ב-50 מיליון יורו, כתוצאה מזקיפת הכנסות מפרוייקטים באפריקה מרכז ומזרח אירופה.

הרווח הגולמי של חברת תהל מתחום הפרויקטים גדל ב־45% ברבעון השני של 2015 לעומת המקביל ב־2014 והגיע ל־8.7 מיליון יורו. תהל סיימה את הרבעון השני של 2015 ברווח של 600 אלף יורו לעומת רווח של 2.9 מיליון יורו ברבעון המקביל ב-2014, כתוצאה מגידול בחלקה של תהל בהפסדי החברות המוחזקות ל-900 אלף יורו ברבעון החולף, בהשוואה ל־300 אלף יורו ברבעון המקביל ב־2014. זוהי קפיצה בהפרשות למס של כ-1.3 מיליון יורו לעומת 500 אלף יורו במקביל ב־2014, והפסד של מיליון יורו מפעילות מופסקת לעומת רווח של 1.2 מיליון יורו מפעילות מופסקת ברבעון המקביל ב־2014.

למרות הצמיחה המהירה בהכנסותיה של תהל צבר, העבודות של החברה נותר ברמה של 358 מיליון יורו כפי שהיה בסוף 2014, בעיקר הודות לחוזה בשווי 71 מיליון יורו - שנחתם להקמה ותפעול של מערכת אספקת מים ל-131 כפרים במחוז Gadag עבור ממשלת Karnataka. החוזה נחתם ברבעון השני של 2015.

שוקי אורן
שוקי אורןצילום: אייל טואג

מגזר הבנקאות והאשראי הקמעונאי של קרדן אן.וי במזרח אירופה רשם עוד שיפור בפעילותו. הרווח הנקי של חברת KFS שמאגדת את הפעילות הבנקאית ומתן האשראי הקמעונאי בבולגריה וברומניה ומחזיקה ב־66% ממניותיה של אוויס אוקראינה, הרוויחה 4.5 מיליון יורו ברבעון השני של 2015, לעומת רווח של 3.7 מיליון יורו ברבעון המקביל ב־2014.

הכנסותיה של החברה מריבית נטו גדלו ב-7.4% ברבעון החולף לעומת המקביל ב־2014 והסתכמו ב־8.7 מיליון יורו, כתוצאה משיפור באיכות תיק האשראי של החברה וירידה בריבית המשולמת על פקדונות. תיק האשראי נטו של החברה ירד ל-150 מיליון יורו בסוף הרבעון השני של 2015 לעומת 152 מיליון יורו בסוף 2014. גורם חשוב לשיפור ברווחיה של KFS היתה עליה בחלקה ברווחי אוויס אוקראינה ל־700 אלף יורו ברבעון השני של 2015 לעומת 300 אלף יורו ברבעון המקביל לו ב־2014.

קרדן אן.וי סיימה את הרבעון השני של 2015 בהפסד של 1.5 מיליון יורו בשל גידול של 36% בהוצאות המימון נטו ל-17.7 מיליון יורו ברבעון השלישי של 2015. הוצאות אלו נובעות מהשפעת הפיחות בשער היורו כלפי השקל על השווי ההתחייבותי של אגרות החוב של החברה במונחי יורו. גורם אחר שפגע בתוצאות הכספיות של קרדן אן.וי ברבעון השני של 2015 היה קפיצה בהוצאות למיסים ל-6 מיליון יורו ברבעון השני של 2015 לעומת 1.2 מיליון יורו במקביל ב־2014.

שוקי אורן מנכ"ל קרדן אן.וי אמר שאישור הסדר החוב של החברה מאפשר להפנות משאבים ניהוליים לשיפור תוצאות החברות הבנות ולהעלאת ערכה של הקבוצה כולה. אורן ציין שכל תחומי הפעילות של קרדן אן.וי הרוויחו ברבעון השני אך על התוצאות התפעוליות הטובות העיבה החשיפה של החברה לתנודות בשערי החליפין ובעיקר לפיחות היורו כלפי השקל, ולפיחות היואן כלפי היורו. אלו באו לידי ביטוי ניכר ברבעון השני של 2015.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker