הראל מסכמת את 2014 עם רווח של 533 מיליון שקל - ירידה של 22%

שעור התשואה על ההון עומד על 11% ■ הירידה ברווחיות בעקבות הפרשות חד פעמיות בגין ירידת הריבית ■ המנכ"לים המשותפים נהנו מעלות שכר של 12.1 מיליון ש' יחדיו

אסא ששון

ריבית הנמוכה בשוק ההון השפיעה על דו"חות חברת הביטוח הראל. החברה המנוהלת בידי מישל סיבוני ונמצאת בשליטת יאיר המבורגר סיכמה את שנת 2014 עם רווח כולל של 533 מיליון שקל לעומת רווח כולל של 686 מיליון שקל בשנת 2013. ירידה של 22%.

הירידה ברווח הכולל נובעת בעיקר מהשפעות שוק ההון. הירידה המתמשכת בריבית חסרת הסיכון הביאה לעדכון שיעורי הריבית להיוון המשמשים בחישוב חלק מההתחייבויות הביטוחיות וכתוצאה מכך, גדלו ההתחייבויות הביטוחיות בסך של 280 מיליון שקל לפני מס ו-176 מיליון שקל לאחר מס, וכן, מקיטון בגביית דמי ניהול משתנים מסך של 208 מיליון שקל בשנת 2013, לסך של 140 מיליון שקל בשנת 2014. בנטרול ההשפעות הריבית על ההתחייבויות הביטוחיות כאמור, היה מסתכם הרווח של הקבוצה בשנת 2014 לסך של - 709 מיליון שקל.

הפעילות העיקרית של החברה שספגה את עישר הירידה ברווחיות בעקבות הריבית הנמוכה היא פעילות חיסכון ארוך הטווח (ביטוחי חיים, פנסיה, גמל והשתלמות) הרווח הכולל בפעילות זו הסתכם ב-164 מיליון שקל לעומת רווח כולל של 432 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

יאיר המבורגר

כאמור הירידה המתמשכת בריבית חסרת הסיכון הביאה לעדכון שיעורי הריבית להיוון המשמשים בחישוב חלק מההתחייבויות הביטוחיות, וכתוצאה מכך, גדלו ההתחייבויות הביטוחיות בסך של 241 מיליון שקל לפני מס. כמו כן, נרשם מקיטון בגביית דמי ניהול משתנים מסך של 208 מיליון שקל בשנת 2013, לסך של 140 מיליון שקל בשנת 2014.

בתחום ביטוחי הבריאות, אחד מתחומי הליבה של הראל, הסתכם הרווח הכולל בשנת 2014 ב 140 מיליון שקל לעומת רווח כולל של 202 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ירידה של 30%. הקיטון נובע ברובו משחיקה נמשכת בתוצאות הפעילות בפוליסות הקבוצתיות, הנובעת מהעלייה בשיעור התביעות בפוליסות אלו, ומעדכון הנחת התחלואה בפוליסות סיעודי פרט בסך של 42 מיליון שקל לפני מס, שבוצע ברבעון הרביעי של השנה, בעקבות פרסום עמדת הממונה שעניינה הגדרת מקרה הביטוח בביטוח סיעודי.

החברה הבת הראל פיננסים סיכמה את השנה עם נכסים בהיקף של 57.9 מיליארד שקל לעומת נכסים בהיקף של 53.5 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות החברה הסתכמו ב- 2014 ב- 304 מיליון שקל למול כ- 254 מיליון שקל ב- 2013. מדובר בהשוואה בעייתי שכן הגידול בהכנסות בתקופת הדוח למול התקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקרו מרכישת פעילות ניהול התיקים וחברת הקרנות הנאמנות של כלל פיננסים ומהמשך צמיחה בפעילות תעודות הסל והפיקדון בהראל סל והראל מוצרים פיננסים. הן נרכשו אחרי הרבעון הראשון של 2013.

הרווח הכולל של הראל פיננסים הסתכם ב- 2014 ב- 64 מיליון שקל למול רווח כולל בסך של כ- 27 מיליון שקל ב- 2013. גידול משמעותי של 137%. הרווח הכולל במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים זינק ברבעון הרביעי של שנת 2014 ל- 19 מיליון שקל, לעומת רווח כולל של 10 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. גידול של 90%.

שכר הבכירים

בראש רשימת מקבלי השכר בחברה ניצה מישל סיבוני מנכל משותף עם עלות שכר של 6.6 מיליון שקל . אחריו ניצב שמעון אלקבץ המנכל המשותף עם עלות שכר של 5.5 מיליון שקל. בעלי השליטה יאיר המבורגר נהנה מעלות שכר של 4.2 מיליון שקל ואילו אחיו גדעון המבורגר המשמש גם כנשיר הראל השקעות נהנה מעלות שכר של 3.2 מיליון שקל. סך עלות השכר של חמשת הביכרים בחברה הסתכם ב 24.3 מיליון שקל. תקרות השכר של המנכלים גבוה מתקרת השכר של 3.5 מיליון שקל שאליה כיוונו שר האוצר לשעבר יאיר לפיד והמפקחת על הביטוח דורית סלינגר

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker