גידול של 15% ברווח הנקי מפעולות מתמשכות של ריט 1 ברבעון השני של 2015

החברה העלתה את תחזית הרווח התפעולי ל-2015 ל-212-214 מיליון שקל. הכנסותיה של החברה מדמי שכירות צמחו ב־17% כתוצאה מרכישת נכסים מניבים ב-500 מיליון שקל החל במחצית השניה של 2014

יורם גביזון

הרווח הנקי של ריט 1, קרן ההשקעות בנדל"ן, ירד ב-1% ברבעון השני של 2015 בהשוואה לרבעון המקביל ב2014 והסתכם ב-33 מיליון שקל. הרווח FFO, כלומר הרווח הנקי בניכוי הכנסות והוצאות חד פעמיות כולל רווחים ממכירת נכסים ועליה או ירידה בשווי ההוגן של נכסים צמח ב-14.6% ברבעון החולף בהשוואה למקביל לו ב-2014 והגיע ל-30.6 מיליון שקל.

הכנסותיה של ריט 1 מדמי שכירות צמחו ב-16.6% ברבעון השני של 2015 לעומת הרבעון המקביל ב-2014 והסתכמו ב-55 מיליון שקל. הגידול בהכנסות מדמי שכירות נבע מרכישת נכסים ב־500 מיליון שקל החל במחצית השניה של 2014 כולל 31% מהמרכז המסחרי G בעמק בעפולה במארס 2015, רכישת 42% מהשטחים המושכרים ו-55% מהחניון בבית פסגות בתל אביב, רכישת חניון קרתא בירושלים , רכישת המרכז הלוגיסטי בראשון לציון מריבוע כחול, רכישת נתח מפארק תעשייתי באלון תבור והכפלת המרכז המסחרי בנתיבות.

שמואל סייד
שמואל סייד צילום: עופר וקנין

ריט 1 שמנוהלת על ידי היו"ר דרור גד והמנכ"ל שמואל סייד הפרישה 5.4 מיליון שקל להתאמת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה ברבעון השני של 2015 לעומת הכנסות של מיליון שקל במקביל ב-2014 כתוצאה מרישום הוצאות עסקה חד פעמיות בגין העסקות שביצעה ברבעון האחרון כמו מס רכישה של 6%, והוצאות של 1% בממוצע על דמי תווך ותשלומים לעורכי דין. הוצאות אלו קוזזו חלקית בהכנסות מעליה בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה ברבעון החולף. הרווח התפעולי (NOI) של ריט 1 גדל ברבעון השני של 2015 ב־13.6% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2014 והסתכם ב-52.4 מיליון שקל כתוצאה מהגידול בהיקף הנכסים המניבים שבבעלות החברה. הרווח התפעולי מנכסים שהיו בבעלותה של החברה הן ברבעון החולף והן ברבעון המקביל לו ב-2014 (Same Property NOI) ירד ב־1.7% ברבעון השני של 2015 לעומת הרבעון המקביל לו ב-2014 כתוצאה מהשפעת הירידה במדד המחירים על דמי השכירות צמודי המדד שהחברה גובה.

ריט 1 מקבלת פיצוי חלקי על האינפלציה השלילית באמצעות ירידה בהוצאות המימון ובעיקר השפעת המדד השלילי על אגרות החוב צמודות המדד של החברה בהיקף של מיליארד שקל. הוצאות המימון נטו של ריט 1 ירדו ב-40% ברבעון השני של 2015 בהשוואה למקביל ב-2014 והסתכמו ב-7.6 מיליון שקל. הירידה בהוצאות המימון נובעת משני מקורות עיקריים - הירידה במדד המחירים והירידה בריבית השנתית השולית שהחברה משלמת על ההלוואות החדשות לרמה של 1.9% בהשוואה לריבית הממוצעת שהחברה משלמת על המימון הזר שמגיעה כיום ל־3% בהשוואה ל־4% לפני 3 שנים.

הרווח הנקי של החברה ירד ברבעון החולף בהשוואה לרבעון המקביל לו ב-2014, בין השאר כתוצאה ממעבר להפסד של 311 אלף שקל ברבעון החולף מחברות מוחזקות בהשוואה לרווח של 4.7 מיליון שקל שריט 1 זקפה ברבעון המקביל ב-2014 מהחזקתה בחברת גני שרונה שמפעילה את המתחם המסחרי בפרויקט שרונה בתל אביב כתוצאה משערוך בשוויו ההוגן של הפרויקט כאשר עבר משלב הייזום להפעלה מסחרית. ריט 1 העלתה את אומדן הרווח התפעולי (NOI) ל-2015 ל-212-214 מיליון שקל לעומת אומדן מקורי של 199-201 מיליון שקל ואת אומדן ה-FFO הריאלי ל-2015 מ-143-144 מיליון שקל ל-155-156 מיליון שקל.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

על סדר היום