קפיצה של 60% ברווחי איסתא בעקבות עסקת בית קליפורניה בתל אביב

רווחי הנדל"ן של החברה עקפו בראשונה את הרווחים מתיירות ■ איסתא תצרף שותפים אסטרטגיים לנופש ישיר במקומה של מגה

יורם גביזון

רווח הון של 12 מיליון שקל ממכירת 50% מהבעלות בבית קליפורניה בתל אביב היה הגורם המרכזי לקפיצה ברווחיה של חברת איסתא, שפועלת כסוכנות נסיעות קמעונית למגזרי הנופש ולמגזר העסקי, ומחזיקה בפעילות נדל"נית.

איסתא, שמנוהלת בידי אחישי גל, הרוויחה 17.8 מיליון שקל ברבעון השני של 2015 - גידול של 59% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2014. הרווח במחצית הראשונה של 2015 קפץ ב-46% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2014 ל-21.5 מיליון שקל. ההכנסות ירדו ב-3% ברבעון החולף ל-134 מיליון שקל. השוואת הפעילו במחצית הראשונה של 2015 לעומת המחצית המקבילה, שמנטרלת את השפעת עתוי חג הפסח על הפעילות, מעלה שההכנסות ירדו ב-3.3% בינואר-יוני 2015 לעומת התקופה המקבילה ל-239 מיליון שקל.

איסתא פעילה הן בשיווק כרטיסי טיסה בטיסות סדירות תמורת עמלות, והן בארגון טיסות שכר וחבילות נופש משולבות, שבהן איסתא רוכשת את מקומות הטיסה ובתי המלון על חשבונה, כשהיא לוקחת את הסיכון העסקי עליה ומשווקת אותם ללקוחותיה, וכן בארגון חבילות נופש לנישות כמו תיירות לאירועי ספורט ואתרי סקי.

בית קליפורניה צילום: עופר וקנין

גל מסביר את הירידה בהכנסות בירידה במחיריהם של כרטיסי הטיסה, כתוצאה כפולה של הנפילה בתנועת התיירים לישראל וקריסת מחירי הדלק הסילוני. הירידה במחיריהם של כרטיסי הטיסה, שהשפיעה לרעה על ההכנסות ממכירת חבילות, קוזזה בגידול במספר הנוסעים. גורמים נוספים לירידה בהכנסותיה של איסתא היו הפסקת פעילותה של חברת איסתא סטייל, שסיפקה שירותי תיירות לקבוצות סגורות במגזר העסקי, ושירותי תיירות בהתאמה אישית ללקוחות פרטיים, שנסגרה בסוף 2014 מחוסר כדאיות כלכלית.

פעילות זו קוזזה באיחוד הכנסותיה של חברת מגה נופש ישיר, שהיא שותפות שווה בין איסתא לבין חברת מגה קמעונאות בשיווק חבילות נופש בישראל ובחו"ל בעיקר למשפחות. הפעילות מספקת לחברה זרם הכנסות מעמלות על פעילות, שהיקפה, לפני הפסקת שיתוף הפעולה עם מגה, הסתכם ב–12 מיליון דולר בשנה. שיתוף הפעולה עם מגה מקבוצת דור אלון הופסק לאחר 10 שנים, בעקבות הידרדרות מצבה של רשת מגה והנפילה בתנועה שסיפקה למיזם המשותף. איסתא עשויה להכניס שותפים אסטרטגיים חדשים לנופש ישיר, שכיום היא בבעלותה המלאה של החברה.

גורם אחר שקיזז את השפעת הירידה במחירי כרטיסי הטיסה על ההכנסות מתיירות היה גידול בהכנסות משכר דירה, כתוצאה מרכישת 33% ממניותיו של מלון רימונים באילת מחברת מלונות הכשרת הישוב במארס 2015, והשכרתו למוכרת תמורת 7.8 מיליון שקל בשנה (חלקה של איסתא), המשקף תשואה של 7.8% על עלות הרכישה.

צבירת נדל"ן 
ב‐600 מיליון שקל

הפעלת מלון רימונים בידי מלונות הכשרת הישוב צפויה להניב לאיסתא רווח של 1.2 מיליון שקל לרבעון, בהתחשב בריבית שתשלם החברה על רכישת חלקה במלון רימונים. גל מציין שהרווח משכר דירה היה בראשונה גבוה מהרווח מפעילות תיירותית (7.8 מיליון שקל, לעומת 7.2 מיליון שקל בהתאמה). הוא אמר כי החברה נמצאת בתוואי לממש את האסטרטגיה של צבירת נדל"ן ב–600 מיליון שקל, שיניב רווח של 25–30 מיליון שקל בשנה עד 2017, כמקור למימון פעילותה בתחום התיירות.

הרווח הגולמי צמח ב-1.6% ברבעון ל–60 מיליון שקל. במחצית הראשונה של השנה גדל הרווח הגולמי ב–8.2% ל–109 מיליון שקל. הרווח הגולמי, בניכוי הכנסות מעמלות, צמח ב-7.9% במחצית הראשונה ל–30.5 מיליון, שקל, שהם 19.0% מהמחזור, בהשוואה ל-16.2% מהמחזור בתקופה המקבילה. הגידול ברווח וברווחיות הגולמית הוא תוצאה של זקיפת הכנסות של 2.9 מיליון שקל משכר דירה מנכסים שלא היו בבעלותה של החברה ב-2014, שקוזז בירידה של 665 אלף שקל ברווח הגולמי של תחום התיירות כתוצאה מהפסקת פעילותה של איסתא סטייל.

הרווח התפעולי מפעולות מתמשכות של איסתא ירד ב–10.3% ברבעון השני לעומת הרבעון המקביל ל-10.7 מיליון שקל. הרווח התפעולי במחצית הראשונה גדל ב-35% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2014 והסתכם ב–18.3 מיליון שקל - כתוצאה מזקיפת הכנסות מנדל"ן, איחודה המלא של מגה נופש ישיר, והפסקת פעילותה של איסתא סטייל. איסתא זקפה ברבעון החולף הכנסה של 12 מיליון שקל, לאחר שמכרה 50% מהזכויות בבית קליפורניה בתל אביב בסוף יוני 2015 תמורת 31 מיליון שקל, והעריכה כי העסקה היא אינדיקציה לשוויו ההוגן של הנכס.

איסתא עברה להוצאות מימון נטו של 347 אלף שקל ברבעון החולף, לעומת הכנסות מימון נטו של 1.9 מיליון שקל ברבעון המקביל ב–2014. לדברי גל, המעבר להוצאות מימון נובע מזקיפת הוצאות ריבית בגין השקעותיה של החברה בנדל"ן, שקיזזו עלייה בהכנסות המימון מהפעילות התיירותית, שנובעת הן מפער של 0.6% בין שערי החליפין של המט"ח שהחברה רוכשת לבין שער החליפין של המט"ח שלפיו מחויבים לקוחותיה.

איסתא נהנית מעלייה בהכנסות המימון בפעילותה התיירותית ככל ששער החליפין גבוה יותר (כל עוד רמת שער החליפין אינה משפיעה לרעה על הביקוש לשירותי תיירות), וככל שהתנודתיות בשער החליפין גבוהה יותר. חלקה של איסתא ברווחי חברות מוחזקות גדל ב–42% ברבעון השני של 2015 לעומת הרבעון המקביל ב–2014 והגיע ל–2 מיליון שקל, כתוצאה מעלייה ברווחיהן של איסתא ספורט וחברת אורטל, שמארגנת כנסים ואירועים ומשווקת חבילות תיירות ונופש שמשולבים באירועים אלו לגופים מוסדיים.

איסתא תחלק דיווידנד של 13.2 מיליון שקל, שמשקף תשואה של 2.9% על מחיר המניה בפתיחת המסחר, שמשלים דיווידנד של 45 מיליון שקל ב–12 החודשים האחרונים, שהם 12.5% משווייה של החברה באוגוסט 2014.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker