הרווח התפעולי של בזן גדל ל-160 מיליון דולר ברבעון הרביעי

ירידה של 50% במחיר הנפט הגולמי סידרה רבעון מצוין לחברת בזן ■ תוצאות הרבעון הראשון של 2015 עשויות להיות טובות בעקבות עליה במרווח הזיקוק ל-5.6 דולר לחבית

יורם גביזון
שתפו בפייסבוק

מניית חברת בתי זיקוק (בזן) הגיבה בעלייה של 5% לרבעון רביעי כמעט מושלם שבו נהנתה הן מפירות תכנית ההשקעות והסינרגיה בין פעילות זיקוק הדלקים לחברה הבת כרמל אולפינים  והן מתנאים חיצוניים נוחים ובעיקר ירידת של 39 דולר לחבית במחיר הנפט הגולמי.

בזן אמנם רשמה הפסד חשבונאי של 115 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2014, אולם חלקו הגדול של ההפסד נבע מהפרשה של 65 מיליון דולר לירידת ערך המלאי הבסיסי של 430 אלף טון - בעקבות נפילה של 39 דולר לחבית במחיר הנפט הגולמי לרמה של 55 דולר בסוף הרבעון הרביעי של 2014.

הרווח הנקי המנוטרל של בזן, שמנוהלת על ידי אריק יערי, הגיע ל-79 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2014 בהשוואה להפסד מנוטרל של 56 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2013, והרווח התפעולי התזרימי המנוטרל של החברה (Ebitda) גדל ב-196% ברבעון הרביעי של 2014 בהשוואה למקביל ב-2013 והסתכם ב-160 מיליון דולר.

ישראל לדרברג, סמנכ"ל הכספים של בזןצילום: ג'ני ברסט

הרווח הנקי המנוטרל הוא הרווח בנטרול רווחים והפסדים שנובעים משינוי בערך המלאי הבלתי מוגן של החברה, רווחים והפסדים מהתאמת יתרת המלאי המוגן לשווי השוק שלו בסוף הרבעון וכן מרווח או מהפסד מהשינוי בשווי של עסקות הגנה על חשיפה תזרימית עתידית כמו גידור של מרווחי הזיקוק.

הכנסותיה של בזן ירדו ב-16% ברבעון החולף לעומת המקביל לו ב-2013 והסתכמו ב-2.2 מיליארד דולר כתוצאה מירידה  של 25% במחיר הממוצע של סל התזקיקים כתוצאה מהירידה החדה במחיר הנפט הגולמי מ-110 דולר לחבית בתחילת 2014 ל-55 דולר לחבית בסופה, וירידה של 2% בצריכת התזקיקים בשוק המקומי ברבעון הרביעי שקוזזה חלקית בעליה של 2% בצריכת דלקי תחבורה כמו בנזין וסולר. ירידות אלו גרמו לירידה של 16% בהכנסות של מגזר הדלקים שבו החברה בזיקוק נפט גולמי ל-2 מיליארד דולר.

הרווח התפעולי המנוטרל של מגזר הדלקים ניתר ל-99 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2014 בהשוואה ל-9 מיליון דולר בלבד ברבעון המקביל לו ב-2013.

הגורם המרכזי לשיפור החד ברווחיות מגזר הדלקים הייתה קפיצה במרווח אורל שהוא מרווח הזיקוק שמצטטת סוכנות הידיעות רויטרס עבור בית זיקוק באזור הים התיכון בעל יכולת פיצוח של נפט גולמי מסוג אורל. מרווח אורל עלה ברבעון הרביעי של 2014 ל-3.9 דולר לחבית לעומת 0.3 דולר לחבית ברבעון המקביל ב-2013 כתוצאה מירידה במחיר הנפט הגולמי כתוצאה מעודף היצע וגידול במלאים והדממת מתקני זיקוק בארה"ב וגידול בביקוש לתזקיקים באירופה כתוצאה מצמיחה מתונה בפעילות הכלכלית.

מניית בזן בשנה האחרונה

עלות שכרו של אריק יערי המנכ"ל הסתכמה ב-4.3 מיליון שקל ב-2014 כולל שכר של 3.1 מיליון שקל ותשלום מבוסס מניות של 1.2 מיליון שקל שמבוסס על 13 אלף אופציות שהוקצו לו במחיר מימוש ממוצע של 1.9 שקל למניה כלומר גבוה ב-35% ממחיר המניה כך שאין כדאיות לממש אותן למניות.

בזן הציגה ברבעון הרביעי של 2014 מרווח זיקוק מנוטרל שהיה גבוה ב-5.9 דולר לחבית ממרווח אורל בהשוואה למרווח של 5.3 דולר לחבית ברבעון המקביל ב-2013 שהיה גבוה ב-5 דולר לחבית ממרווח הייחוס

התוצאות המשופרות של בזן ביחס למרווח הייחוס ברבעון הרביעי של 2014 (5.9 דולר לחבית) בהשוואה לרבעון השלישי של 2014 (1.7 דולר לחבית בלבד) נובעות בין היתר מהעובדה שברבעון החולף מגזר הדלקים עבד בתפוקה מלאה וכן מהתהליך ההדרגתי של שיפור המרווח של בזן. כתוצאה מהעובדה שהחברה מספקת ללקוחותיה בשוק המקומי על בסיס מחיר הנפט הגולמי שנקבע במשך 5 ימים בסוף החודש שקדם לו בהשוואה למרווח הזיקוק שמתעדכן אוטומטית עם הנפילה במחיר הנפט הגולמי כך שתהליך רציף של ירידת מחיר כפי שהתרחש במחצית השנייה של 2014 משפיעה רק בפיגור על מרווח הזיקוק של חברת בתי זיקוק כשבנוסף לכך מרווח הייחוס מעדכן מידית את השפעת הירידה במחיר הנפט על שווי האובדנים לבית הזיקוק (4% מצריכת הנפט הגולמי של בית הזיקוק)  בעוד שמרווח הייחוס של בית הזיקוק מושפע מהירידה בשווי האובדנים בצורה הדרגתית ובפיגור.

הרווח התפעולי התזרימי (Ebitda ) המנוטרל של מגזר הדלקים קפץ פי 4 ברבעון הרביעי של 2014 לעומת המקביל לו ב-2013 והגיע ל-126 מיליון דולר . אריק  יערי מנכ"ל בזן וישראל לדרברג סמנכ"ל הכספים של בזן אמרו בשיחת ועידה עם אנליסטים שהתקיימה לאחר פרסום הדוחות הכספיים שהחברה עמדה בתוכנית ההתייעלות להקטנת הוצאות התפעול ב-100-120 מיליון דולר ב-2014.

בזן צפויה להציג תוצאות משופרות במגזר הדלקים גם ברבעון הראשון של 2015 משום שמרווח הייחוס עלה ברבעון הראשון של השנה עמד בממוצע על 5.6 דולר לחבית בעקבות מעבר של התחבורה הימית ממזוט לדיזל ולסולר שמגדילה את הביקושים לדיזל וכן בעקבות הדממת בתי זיקוק בארה"ב ומירידת מחיר האנרגיה והשפעת ההרחבה הכמותית שמגבירים את מגמת הגידול בביקוש לתזקיקים באירופה .

גם החברה הבת כרמל אולפינים  (כאו"ל) שמייצרת פוליאתילן ופוליפרופילן  , חומרי גלם בתעשיית הפלסטיק, חוותה רבעון מצוין. הכנסותיה של כרמל אולפינים גדלו ב-2% ברבעון הרביעי של 2014 לעומת הרבעון המקביל לו ב-2013 והסתכמו ב-273 מיליון דולר הודות לעליה כמותית שתרמה 28 מיליון דולר וקיזזה ירידת מחירים שגרעה 23 מיליון דולר מהמכירות. כאו"ל נהנתה ממיצוי הסינרגיות  בינה לבין מגזר הזיקוק שאפשר לכאו"ל להשתמש כחומר גלם בגזים שהם תוצר לוואי של תהליך הזיקוק על חשבון נפטא שהיא חומר הגלם העיקרי שלה ומחירה גבוה יותר. הרווח התפעולי המנוטרל של כרמל אולפינים קפץ פי 8 ברבעון הרביעי של 2014 לעומת המקביל לו ב-2013 והסתכם ב-32 מיליון דולר.

הפעילות השוטפת של בזן ייצרה עודף של 151 מיליון דולר בתזרים המזומנים של החברה ברבעון הרביעי של 2014 בהשוואה לגרעון תזרימי  של 125 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2013. החוב הפיננסי נטו של קבוצת בזן ירד ב-587 מיליון דולר בסוף 2014 בהשוואה לסוף 2013 כלומר ב-29% כשחלקה של חברת בזן בחוב הפיננסי ירד ב-429 מיליון דולר ל-995 מיליון דולר בסוף 2014. בזן מתכננת לגוון את מקורות המימון שלה ולהאריך את משך החיים הממוצע של החוב שלה שהוא 3 שנים בסוף 2014. החברה הגיעה להסכמות עם הבנקים על שינוי באמות המידה הפיננסיות שלהן התחייבה כחלק מהסכמי הלוואות בנקאיות במטרה להאריך את תוקפן מעבר לסוף 2015. כחלק מהשינוי התחייבה בזן לשמור על הון עצמי מנוטרל של 700 מיליון דולר  יחס הון עצמי למאזן של 18.0% עד 20.0% במהלך 2015, ויחס של חוב נטו בתוספת יתרת ניכיון חוב לקוחות ל Ebitda  מנוטרל של 7.5 לכל היותר ברבעון הראשון של 2015 שירד ל-5.4 ברבעון הרביעי של 2015.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker