מיכאל רוכוורגר

הבנק הבינלאומי, בניהולה של סמדר ברבר-צדיק, מפרסם הבוקר את דו"חותיו הכספיים לרבעון השני ולמחצית הראשונה של 2014. הרווח הנקי של הבינלאומי, המצוי בשליטת צדיק בינו, הסתכם ב-160 מיליון שקל - גידול של 7.4% לעומת הרבעון המקביל ב-2014. רווח זה מגלם תשואה על ההון (יחס בין רווח נקי להון עצמי) של 9.7% (במונחים שנתיים), לעומת 9.2% ברבעון המקביל. את המחצית הראשונה של השנה סיים הבינלאומי עם ירידה קלה ברווח הנקי שהסתכם ב-280 מיליון שקל ומגלם תשואה על ההון של 8.3%. הלימות ההון רובד 1 של הבינלאומי הגיעה נכון לסוף יוני 2014 ל-10% וממשיכה להיות הגבוהה במערכת הבנקאית.

הבינלאומי נחשב לבנק הכי שמרן במערכת בכל הקשור למתן האשראי העסקי ללווים הגדולים, ונהנה מאחד תיקי האשראי האיכותיים בענף. ההוצאות להפסדי אשראי (לשעבר סעיף הפרשה לחובות מסופקים) הסתכמו ברבעון השני בהכנסה של 7 מיליון שקל, לעומת הוצאה של 12 מיליון שקל ברבעון המקביל. במחצית הראשונה של השנה ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו ב-3 מיליון שקל לעומת הוצאות של 44 מיליון שקל בתקופה המקבילה. אז ההפרשה כללה גידול בהפרשה הקבוצתית של 24 מיליון שקל בגין יישום הוראת המפקח על הבנקים בנושא נדל"ן לדיור.

סמדר ברבר צדיקצילום: עופר וקנין

ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו ברבעון השני בהכנסה של 7 מיליון שקל בהשוואה להוצאה בסך של 12 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במחצית השנה הסתכמו ההוצאות בגין הפסדי אשראי ב-3 מיליון שקל, בהשוואה ל-44 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

בתקופה המקבילה ההפרשה להפסדי אשראי כללה גידול בהפרשה הקבוצתית בסך של 24 מיליון שקל בגין יישום הוראת המפקח על הבנקים בנושא נדל"ן לדיור. שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי מסך האשראי לציבור עמד במחצית הראשונה של השנה על 0.01%, בהשוואה ל-0.13% בתקופה המקבילה ו-0.14% בשנת 2013 כולה.

סך ההכנסות לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו ברבעון השני ב-971 מיליון שקל, גידול של 1.6% בהשוואה לרבעון המקביל. במחצית הראשונה של השנה הסתכמו ההכנסות בכ-1.9 מיליארד שקל, בדומה למחצית המקבילה. הכנסות הריבית נטו והכנסות המימון שאינן מריבית הסתכמו ברבעון השני של השנה ב-595 מיליון שקל, ירידה של 3% ביחס לרבעון המקביל, שנובעת מירידה של 18 מיליון שקל בהתאמות לשווי הוגן של מכשירים פיננסים נגזרים ומירידת ריבית בנק ישראל.

ההכנסות מעמלות גדלו ברבעון (בנטרול השפעת היישום לראשונה של תקן חשבונאות בנושא מדידת הכנסות ריבית) ב-2.9% והם הסתכמו ב-360 מיליון שקל. במחצית השנה גדלו ההכנסות מעמלות בנטרול השפעה זו ב-5.9% ל-731 מיליון שקל. ההכנסות האחרות הסתכמו ברבעון השני ב-34 מיליון שקל, בהשוואה ל-5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול שנובע מהרווח ממכירת פיבי לונדון. 

ההוצאות התפעוליות והאחרות קטנו ברבעון השני ב-1.5% ל-705 מיליון שקל. יחס היעילות (ההוצאות התפעוליות להכנסות) השתפר והגיע ברבעון השני ל-73.1%. במחצית השנה הסתכמו ההוצאות ב-1,426 מיליון שקל, גידול בשיעור של 0.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

ברבר-צדיק אמרה בעקבות הדו"חות כי "הבינלאומי ממשיך להציג צמיחה בפעילות הבנקאית עם דגש על פעילות בשוק ההון וביעוץ השקעות, פעילות בה לבינלאומי התמחות.  בשנה האחרונה גדלו נכסי לקוחות הבנק בכ-40 מיליארד שקל והגיעו להיקף של כ-330 מיליארד שקל. לאחרונה, הודענו על שינוי ארגוני ייחודי, שמטרתו יצירת ראייה כוללת של צרכי הלקוח, במסגרתו אוחדו כלל פעילויות הלקוחות בתחומי ההשקעות, שוק ההון, המט"ח והכספים לחטיבת נכסי לקוחות מה שמאפשר מתן שרות כולל, מקצועי ומיטבי ללקוחות בחטיבה אחת. בולטת גם יציבות הקבוצה שמתבטאת בראש ובראשונה ביחס ההון הגבוה וביחסי נזילות גבוהים".

מניית הבנק הבינלאומי בשנה האחרונה

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker