למרות הפרשה של 168 מ' ש': הראל מסכמת את הרבעון ברווח של 66 מ' ש'

תחום חיסכון ארוך הטווח של החברה רשם הפסד של 55 מיליון שקל ברבעון השני של השנה

אסא ששון
אסא ששון

חברת הביטוח הראל נאלצה להפריש 168 מיליון שקל בשל הגדלת ההתחייבויות הביטוחיות ומהירידה המתמשכת בריבית חסרת הסיכון, כך מעלים הדו"חות הכספיים אותם פירסמה היום (ד') הראל, המנוהלת בידי מישל סיבוני ושמעון אלקבץ ובשליטת איש העסקים יאיר המבורגר. ההפרשה החריגה הביאה לכך שתחום חיסכון ארוך הטווח של החברה רשם הפסד של 55 מיליון שקל ברבעון השני של השנה, לעומת רווח של 61 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

למרות ההפרשה החריגה, הרווח הכולל ברבעון השני של שנת 2014 הסתכם ב-66 מיליון שקל, לעומת רווח כולל של 89 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד - ירידה של 26%. הרווח הכולל, במחצית הראשונה של 2014, הסתכם ב-347 מיליון שקל, לעומת רווח כולל של 289 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 20%.

הגידול ברווח הכולל נובע בעיקר מהשפעת שוק ההון שהתשואות בו בתקופת הדוח היו גבוהות מהתשואות בתקופה המקבילה אשתקד, בשל היקף דמי הניהול המשתנים שנגבו בתקופת הדו"ח שהיו גבוהים מאלו שנגבו בתקופה המקבילה אשתקד, ובשל השפעת האינפלציה שהיתה בתקופת הדו"ח שלילית בשיעור של 0.19%, ביחס לאינפלציה חיובית בשיעור של 0.71% בתקופה המקבילה אשתקד.

סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים הסתכמו במחצית הראשונה של 2014 ב-8.3 מיליארד שקל, לעומת 7.7 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 9%. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד, נכון ליום 30 ביוני 2014, על 4.64 מיליארד שקל, לעומת הון עצמי של 4.4 מיליארד שקל, בסוף המחצית הראשונה של 2013.

היקף כל סך הנכסים המנוהלים על ידי הקבוצה בביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות נאמנות ושירותים פיננסיים הגיע לשיא של: 173.2 מיליארד שקל מנוהלים, גידול של 18% לעומת היקף הנכסים בסוף המחצית הראשונה של 2013.

יאיר המבורגרצילום: עופר וקנין

הרווח הכולל במגזר ביטוח בריאות, במחצית הראשונה של שנת 2014, הסתכם ב- 117 מיליון שקל, לעומת רווח של 85 מיליון שקל בתקופה במקבילה אשתקד. הגידול ברווח הכולל נובע בעיקר מהשפעות שוק ההון שהתשואות בו היו גבוהות מהתשואות בתקופה המקבילה אשתקד, התשואות העודפות קוזזו בחלקן כתוצאה מהגדלת ההתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-31 מיליון שקל לפני מס, בשל ירידות הריבית במשק.

הרווח הכולל במגזר ביטוח בריאות הסתכם, ברבעון השני של שנת 2014 ב-58 מיליון שקל, למול 26 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מהשפעת שוק ההון, שהתשואות בו היו גבוהות מהתשואות בתקופה המקבילה אשתקד, ומשיפור בתוצאות החיתומיות וזאת על אף השחיקה הנמשכת בתוצאות הפעילות בפוליסות הבריאות הקבוצתיות, הנובעת מהעלייה בשיעור התביעות.

היקף הנכסים המנוהלים במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים בחברה הבת הראל פיננסים, הסתכם, ב- 57.9 מיליארד שקל, לעומת 48 מיליארד שקל בסוף התקופה המקבילה אשתקד, גידול של 20%. עיקר הגידול נובע מגידול בנכסים המנוהלים בקרנות הנאמנות וכן כתוצאה מהמשך הרחבת הפעילות בתחום תעודות הסל והפיקדון.

ההכנסות במגזר שוק ההון הסתכמו, במחצית הראשונה של שנת 2014, ב-144 מיליון שקל, אל מול 111 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 30% הנובע בעיקרו מרכישת פעילות ניהול התיקים וחברת הקרנות הנאמנות של כלל פיננסים. סך דמי הניהול מקרנות הנאמנות ותיקים מנוהלים במהלך תקופת הדוח הסתכם בכ-122 מיליון שקל, לעומת כ-96 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל של הראל פיננסים הסתכם במחצית הראשונה של שנת 2014, ב-25 מיליון שקל, אל מול רווח כולל בסך של 7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול הניכר ברווחיות נובע בעיקרו מרכישת פעילות ניהול התיקים וחברת קרנות הנאמנות של כלל פיננסים וכן כתוצאה מהמשך צמיחה רווחית בפעילות תעודות הסל והפיקדון.

מישל סיבוני, מנכ"ל משותף הראל ביטוח ופיננסים, אמר כי "הראל ממשיכה להציג רווחיות נאה וצמיחה עסקית בכל הפרמטרים וזאת בזכות גידול בכל פעילויות הליבה. למרות ההשפעה החד פעמית בשל הורדת הריבית במשק התוצאות משביעות רצון. הקבוצה ממשיכה להציג שיפור בכל התחומים, ותוצאות הראל בסוף המחצית הראשונה של 2014 ממשיכות להעיד על איתנותה והמשך צמיחתה של הקבוצה".

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ