נמצא "המשקיע" לבזן: סוארי מעריך שבזן שווה פי 2 מבבורסה

חברת פטרוכימיים הפסידה 110 מיליון שקל ברבעון השני של 2013, לעומת 94 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2012

יורם גביזון
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
יורם גביזון

חברת פטרוכימיים, שבשליטת דייויד פדרמן, יעקב גוטשטיין ואלכס פסל, הפסידה 110 מיליון שקל ברבעון השני של 2013, לעומת הפסד של 94 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2012. הפסדים אלה לא מפתיעים משום שהנכס היחיד כמעט של החברה הוא אחזקתה ב-30.7% ממניותיה של חברת בתי זיקוק אותה מממנות התחייבויות פיננסיות ב-1.95 מיליארד שקל והון עצמי מצומק של 34 מיליון שקל.

ההפסד ברבעון החולף נובע בעיקר מחלקה בהפסד של חברת בתי זיקוק (52 מיליון שקל) ומהוצאות מימון נטו של 53 מיליון שקל. הוצאות המימון מורכבות מהוצאות ריבית והפרשי הצמדה על איגרות החוב והחוב הבנקאי בסכום של 36 מיליון שקל, ומהפרשי שער של 17 מיליון שקל כתוצאה מהעלייה בערכו הדולרי של החוב השקלי של החברה בעקבות התחזקות השקל כלפי הדולר.

כתבות נוספות באתר TheMarker:

גם העובדה שמשרד בריטמן אלמגור זהר ושות', רואי החשבון של החברה, כללו בסקירה לדו"ח הערה לפיה קיימים "ספקות משמעותיים בדבר המשך פעילותה של החברה כעסק חי" אינה מפתיעה נוכח העובדה שהחברה כינסה ביוני 2013 את בעלי איגרות החוב לדיון בהסדר חוב בין החברה לבין הבנקים ובעלי האג"ח, שלא גובש עד לפרסום הדו"חות.

מבעלי השליטה של פטרוכימיים, דיוויד פדרמןצילום: ניר קידר

מה שיותר שמפתיע הוא שמשרד סוארי ושות' ורואה החשבון אורי כהן סבורים ששווי הנכס היחיד למעשה של החברה  מניותיה בחברת בתי זיקוק, גבוה ב-127% עד 146% משוויים בבורסה. משרד סוארי ושות' התבקש על ידי פטרוכימיים לבצע הערכת שווי לחברת בתי זיקוק (בזן) כדי לבחון אם החברה נדרשת לבצע הפרשה לירידת ערך השקעתה בבזן, לנוכח הירידה המשמעותית והמתמשכת בשווייה של בזן בבורסה.

המסקנה של סוארי ושות' היא כי אין צורך בהפרשה לירידת ערך משום שהשווי בר ההשבה של בזן, כלומר שווי השימוש שלה שנגזר מהיוון תזרימי המזומנים שהיא צפויה לייצר, הוא 2.15 עד 2.3 מיליארד דולר. זאת, בעוד ששווי השקעה בבזן במאזניה של פטרוכימיים הוא 1.5 מיליארד דולר. מהערכת השווי של סוארי ושות' נגזר שווי של 3.22 עד 3.50 שקלים למניית בזן בעוד שמחירה של המניה בבורסה הוא 1.42 שקל 0, מחיר המשקף שווי חברה של 956 מיליון דולר. מניית בזן לא ביקרה ב-5 השנים האחרונות במחיר של 3.22 שקלים והקרוב ביותר שהגיעה היה בינואר 2011 כאשר נגעה במחיר של 2.7 שקל למניה, מחיר הנמוך ב-16% מהרף התחתון של הערכת השווי של כהן.

אין חולק על הצורך של חברת בתי זיקוק לשפר את נזילותה ומבנה ההון שלה בדרך של הנפקת איגרות חוב שניתנות להמרה למניות או באמצעות מניות. היות שמשרד סוארי ושות', שייצר לעצמו ככל הנראה הון לא קטן מעסקי הערכות השווי, סבור ששוויה הכלכלי של בזן עולה דרמטית על שוויה בשוק, נראה שנמצא המועמד האידיאלי להשקיע בבזן. סוארי, כהן ושות' צפויים להכפיל את כספם ויותר אם ישקיעו בבזן לפי הערכים שהם קובעים לחברה מצד אחד, ואילו חלקם של בעלי מניותיה של בזן, החברה לישראל ופטרוכימיים, שכבר ידעו ימים יפים יותר, ידולל במחיר ראוי, מצד שני.

אלא אם כמובן, ובפרפרזה על דבריו של זיאמה ארקין, אביו של מורי ארקין, בעל השליטה לשעבר באגיס ובפריגו ("תרופות זה למכור, לא לקחת"), הערכות שווי נועדו כדי לגבות שכר טרחה, ולא כבסיס להחלטות השקעה של ממש.

מניית פטרוכימיים בשנה האחרונה

רו"ח אורי כהן, שביצע את הערכת השווי, מסביר את הפער המשמעותי בין מחירה של בזן בבורסה לבין שווייה הכלכלי של המניה על פי הערכתו ב"פערים בהנחות היסוד להערכת השווי ובעיקר פערים בהנחות לגבי תחזית מרווחי הזיקוק והפטרוכימיה, ניצולת הייצור, התשואה הצפויה מפרויקטים משמעותיים ועיתוי התזרימים הכרוכים בהם, תרומת הגז הטבעי ממאגר תמר והשיפור הסינרגטי שצפוי להיווצר בקבוצה עקב יישום התוכנית האסטרטגית ותוכנית ההתייעלות". הסבר אחר לחוסר היעילות של שוק המניות בהערכת שווייה של בזן הוא להערכת כהן: "פערים בהיקף המידע הזמין להערכת השווי ובעדכניותו בהשוואה למידע זמין לציבור".

בדו"חות לרבעון השני של 2013 סיווגה פטרוכימיים חוב לזמן ארוך לבעלי האג"ח בסכום של 1.3 מיליארד שקל כחוב לזמן קצר, בשל אי עמידתה בהתניות פיננסיות בנוגע להלוואות בנקאיות בסכום של 310 מיליון שקל. פטרוכימיים התחייבה שההון העצמי שלה לא יהיה נמוך מ-100 מיליון שקל ושההון העצמי יהיה לפחות 5% ממאזנה, אולם בפועל ירד ההון העצמי של החברה ל-34 מיליון שקל ומממן רק 1.7% מנכסיה. פטרוכימיים קיבלה מכתב ויתור משני הבנקים שמממנים אותה על אי עמידתה בהתניות הפיננסיות.

פטרוכימיים צופה בדו"ח תזרים המזומנים שלה לרבעון השני של 2013 ובניגוד לתחזיות שמרניות יותר בעבר, שתוכל לשחרר פקדונות וריבית פקדונות ב-119 מיליון שקל ב-2013. זאת, למרות שלבנקים שמממנים אותה יש זכות לקזז ולעכב סכום של 116 מיליון שקל מפקדונות אלו. החברה מנמקת את הערכתה בהסכמתו של הבנק המממן העיקרי (פועלים) שמחזיק בזכות לקזז 100 מיליון שקל מסכום זה במסמך העקרונות להסדר חובה של החברה אליו.

פטרוכימיים כבר לא מעריכה שתוכל לגייס אשראי ב-150 מיליון שקל ב-2013 וב-209 מיליון שקל ב-2014, ככל הנראה בשל הירידה בשווייה של מניית בזן, וכן שלא תקבל דיווידנד ב-85 מיליון שקל מחברת בזן ב-2014. על כן, החברה צופה שיחסרו לה 333 מיליון שקל ב-2014 כדי לעמוד בהתחיבויותיה הפיננסיות לבעלי האג"ח ולבנקים.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker