הפרשות של 165 מיליון שקל קיצצו ב-64% את הרווח הרבעוני של כלל ביטוח

ההפרשות הובילו את החברה להפסד של כ-77 מיליון שקל בתחום ביטוחי החיים

אסא ששון

חברת הביטוח כלל, המנוהלת בידי איזי כהן ובשליטת קונצרן אי.די.בי, נאלצה להפריש 165 מיליון שקל ברבעון השני של 2014, זאת בשל סביבת הריבית הנמוכה. הריבית הנמוכה מביאה לכך ששיעור ההיוון של העתודות לקצבה ולגמלאות מחייב את חיזוק ההתחייבויות של החברה.

חיזוק ההתחייבויות הינו בעיקר בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה ואשר מגובים בכ-73% איגרות חוב מיועדות (ח"ץ). שיעור התשואה העדכני הנמוך על יתרת הנכסים המגבים את ההתחייבויות כאמור (ההשקעות החופשיות) מחייב את כלל ביטוח בהגדלת ההתחייבויות.

על אף ההפרשות, הרווח הכולל ברבעון השני של כל ביטוח הסתכם ב-50 מיליון שקל, לעומת רווח כולל של 140 מיליון שקל אשתקד - ירידה של 64%. הרווח הכולל במחצית הראשונה של 2014 הסתכם ב-251 מיליון שקל, לעומת רווח כולל של 244 מיליון שקל אשתקד. שיעור התשואה להון לבעלי המניות במחצית הראשונה של שנת 2014 עמד על כ-13% (במונחים שנתיים), זאת לעומת כ-14% אשתקד.

היקף הנכסים המנוהלים בקבוצה עד סוף חודש יוני הסתכם בכ-155 מיליארדי שקל, גידול של כ-5% לעומת היקף נכסים בגובה כ-149 מיליארדי שקל בסוף שנת 2013.

איזי כהן, מנכ"ל כלל ביטוח צילום: עופר וקנין

היקף הנכסים המנוהלים עבור אחרים (שאינם נוסטרו) על ידי הקבוצה הסתכמו בכ-125 מיליארדי שקל, גידול של כ-5% לעומת כ-119 מיליארדי שקל בסוף שנת 2013.

בתחום ביטוח החיים רושמת החברה ברבעון השני הפסד של 77 מיליון שקל לעומת רווח של 67 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הסיבה לכך היא חיזוק ההתחייבויות בעיקר בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה. כלומר, אותן פוליסות עם הבטחת תשואה. מדו"ח החברה עולה עוד כי ההפסד הכולל לפני מס מפעילות בכלל פיננסים עומד במחצית הראשונה של שנת 2014 על כ-18 מיליוני שקל, זאת לעומת הפסד של שלושה מיליון שקל אשתקד.

הגידול בהפסד נובע בעיקר מהפחתה בשווי אחזקות כלל פיננסים באג"ח לא סחיר אלון דלק שהסבה לכלל פיננסים הפסד בסך של כ-17 מיליוני שקל. כלל פיננסים נמצאת בהליך מול בעלי האג"ח לפירעון מוקדם של איגרות החוב. לאחר סילוק החוב, אם וככל שיושלם ההליך, תפעל החברה לקבלת יתרות הנכסים המצויות בכלל פיננסים, בסך של כ- 250 מיליון שקל.

מניית כלל ביטוח בשלושת החודשים האחרונים

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker