הרווח הנקי של מליסרון עלה בכ-50% לכ-98.3 מיליון שקל

הגידול ברווח נבע בעיקר משיפור בסעיף המימון כתוצאה מהמדד הנמוך בשיעור שלילי של 1.6% שנרשם ברבעון, ומשיפור עלויות המימון הריאליות של החברה כתוצאה מגיוס חוב בריביות נמוכות יותר

מיכאל רוכוורגר

חברת הנדל"ן מליסרון שבשליטת ליאורה עופר פרסמה את תוצאותיה לרבעון הראשון של 2015 ,והציגה בהן יציבות בהכנסות משכר דירה לכ-314 מיליון שקל. ההכנסות שרשמה מליסרון המנוהלת ע"י אבי לוי, לא כללו ברעון החוף סכום של כ-9 מיליון שקל  בגין קניוני הדר ונהריה שנמכרו בספטמבר 2014 .

ה-NOI (הכנסות תפעוליות נטו) מנכסים זהים, כלומר נכסים שהחברה החזיקה גם ברבעון המקביל, עלה בכ-3.6% לעומת הרבעון המקביל ל-257 מיליון שקל - עלייה קלה לעומת הרבעון הקודם. הגידול בהכנסות מנכסים זהים נבע משיפור בקניון הגדול בפ"ת, בגרנד קניון בחיפה ובקניונים נוספים, וכן מההרחבה בקניון נצרת וסיום השיפוץ בקניון סירקין.

ליאורה עופר, בעלת השליטה במליסרון
ליאורה עופר, בעלת השליטה במליסרוןצילום: בריטיש ישראל

ה-FFO של החברה ברבעון הראשון עלה בכ-6.4% לכ-117 מיליון שקל. בנטרול השפעה שלילית של המדד על הוצאות מסים שוטפות, ה-FFO היה מסתכם ב-134 מיליון שקל - גידול ריאלי של כ-22%.

הרווח הנקי (המיוחס לבעלי המניות) של מליסרון הסתכם ברבעון הראשון בכ-98.3 מיליון שקל - עלייה של 49.6% לעומת הרבעון המקביל. הגידול ברווח נבע בעיקר משיפור בסעיף המימון כתוצאה מהמדד הנמוך בשיעור שלילי של 1.6% שנרשם ברבעון, ומשיפור עלויות המימון הריאליות של החברה כתוצאה מגיוס חוב בריביות נמוכות יותר. בעקבות כך רשמה מליסרון ברבעון הראשון הכנסות מימון של 51 מיליון שקל לעומת הוצאות מימון של 27 מיליון שקל ברבעון המקביל.

עם זאת, המדד השלילי החריג פגע בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה בכ-107 מיליון שקל. שיעור התפוסה בנכסים של מליסרון שמר על יציבות ועמד על כ-97% במסחר וכ-95.4% במשרדים. מליסרון יצרה ברבעון הראשון תזרים מזומנים מפעילות שוטפת של כ-123 מיליון שקל. בעקבות התוצאות ובהתאם למדיניות הדיווידנד שהצהירה, הודיעה מליסרון כי תחלק לבעלי מניותיה דיווידנד רבעוני של 50 מיליון שקל.

ליאורה עופר, יו"ר מליסרון: "אנו פותחים את שנת 2015 עם המשך השיפור בביצועים התפעוליים ובמדדי הרווח של החברה, וזאת הודות להתחזקות ההשפעה החיובית של תהליך המיתוג המוצלח של קניוני מליסרון כקבוצה ארצית תחת המותג "קניוני עופר". החברה ממשיכה את תהליך השבחת הקניונים והרחבתם".

אבי לוי, מנכ"ל מליסרון: "קבוצת מליסרון מציגה ברבעון הראשון של השנה עלייה משמעותית ב-NOI מנכסים זהים, ב-FFO וברווח הנקי, וזאת הן בשל הפעילות האינטנסיבית בקניונים והן כתוצאה משיפור המבנה המימוני של הקבוצה. במהלך הרבעון ביצענו הנפקה פרטית של מניות בסכום של כ-262 מיליון שקל מגופים מוסדיים מובילים בשוק ההון, המחזקת את איתנותה הפיננסית של החברה ותורמת להקטנת המינוף של הקבוצה. בנוסף, גייסנו סך של כ-921 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב סחירות במח"מ ארוך".

מניית מליסרון בשנה האחרונה

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

על סדר היום