ההפסד של בזן גדל ל-70 מיליון ד' ברבעון השלישי בשל הפרשה למס

החברה הגיעה להסכמות עם הבנקים שהסירו סכנה של אזהרת עסק חי ■ מרווח הזיקוק של החברה היה גבוה ב-4.4 דולרים לחבית ממרווח הייחוס ב-2012 ■ בזן עשויה לבצע ב-2014 הנפקת אג"ח בשוק המקומי או הזר

יורם גביזון
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקיםכתוב תגובה

חברת בתי זיקוק (בזן) התרחקה מהערת עסק חי שריחפה להערכת השוק מעל ראשה. החברה הגיעה להסכמות עם קבוצת הבנקים שמממנים אותה בראשות בנק הפועלים שיאפשרו לה לפרוע תשלומי קרן וריבית בסכום של 163 מיליון דולר עד לסוף דצמבר 2013. על פי ההסכמות עם הבנקים, בזן תגייס 150 מיליון דולר מבעלי המניות בדרך של הנפקת זכויות, כשהחברה לישראל התחייבה לממש לפחות את חלקה בהנפקה (37%) ועשויה להגדיל את חלקה בגיוס לעד 100 מיליון דולר.

הבנקים מצידם התחייבו לספק לקבוצת בזן מסגרת אשראי מובטחת של 484 מיליון דולר, מהם 318 מיליון דולר לחברת בזן. הבנקים יחדשו את המסגרות לביצוע עסקות ניכיון לקוחות, בעיקר חברות הדלק, ב-112 מיליון דולר עד לסוף 2014 וכן ירחיבו את המסגרת לניכיון בעוד 107 מיליון דולר לשנה החל בינואר 2014. בזן התחייבה להרחיב את עסקת זמינות המלאי שבמסגרתה היא מעבירה לספק בינלאומי של נפט גולמי את הזכויות למלאי שלה תמורת סכום חד פעמי ומקבלת גישה למלאי של הספק תמורת תשלום דמי זמינות ששווים לתשלום ריבית על הלוואה שפרעונה מובטח בשעבוד על המלאי.

בתי זיקוק לנפטצילום: ירון קמינסקי

בזן התחייבה במסגרת ההסכמות עם הבנקים לנקוט בתוכנית ייעול שתשפר את תזרים המזומנים שלה ב-100 מיליון דולר באמצעות הקטנת השימוש בקבלני חוץ (20 מיליון דולר לשנה); הקטנת עלות העבודה בחברה, בין היתר על ידי פיטורים (30 מיליון דולר בשנה); וביצוע פעולות והשקעות שיביאו החזר השקעות מהיר ויניבו עד 70 מיליון דולר החל ב-2014.

ישראל לדרברג, סמנכ"ל הכספים של בתי זיקוק, מציין שלא היה צורך בפריסת החוב לבנקים בשל הצעדים שנוקטת החברה. בזן ציינה בתחזית תזרים המזומנים שצירפה לדו"ח הכספי שב-2014 תידרש לפרוע תשלומי קרן וריבית בסכום של 582 מיליון דולר שאת מרביתם תממן באמצעות עודף בתזרים המזומנים מפעילותה השוטפת בסכום של 514 מיליון דולר שצפוי להערכתה ב-2014. את היתרה תממן החברה באמצעות גיוס חוב לזמן ארוך ב-80 מיליון דולר. לדרברג ציין שהחברה עשויה לבצע ב-2014 גיוס נוסף בשוק הבינלאומי או המקומי כדי להגדיל את משך החיים הממוצע של החוב של החברה שעומד כיום על פחות מ-3 שנים.

ההכנסות הסתכמו ב-2.6 מיליארד דולר - עלייה ב-9.3%

חברת בתי זיקוק הפסידה 70 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2013 בהשוואה להפסד 21 מיליון דולר ברבעון המקביל לו ב-2012. הגידול בהפסד נובע מהפרשה של 57 מיליון דולר למס כתוצאה מהעלאת מס חברות ל-26.5% החל בינואר 2014. העלאת שיעור מס החברות אילצה את בזן להגדיל את העתודות למסים שתשלם בעתיד. גורם נוסף לגידול בהפרשה למס הוא הכנסות מימון שנוצרו לחברה ברבעון השלישי כתוצאה משחיקת התחייבויות דולריות בשל התחזקות השקל כלפי הדולר.

הכנסותיה של בזן צמחו ברבעון החולף ב-9.3% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2012 והסתכמו ב-2.6 מיליארד דולר. זאת, בשל גידול כמותי במגזר הדלקים שקיזז ירידה של 3% במחיר סל המוצרים של החברה ל-903 דולר לטון ברבעון השלישי של 2013, וכן ירידה של 28% בצריכת התזקיקים בשוק המקומי ברבעון השלישי של 2013 לעומת המקביל לו ב-2012 כתוצאה מחזרתה של חברת החשמל לייצור באמצעות גז. צריכת דלקי התחבורה שמרה על יציבות. הגידול הכמותי במכירות מגזר הדלקים קיזז ירידה של 24 מיליון שקל במגזר הסחר, וירידות כמותיות במכירות החברה הבת כרמל אולפינים בתחום חומרי הגלם לתעשיית הפלסטיק (פולימרים) והחברה הבת גדיב שמייצרת חומרים ארומטיים שמשמשים כחומרי גלם בתעשיית הטקסטיל.

הרווח התפעולי במגזרי הפעילות של קבוצת בזן עלה ב-31% ברבעון השלישי של 2013 לעומת הרבעון המקביל ב-2012 והגיע ל-42 מיליון דולר. זאת, הודות לגידול של 50% ברווח התפעולי של מגזר הארומטים ברבעון החולף לעומת הרבעון המקביל לרמה של 12 מיליון דולר, יציבות ברווח התפעולי של מגזר הפולימרים ברמה של 10 מיליון דולר וירידה של 5 מיליון דולר בהפסדי מגזר הסחר, שפעילותו הודממה למעשה ברבעון החולף.

מניית בזן בשנה האחרונה

בתי זיקוק הצליחה להגדיל את מרווח הזיקוק המנוטרל (הפער שבין מחיר הרכישה של הנפט הגולמי לבין מחיר המכירה של תוצרי הזיקוק כשהוא מנוטרל מהכנסות או הוצאות שנובעות משינוי בערך המלאי שבזן אינה מגנה עליו, הכנסות והפרשות כתוצאה משערוך לשווי ההוגן של ההגנות החשבונאיות על המלאי) ל-5.5 דולר לחבית לעומת 5.3 דולר לחבית ברבעון המקביל ב-2012.

הגדלת מרווח הזיקוק המנוטרל התאפשרה הודות להבשלת ההשקעה בפרויקט המתקן לייצור דלקים נקיים בינואר 2013 והמעבר לגז טבעי באפריל 2013. העלייה במרווח הזיקוק המנוטרל בולטת על רקע קריסה במרווח הייחוס, כלומר מרווח הזיקוק שמצוטט בסוכנות רויטרס עבור בית זיקוק בים התיכון בעל יכולת פיצוח של נפט גולמי מסוג אורל.

מרווח הייחוס קרס ל-1.1 דולר לחבית ברבעון השלישי של 2013, לעומת 5.1 דולרים לחבית ברבעון המקביל ב-2012, כך שהפעלת המידן והמעבר לגז טבעי ושיפורים תפעוליים אחרים איפשרו לבזן להציג מרווח זיקוק מנוטרל שהיה גבוה ב-4.4 דולרים לחבית ממרווח הייחוס. גם ברבעון המקביל ב-2012, שבו עדיין לא פעל המידן והחברה לא נהנתה מאספקת גז טבעי, הפער הזה היה חיובי, אך הוא עמד על 0.2 דולר לחבית בלבד. שיפור זה של 4 דולר לחבית במרווח הזיקוק מקרב את החברה ליעד של שיפור של 300 מיליון דולר על בסיס שנתי ברווח התפעולי התזרימי של החברה (Ebitda ) בעקבות פרויקט המידן והמעבר לייצור בגז טבעי.

אריק יערי, מנכ"ל בתי זיקוק, ישראל לדרברג, סמנכ"ל הכספים של החברה, ורוני סולוניקוב הכלכלן הראשי של החברה, מציינים כי הנפילה במרווחי הזיקוק לרמה של 3.4 דולרים בסוף ספטמבר 2013 נבעה מעלייה במחירי הנפט הגולמי על רקע החשש לתקיפה אמריקאית בסוריה ועודף היצע של תזקיקי נפט באירופה. עודף זה הצטמצם לאחרונה בעקבות סגירתם של 3 בתי זיקוק באיטליה (פורטו מרגרה, מנטובה ופלקונרה) ובית זיקוק בפלויישט ברומניה והסירו היצע של 300 אלף חביות ליום מההיצע הכולל של 18 מיליון חביות באירופה. במקביל גוברות ההערכות שבתי זיקוק ביוון ובספרד ייסגרו בקרוב.

הרווח התפעולי המנוטרל של בזן במגזר הדלקים ירד ל-15 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2013, לעומת 16 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2012

רבעון טוב היה למגזר הארומטים שהרווח התפעולי שלו הסתכם ברבעון החולף ב-12 מיליון דולר - עלייה של 50% לעומת הרבעון המקביל ב-2012. זאת, הודות לשיפור במרווח שבין הפאראקסילן (המוצר שמוכרת גדיב ליצרני פוליאסטר, בעיקר במזרח אסיה) לבין הקסילן, שהוא חומר הגלם בייצורו. המרווח שעמד על קרוב ל-0 ברבעון המקביל ב-2012 בשל האטה בביקוש בדרום מזרח אסיה נפתח לרמה של 100 דולר לטון ברבעון הנוכחי.

עשו לנו לייק לקבלת מיטב הכתבות והעדכונים ישירות לפייסבוק שלכם

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker