חברת החשמל עברה לרווח: "המשבר הפיננסי הסתיים"

תרגיל חשבונאי סידר לחברת החשמל רווח של כמיליארד שקל ברבעון, וזו הציגה בסיכום 2014 רווח נקי של 151 מיליון שקל - לראשונה מאז 2010 ■ מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הכספים, שיפרשו בקרוב מתפקידם, הכריזו על עידן חדש למרות הפחתת תעריף החשמל ב-10%

אבי בר-אלי
אבי בר-אלי

לראשונה מאז 2010 סיימה חברת החשמל שנה פיננסית ברווח נקי. החברה דיווחה אתמול על רווח נקי של 151 מיליון שקל בסיכום 2014, הודות לרבעון רביעי מפתיע לטובה, שבו הרוויחה 1.07 מיליארד שקל. הסיבה העיקרית לנתון המפתיע היא החזרים שקיבלה מהציבור בעבור הוצאות היתר שספגה בשלוש השנים האחרונות, בשל המחסור בגז טבעי.

אף שהחזרים אלה הובטחו לחברה מראש, היא נמנעה עד כה מלרשום אותם כהכנסות עד שהועברו בפועל. משכך, הצטברו הכספים לכדי תשלום אחד גדול, שאותו רשמה החברה רק בסוף תקופת פריסת החוב - מה שהביא לתוצאה החריגה.

במקביל, התברר כי ההוצאות שהוכרו לחברה היו ממילא גבוהות מדי, מה שהביא לגבייה עודפת מהציבור. זו תוחזר, בין היתר, במסגרת הפחתת תעריף החשמל במשק ב–11.8% בממוצע, שהחלה בפברואר השנה. השפעות הפחתת התעריף על תוצאות חברת החשמל יתועדו רק בדו"חות הכספיים הבאים שתפרסם.

יו"ר חברת החשמל, יפתח רון טלצילום: עופר וקנין

בנוסף, חברת החשמל נהנתה השנה מהשינויים הדרמטיים בשערי החליפין ומהמדדים השליליים, ששחקו את התחייבויותיה הפיננסיות והעבירו אותה ברבעון האחרון של 2014 מהוצאות מימון כמעט שגרתיות של מאות מיליוני שקלים - להכנסות מימון.

כך, אף שהחברה רשמה ירידה של 8% בהכנסותיה ברבעון הרביעי ל–5.9 מיליארד שקל - עלות הפעלת מערכת החשמל, שנשענת בעיקר על הוצאות הדלק, צללה ב–34% (2.1 מיליארד שקל). הדבר גרם לחברה לרשום רווח תפעולי של 1.4 מיליארד שקל ברבעון, ורווח נקי שמחק הפסד של 920 מיליון שקל מתחילת 2014.

באשר להעברת דיווידנד מחברת החשמל למדינה, רשות החברות הממשלתיות אינה מתכוונת לפי שעה לחרוג מהנוהג שפטר את החברה מתשלום הנתח הנדרש מרווחיה עד כה.

הייצור הפרטי - 
רק 4% מהשוק

את 2014 סיימה חברת החשמל עם הכנסות של 25.2 מיליארד שקל - ירידה של 9% לעומת 2013. הסיבה לכך נעוצה בעונת הקיץ הנוחה יחסית, שגררה ביקושים נמוכים מהצפוי לחשמל, וכן במעבר לקוחות ליצרני חשמל פרטיים, בעיקר לתחנת הכוח דוראד.

לפי חישובי החברה, היקף כושר ייצור החשמל של היצרנים הפרטיים עומד נכון להיום על 15.8% מכלל הכושר המותקן בישראל (מתוכם 3.7% באנרגיות מתחדשות). עם כניסתה לפעילות מסחרית של תחנות הכוח הפרטית דליה בקיץ הקרוב, יגיע ב–2015 הכושר המותקן של הייצור הפרטי ל–24.8% (18.3% ללא אנרגיות מתחדשות) מכלל כושר ייצור החשמל בישראל. בינתיים, עם זאת, יצרני החשמל הפרטי - בגז ובאנרגיות מתחדשות - תפסו נתח שוק של 4% בלבד מהייצור ב–2014.

במקביל, עלויות חברת החשמל ב–2014 פחתו בכ–18%, והסתכמו בכ–20 מיליארד שקל. זאת, בעיקר בגלל צלילה של 28% בהוצאות הדלק של החברה (3 מיליארד שקל), כתוצאה מהמעבר לגז טבעי זול יותר, וכתוצאה מהעדר הצורך ברכישת גז נוזלי מיובא ויקר יותר לנוכח הביקושים הנמוכים מהתחזיות לחשמל.

חיסכון זה קוזז בחלקו על ידי זינוק של 29% בהוצאות המימון (620 מיליון שקל), אך חברת החשמל עדיין רשמה גידול של כ–10% ב–EBITDA (רווח בנטרול הוצאות מימון, מסים, פחת והפחתות ונכסי פיקוח), שהסתכם ב–10.8 מיליארד שקל.

תזרים המזומנים של החברה קפץ ל–8.5 מיליארד שקל, אך התזרים מפעולות השקעה המשיך להיות שלילי (6.5 מיליארד שקל). החוב הפיננסי של החברה פחת ב–3.1 מיליארד שקל ל–47 מיליארד שקל (ירידה של 6%), אך שיעור המינוף ירד רק ב–1%, לכ–82%. וזאת, למרות זינוק של 1.3 מיליארד שקל בהון העצמי של החברה, ל–14.8 מיליארד שקל 
(עלייה של 9%).

מהפכת השוק 
העמוק יצאה לדרך

גולת הכותרת בדו"חות היא הטמעת מהפכת "השוק העמוק" המדוברת. לראשונה, נהנתה החברה מפירות ההכרה החשבונאית בשוק עמוק של אג"ח קונצרניות בישראל - הכרה שאותה ניסתה החברה לעכב במשך שבע שנים, בלחץ ועד העובדים, כדי להימנע מקיצוץ התחייבויותיה האקטואריות.

כעת, הודות להיוון התחייבויות החברה לפנסיה לפי ריבית גבוהה יותר של אג"ח קונצרניות, אמורות ההתחייבויות האקטואריות להיחתך ב–5.2 מיליארד שקל, במקביל לזינוק בהון העצמי. לפי חישובי החברה, בשל הורדת הריבית ביחס יום תחולת החישוב, הסתכמה ההפחתה לרווח כולל של 1.3 מיליארד שקל בלבד.

יו"ר חברת החשמל, יפתח רון טל, אמר כי החברה שמה מאחוריה את משבר הדלקים מ–2012 ו"תיכנס לעידן של תחרות כמתחרה שווה". מנכ"ל החברה הפורש, אלי גליקמן, זקף את מעבר החברה לרווחיות לזכות האסטרטגיה שהנהיג: "אני יכול לומר בסיפוק רב כי אני מותיר למנכ"ל הנכנס חברה רווחית ויציבה עם שדרה ניהולית חזקה". סמנכ"ל הכספים, תמיר פוליקר, שפורש גם הוא, הוסיף כי "עמד באתגר שהציב לעצמו", והכריז כי "חברת החשמל יצאה מהמשבר הפיננסי שאליו נקלעה".

האוצר העביר 300 מיליון ש' עבור החוב הפלסטיני

משרד האוצר העביר בתחילת החודש לחברת החשמל סכום של כ–300 מיליון שקל על חשבון חובות הרשות הפלסטינית לחברה. זאת, שבוע לאחר שהחברה מימשה לראשונה את איומיה, והגבילה את אספקת החשמל לשטחי הרשות לזמן קצוב.

חוב הרשות וחברת החשמל המזרח ירושלמית (חמ"י) האמיר בשבועות האחרונים ל–1.9 מיליארד שקל, בעוד שחברת החשמל נמנעה מפעולות אכיפה לבקשת גורמים מדיניים ממשלתיים.

לפי הערכות, נאלצה חברת החשמל לרשום ב–2014 הפרשה לחובות מסופקים של כחצי מיליארד שקל - בעקבות אי־תשלום החוב, ולמעשה, עצירת הפלסטינים מלשלם בעבור החשמל שמוזרם להם.

אגב, בעוד שהגידול בצריכת החשמל במשק הישראלי נבלם בשנתיים האחרונות - צריכת החשמל בשטחי הרשות גדלה ב–2014 בכ–5.8% לעומת השנה הקודמת.

חברת החשמל מבקשת לדון שוב בתחנה D

יו"ר דירקטוריון חברת החשמל, יפתח רון טל, ביקש משר האנרגיה, סילבן שלום, לקיים דיון נוסף בעתיד הפרויקט להקמת תחנת הכוח הפחמית השנייה באשקלון (פרויקט D). זאת, אף שהדירקטוריון החליט לפני חצי שנה להקפיא את קידום הפרויקט, לרבות עצירת הליכי תכנונו, ולא כלל אותו בתוכנית החומש הפיננסית שיגבש.

בחברה ביקשו בעבר מהשר שלום לגרוע את הפרויקט מתוכנית הפיתוח לנוכח דחיית הרפורמה בחברה והיעדר מקורות תקציביים למימון התחנה. אלא שבמקביל, המשיכו ההליכים הסטוטוריים להקמתה. כך, בדצמבר הוגש למשרד להגנת הסביבה התסקיר שהוכן לצורך הפרויקט וזה הוצג למשרד הפנים בינואר.

בפגישה בלשכת השר הציגה החברה את חשיבות הפרויקט לנוכח קשייה לממנו, ודיווחה כי טרם התקבלה החלטה בנושא.

תחנה D תוכננה להתחיל לפעול ב–2008, אך עיכובים בתכנון לצד התנגדויות סביבתיות תקיפות הביאו לדחיית הפרויקט למועד לא ידוע - בעוד שעלותו התנפחה לכ–2.2 מיליארד דולר.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker