דו"ח רבעוני - מינוס פרשיית הלבנת ההון: הכנסות של 162 מיליון ש' לב. יאיר

הרווח הנקי של החברה גדל ל-35 מיליון שקל לעומת רווח של 3.5 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2013, כתוצאה ממסירת דירות לרוכשים שבנייתם הסתיימה ■ החברה תמחה למדינת ישראל את הזכות לקבל 22 מיליון שקל כמו גם לתפוס 8 מיליון שקל נוספים

שלי אפלברג
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
i-gold advertisement
מעבר לטוקבקים
שלי אפלברג

חברת הנדל"ן ב. יאיר, שמסובכת בפרשת הלבנת ההון יחד עם ארגון הפשע של יצחק אברג'יל, פרסמה את תוצאותיה הכספיים לרבעון הראשון של 2014. הכנסות הקבוצה ברבעון הראשון גדלו ב-119% ל-162 מיליון שקל כתוצאה מגידול במספר היחידות שנמסרו במהלך הרבעון. לעומת 32 יחידות אותם מסרה החברה ברבעון הראשון של 2013, מסרה החברה 410 יחידות ברבעון הנוכחי. הפרויקטים בהם נמסרו דירות לרוכשים היו סקאי בנתניה, אילת, משכנות האומה בירושלים, חן האיילות בגבעת זאב ופרויקט החברה Byty Malesice בפראג צ'כיה.

הרווח הנקי של ב.יאיר הסתכם ב-35 מיליון שקל לעומת 3.5 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2013. תזרים המזומנים של ב. יאיר מפעילות שוטפת הסתכם ב-21 מיליון שקל לעומת 36 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2013. עיקר תזרים המזומנים נבע לחברת הנדל"ן מקבלת תמורה מרוכשי הדירות בפרויקטים. הנפקה איגרות חוב סדרה 13 בהיקף של 49 מיליון שקל, בניכוי תשלום חובות של 22 מיליון שקל לבנקים ובעלי איגרות חוב, הוביל את החברה להציג תזרים מזומנים מפעילות מימון של 24 מיליון שקל, כאשר תזרים המזומנים בפעילות השקעה הסתכם ב-61 מיליון שקל.

יאיר ביטוןצילום: עופר וקנין

רואי החשבון של החברה הבהירו בדו"חות כי טרם הוצגו להם פרטי החקירה המשטרתית המתמקדת בפרויקטים של החברה באילת ובפעילותם של בעלי השליטה בחברה. לכן, נכון למועד זה, אין באפשרות הנהלת החברה להעריך באופן מהימן האם תהיינה השלכות מהותיות על פעילותה של החברה. בביאורים הוסבר כי ב-19 במאי משטרת ישראל ערכה חיפוש במשרדי החברה ואספה מסמכים שונים ממשרדי. למיטב ידיעת החברה מספר נושאי משרה בה נחקרו, בהם יאיר ביטון, המכהן כיו"ר הדירקטוריון, ויורם ביטון, מנכ"ל החברה הבת הקבלנית ב.יאיר 333. שניהם נעצרו למספר ימים ושוחררו למעצר בית.

המשטרה הבהירה לחברה כי החקירה מתמקדת בפרויקטים באילת שהסתיימו זה מכבר. לטענת היועצים המשפטיים של החברה, במידה ומדובר בחשדות לקשר פלילי שתכליתו הוצאה במרמה של כספים מהחברה, אין לייחס לב.יאיר חבות בפלילים. החברה התחייבה כי למשך תקופה של 4 חודשים, היא תמחה למדינת ישראל את הזכות לקבל 22 מיליון שקל מתוך סך התמורה לה זכאית החברה לקבל מצדדים שלישיים. התמורה יועדה לשם פיתוח עסקי לרבות רכישת קרקעות וייזום בהתאם לתנאי השוק. בנוסף תאפשר החברה למשטרה לתפוס עודפים בסכום של 8 מיליון שקל בפרויקט אחד של החברה שצפוי להסתיים לא לפני שנת 2016. החברה מבהירה כי התחייבותה למשטרה אינה נוגדת את התחייבותה לצדדים שלישיים אחרים או למחזיקי איגרות החוב - להם חייבת החברה כ-229 מיליון שקל. בינתיים, דירקטוריון החברה הסמיך את יוסף ביטון, סגן יו"ר הדירקטוריון, לחתום על דו"חותיה הכספיים, במקום יאיר ביטון היו"ר הנוכחי.

לב. יאיר בסוף הרבעון הראשון של 2014 מזומנים בשווי של 32 מיליון שקל, לעומת 49 מיליון שקל שהיו בקופתה בסוף דצמבר 2013. מלאי הקרקעות של החברה הסתכם ב-882 מיליון שקל לעומת 958 מיליון שקל ברבעון האחרון של 2013. הקיטון נובע מהשלמת פרויקטים ומסירת דירות לרוכשים. ההון העצמי של החברה הסתכם ב-274 מיליון שקל לעומת 242 מיליון שקל ברבעון המקביל. הגידול בהון העצמי נבע מרווח של 35 מיליון שקל, בניכוי הדיווידנד של 2 מיליון שקל שחילקה החברה.

מניית ב. יאיר בשנה האחרונה

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker