על אף השיפור התפעולי: הפסד של 65 מיליון דולר לצים ברבעון השלישי

הפרשות חד פעמיות של 72 מיליון דולר נטו, שקשורות להסדר החוב של החברה, העבירו את צים להפסד לפני מס של 97 מיליון דולר ■ הרווח הגולמי של החברה גדל פי 6 ל־42 מיליון דולר ■ הסיבה: סגירת קו ההובלה המפסיד בין אסיה לצפון אירופה וירידה במחיר הדלק שהואצה ברבעון הרביעי

יורם גביזון
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
i-gold advertisement
מעבר לטוקבקים

חברת צים, שהיא חברה מוחזקת של החברה לישראל (32%), הפסידה 65 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2014, בהשוואה להפסד של 44 מיליון דולר ברבעון המקביל ב־2013. ההפסד של צים גדל על אף שיפור תפעולי, זאת בשל הפרשות חד פעמיות הקשורות להשלמת הסדר החוב של החברה במחצית יולי 2014. הכנסותיה של צים ירדו ב־5% ברבעון החולף בהשוואה למקביל ב־2013 והגיעו ל־854 מיליון דולר.

הירידה בהכנסותיה של החברה נבעה מקיטון של 13% במספר המכולות שהובילה החברה ברבעון השלישי של 2014 בהשוואה לרבעון המקביל ב־2013, וירידה של 10% בהשוואה לרבעון השני של 2014 ל־557 אלף מכולות. הירידה אירעה בעיקר כתוצאה מסגירת הקו בין אסיה לצפון אירופה. הירידה הכמותית קוזזה חלקית בעלייה של 75 דולר (6%) בדמי ההובלה הממוצעים למכולה, בהשוואה לרבעון השני של 2014 ועלייה של 79 דולר למכולה (7%) ברבעון המקביל ב־2013. למרות הירידה בהכנסות, גדל הרווח הגולמי של צים ב־515% ל־42 מיליון דולר, שהם 4.8% מהמחזור בהשוואה ל־0.8% מהמחזור המקביל ב־2013.

השיפור ברווחיות הגולמית נבעה מסגירה של קווי הובלה מפסידים, ירידה של מחירי הדלק שהואצה ברבעון הרביעי, עלייה במחירי ההובלה הימית בחלק מהקווים ושיפור מערכי המכירות והשירות. הרווח התפעולי מפעילות שוטפת הסתכם ב־8 מיליון דולר ברבעון השלישי ב־2014, לעומת הפסד תפעולי של 28 מיליון דולר ברבעון המקביל ב־2013 והפסד תפעולי של 15 מיליון דולר ברבעון השני של 2014.

צילום: בלומברג

עם זאת, ההפסד התפעולי החשבונאי תפח ל־251 מיליון דולר ברבעון החולף, בהשוואה לרווח תפעולי של 17 מיליון דולר ברבעון המקביל ב־2013, זאת בשל הפרשות של 236 מיליון דולר לירידת ערך השקעותיה באוניות, כחלק מהסדר חוב של 3.4 מיליארד דולר וכן בשל הפרשה נוספת של 23 מיליון דולר לפיצויי פיטורים.

הרווח התפעולי התזרימי (Ebitda) של צים, בניטרול ההפרשות החד פעמיות הקשורות להסדר החוב, צמח ל־41 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2014, לעומת 11 מיליון דולר ברבעון המקביל ב־2013. עם זאת, צים נהנתה מהכנסות מימון נטו של 150 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2014, בהשוואה להוצאות מימון נטו של 56 מיליון דולר ברבעון המקביל ב־2013.

פעילותה השוטפת של צים ייצרה עודף של 37 מיליון דולר בתזרים המזומנים, לעומת עודף תזרימי של 15 מיליון דולר ברבעון המקביל ב־2013. ההפסד הנקי של צים היה יכול להיות גבוה יותר ברבעון השלישי של 2014 אלמלא זקיפת הטבת מס של 34 מיליון דולר, כך שנראה כי החברה מעריכה שתוכל לנצל בעתיד הנראה לעין את הפסדיה הצבורים לצורכי מס משום שתעבור לרווח.

צילום: בלומברג
צילום: בלומברג
צילום: רמי שלוש