בנק הפועלים מציג דו"חות חזקים במיוחד: רווח נקי של 886 מיליון שקל

הרווח משקף תשואה על ההון של 11.6%; הפועלים יחלק דיווידנד של 177 מיליון שקל; היקף האשראי צמח בקצב מהיר של 7.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכם ב-270 מיליארד שקל

סיון איזסקו

בנק הפועלים בניהולו של ציון קינן הציג תוצאות חזקות במיוחד ברבעון השני של 2015. הרווח הנקי הסתכם ב-886 מיליון שקל, גידול של 13.3% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח המשקף תשואה שנתית על ההון בשיעור של 11.6%. היחס הלימות הון הליבה עמד בסוף הרבעון על 9.4%. הבנק הכריז על חלוקת דיווידנד של 177 מיליון שקל, המהווה 20% מהרווח הרבעוני.

דו"חות הבנק הושפעו במיוחד מעליית מדד המחירים לצרכן ברבעון השני של השנה שתרם לבנק הכנסות בהיקף של כ-145 מיליון שקל, נוכח האשראי שהבנק מעניק לציבור שהינו צמוד מדד. השפעה בולטת נוספת שנרשמה ברבעון היא רווח של 176 מיליון שקל ממימוש אגרות חוב וכן רשם הבנק רווח של 73 מיליון שקל ממימוש מניות.

סניף של בנק הפועלים באוניברסיטת בן גוריוןצילום: אליהו הרשקוביץ

מנגד, הפועלים הגדיל את ההפרשות להפסדי אשראי ל-213 מיליון שקל, וזאת לעומת הכנסות בסעיף הפסדי האשראי של 3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההפרשות הפרטניות בגין לווים בעייתיים נותרו יציבות ועיקר הגידול בהוצאות להפסדי אשראי נרשמו על בסיס קבוצתי – כלומר שלא על בסיס מידע קונקרטי על החייבים.

הבנק הציג גידול מרשים של 7.4% בהיקף תיק האשראי לעומת הרבעון המקביל אשתקד וזה הסתכם בכ-270 מיליארד שקל. בפעילות הפיקדונות רשם הבנק גידול של 13% ל-304 מיליארד שקל.

הבנק הציג גידול של 7.3% בהכנסות הריבית נטו שהסתכמו בכ-2.2 מיליארד שקל ברבעון. הכנסות הבנק מעמלות גדלו ב-3.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכמו ב-1.34 מיליארד שקל.

סך ההוצאות התפעוליות קטנו ב-6.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ואלו הסתכמו ב-2.1 מיליארד שקל - חיסכון של כ-150 מיליון שקל לעומת הרבעון המקביל אשתקד בעיקר כתוצאה מצעדי ההתייעלות שהבנק נוקט. מדובר בחסכון של כ-40 מיליון שקל ברבעון בהוצאות השכר (ירידה של 3%), חסכון של כ-20 מיליון שקל בהוצאות אחזקת הבניינים והציוד (קיטון של 5.8%) ויירדה של כ-80 מיליון שקל בסעיף ההוצאות האחרות הנובע בעיקר מהפרשה של כ-50 מיליון שקל שבוצעה ברבעון המקביל אשתקד בגין החקירה האמריקאית בה הבנק מצוי.

הפועלים לא ביצע כל הפרשה חדשה ביחס לחקירה בה הוא מצוי מצד הרשויות האמריקאיות החושדות כי הבנק סייע ללקוחות אמריקאיים להתחמק משתלומי מסים בארה"ב. בהקשר זה נכתב בדו"חות כי "בשלב זה, בשים לב לכך שנכון למועד הדיווח הרשויות האמריקאיות לא הפנו כנגד הבנק טענות קונקרטיות, בשים לב לכך שקבוצת הבנק אינה מנהלת משא ומתן עם הרשויות האמריקאיות ובשים לב לכך שלא ניתן ללמוד גזירה שווה בין אירועי ותוצאות בנק לאומי לישראל בע"מ בהקשר זה, השונים משל הבנק, וגם לאור חוות דעת משפטיות ואי הוודאות הנובעת מכל אלה, אין ביכולתו של הבנק להעריך את היקף החשיפה בנושא זה. הבנק אינו יודע אם ומתי יוכל להעריך את החשיפה בקשר עם האמור".

מניית בנק הפועלים בשנה האחרונה

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker