קיץ חם בתדיראן: המכירות קפצו בכ-10.4% ברבעון; המניה עלתה ב-417% ב-5 שנים

למרות הפגיעה בתוצאותיה הכספיות כתוצאה מפיחות של 11.7% בשערו של השקל מול הדולר, משווקת המזגנים שבשליטת משה ממרוד, סיימה את הרבעון ברווח של 10.1 מיליון שקל - זינוק של 164%

ערן אזרן

במהלך 5 שנים האחרונות זינקה מניית תדיראן הולדינגס ב-417%, בהשוואה לעלייה של 35% במדד ת"א 100. העלייה במניית החברה, שנשלטת על ידי משה ממרוד (79%), נבעה בעיקר מצמיחה במכירת מותגי המזגנים ומגידול מתמשך בנתח השוק. גם ברבעון השני של 2015 המשיכה החברה, שמנוהלת על ידי ממרוד, במגמה שאפיינה אותה בשנים האחרונות, והציגה גידול של 10.4% בהכנסות ל-184 מיליון שקל. מניית תדיראן עולה כעת ב-2%.

תדיראן עוסקת בעיקר ביבוא, שיווק, הפצה ומכירה של מזגנים, וכן ביבוא ושיווק מוצרי חשמל ביתיים. המזגנים משווקים תחת המותגים תדיראן, אמקור, טושיבה וקרייר (Carrier).

פעילות המזגנים אחראית לחלק העיקרי של מכירותיה – 179 מיליון שקל ברבעון השני של 2015, כ-97% מכלל המכירות. פעילותה של החברה מאופיינת בעונתיות: הרבעונים השני והשלישי הם החזקים ואחראים על 28% ו-32% בהתאמה ממכירותיה; בעוד שהרבעונים הראשון והרביעי אחראים על 20% מהמכירות כל אחד.

מאחר שתדיראן מייבאת את מרבית מוצריה, החברה חשופה לשינויים בשער החליפין של השקל. במהלך הרבעון הרווח הגולמי של החברה ירד ב-3.2% ביחס לרבעון המקביל לכ-38.8 מיליון שקל. גם הרווחיות הגולמית (רווח גולמי כשיעור מההכנסות) ירדה מ-24% ברבעון המקביל ב-2014 ל-21% ברבעון הנוכחי. הקיטון ברווח הגולמי מיוחס לפיחות בשיעור בשער החליפין שקל/דולר – שצנח בכ-11.7% בין הרבעונים. ואולם, החברה הצליחה לקזז חלק מהשפעת שער החליפין בהפחתה של מחיר הרכש בחו"ל, וכן מגידול במחירי המכירה ללקוח בישראל.

גורם נוסף שקיזז מעט את הפגיעה בתוצאות בשל שינויי שערי החליפין היה הקיטון בהוצאות ההנהלה והכלליות, שירדו בשיעור גבוה של כ-10%. זאת, בעיקר, מירידה בהוצאות בגין שירותים מקצועיים, וכן מקיטון בהוצאות שכר עבודה ובהוצאות שכר דירה בעקבות העברת מטה תדיראן מהרצליה פיתוח לפתח תקווה. הפחתת ההוצאות מיתנה את הירידה ברווח התפעולי ל-5.6%, כך שהרווח התפעולי הסתכם בכ-15 מיליון שקל ברבעון. הרווח התפעולי התזרימי (EBITDA), שמנטרל פחת הפחתות וסעיפים אחרים שאינם תזרימיים, קטן ב-4.1% ל-15.9 מיליון שקל.

בשורה התחתונה, תדיראן הרוויחה ברבעון השני 10.1 מיליון שקל – גידול של 164% לעומת התקופה המקבילה ב-2014. הזינוק ברווח הנקי נבע מכך שברבעון המקביל נאלצה החברה לבצע הפרשה לירידת ערך בגין נכסים בלתי מוחשיים הקשורים לזכויות ההפצה של המותג "AEG". מתחילת השנה הסתכם הרווח הנקי של החברה בכ-13.6 מיליון שקל – גידול של 92%.

במהלך הרבעון תדיראן ייצרה עודף של 9.7 מיליון בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת, בהשוואה לגירעון של 26 מיליון שקל ברבעון המקביל. לחברה הון חוזר חיובי של 179 מיליון שקל, מתוך מאזן כולל של 534 מיליון שקל. חברה טרם הודיעה על חלוקת דיווידנד, אך יתרות הרווחים הראויים לחלוקה מסתכמות כעת בכ-50 מיליון שקל.

מניית תדיראן הולדינגס בשנה האחרונה

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker