אורמת עקפה את התחזיות: הרוויחה 16.5 מיליון דולר ברבעון השלישי

הכנסותיה של אורמת טכנולוגיות גדלו ב-7.3% ברבעון השלישי של 2014 ל-140 מיליון דולר

יורם גביזון
i-gold advertisement
יורם גביזון

הרחבת כושר הייצור ושיפורים תפעוליים הביאו לגידול בהכנסות ולעליה חדה ברווח התפעולי של חברת אורמת טכנולוגיות שבשליטת קרן פימי ומשפחת ברוניציקי. אורמת טכנולוגיות שמתמחה בייזום הקמה והפעלה של תחנות כוח גיאותרמיות הרוויחה 16.5 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2014, כלומר גידול של 27.5% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2013. הרווח למניה ברבעון החולף הגיע ל-36 סנט והיה גבוה ב-3 סנט למניה ממוצע תחזיות האנליסטים.

הכנסותיה של אורמת טכנולוגיות גדלו ב-7.3% ברבעון השלישי של 2014 לעומת הרבעון המקביל ב-2013, והסתכמו ב-140 מיליון דולר כלומר גבוה מממוצע תחזיות האנליסטים להכנסות של 137 מיליון דולר ברבעון החולף. הכנסותיה של אורמת טכנולוגיות ממכירת חשמל אותו היא מייצרת בתחנות כוח שבבעלותה גדלו ב-15.2% ברבעון השלישי של 2014 לעומת הרבעון המקביל ב-2013 והגיעו ל-103 מיליון דולר.

ההכנסות ממכירת ציוד ומשרותי הקמה של תחנות כוח עבור חברות אחרות, שמתאפיינות בתנודתיות בהתאם לקצב ההשלמה וההכרה בהכנסה מפרויקטים, ירדו ב-9.6% ברבעון השלישי של 2014 בהשוואה לרבעון המקביל לו ב-2013 והסתכמו ב-37 מיליון דולר.

הרווח הגולמי של אורמת טכנולוגיות, שמנוהלת על ידי יצחק אנג'ל,  גדל ב-40% ברבעון החולף לעומת מקבילו ב-2013 והסתכם ב-55.5 מיליון דולר. השיפור ברווחיות הגולמית נבע מצמיחה ברווח הגולמי ממכירת חשמל מתחנות כוח בבעלות שגדל ב-48% ברבעון החולף ל-40.8 מיליון דולר שהם 39.8% מהמחזור לעומת 31% מהמחזור במקביל ב-2013. הרווח התפעולי של אורמת טכנולוגיות צמח ב-47% ברבעון השלישי של 2014 בהשוואה לרבעון המקביל לו ב-2013 והסתכם ב-44 מיליון דולר.

הרווח התפעולי התזרימי (Ebitda) של אורמת טכנולוגיות גדל ב-15% ברבעון השלישי של 2014 לעומת המקביל לו ב-2013 והסתכם ב-69 מיליון דולר שהם 49.4% מההכנסות בהשוואה ל-46.1% במקביל ב-2013.

בעקבות התוצאות הטובות של הרבעון השלישי והגידול החד מהצפוי בהכנסות העלתה אורמת טכנולוגיות את הקצה התחתון של טווח התחזית להכנסותיה ב-2014 וכעת היא מעריכה שהכנסותיה יגיעו ל-550 עד 560 מיליון דולר כשההכנסות ממכירת חשמל ינועו בין 375 ל-380 מיליון דולר ואילו ההכנסות ממכירת ציוד ומשרותי הקמת תחנות כוח עבור חברות אחרות ינועו בין 175 ל-180 מיליון דולר. אורמת טכנולוגיות תחלק דיבידנד של 5 סנט למניה שהם 2.2 מיליון דולר .

תגובות