יין, כרמים וריח רע: משפחת הבנקאים היהודית שמפגרת בפירעון החוב

חברת המימון האמריקאית MGG - שהנפיקה אג"ח בישראל - חשפה בדו"חותיה הכספיים כי לווה מהותי אינו עומד בלוח הסילוקין להלוואה בסך 185 מיליון דולר ■ אף שהלווה לא עמד גם בתיקון להסכם ההלוואה, MGG לא סיווגה את החוב כבעייתי - וקבעה שזוהי לא הפרה מהותית

כרם בקליפרוניה. הלווה היא חברת נחלת כרמים מהאזור
כרם בקליפורניה. הלווה מ–MGG היא חברת נחלת כרמים מהאזורצילום: Bloomberg
ערן אזרן

MGG, העוסקת במתן אשראי לעסקים בינוניים וקטנים בארה"ב, דיווחה בדו"ח הכספי לרבעון השני של 2019 על אירוע יוצא דופן. לווה מרכזי של החברה, שנטל הלוואה בסכום כולל של 185 מיליון דולר, מפגר בתשלומים. הלווה, שהיה בסוף יוני כ-20% מסך תיק אשראי הלקוחות, הגיע להסכם מוקדם על תיקון ההלוואה שאיפשר לדחות את התשלומים. ואולם גם לאחר הדחייה, הלווה - שהוא לקוח מהותי - אינו עומד בלוח הסילוקין.

MGG לא מפרטת את שמו של הלווה שבפיגור ("לווה 40"), אך מציינת שזו חברת נחלת כרמים מקליפורניה, שמחזיקה ביתרה משמעותית של מלאי יינות ומשמשת גם עסק תפעולי. הלווה נמנה עם משפחת בנקאים עשירה ומפורסמת, שזרועותיה מגיעות עד לירושלים. מקורב ל-MGG אישר כי מדובר ב"משפחה יהודית עשירה מאוד". ההלוואה המדוברת נחלקת בין קרנות שונות בקבוצת MGG, כך שההלוואה המיוחסת ל-MGG בישראל מסתכמת בכ-116 מיליון דולר.

פיגור בקרן של 15 מיליון דולר

MGG היא חברת אשראי חוץ-בנקאי אמריקאית, שהנפיקה ב-2018 סדרת אג"ח ראשונה בישראל בסכום של כ-240 מיליון שקל. החברה, שמאוגדת באיי הבתולה (BVI), מנוהלת בידי קווין גריפין (יו"ר) וגרגורי רץ (מנכ"ל). החברה היא חלק מקבוצה של חברות מימון אמריקאיות, ובהן פננטפארק ומדלי קפיטל, שגייסו 1.1 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח בישראל, בהתאם למודל הגיוס של חברות הנדל"ן האמריקאיות.

MGG פירטה בדו"ח הכספי כי הלווה ביקש מראש לבצע תיקון להסכם ההלוואה, כך שיוכל לדחות חלק מתשלום הריבית והקרן, בשל עיכוב בתהליך מכירת נכס. בתמורה לתיקון, MGG סיכמה כי הלווה ישעבד ביטחונות נוספים, כך שיחס הבטוחות יגדל; שהלווה ישלם עמלה חד-פעמית (מיליון דולר), וימכור נכסים חדשים שצירף לביטחונות הקיימים. הביטחונות בהלוואה כוללים את מלאי היינות של הלווה, דירת פנטהאוס בניו יורק ושטחי כרמים.

מנכ"ל MGG השקעות, קווין גריפין
מנכ"ל MGG השקעות, קווין גריפיןצילום: מתוך חשבון הלינקד

התיקון שעליו חתמה MGG נועד לאפשר ללווה לשלם תשלום קרן של 5 מיליון דולר באפריל, ועוד 15 מיליון דולר ביוני. לפי הדיווח, פרע הלווה את התשלום באפריל ואת העמלות, אך לא ביצע את תשלום הקרן השני ביוני. בעקבות הפיגור בתשלום, MGG צירפה הערכת שווי "מהותית מאוד" להלוואה, שבה היא מציינת שגם לאחר שינוי תנאי ההלוואה - הלווה ממשיך לפגר בתשלומים. הערכת השווי הוכנה על ידי MGG עצמה.

האם מדובר בהפרה מהותית?

האם אי-פירעון קרן בסך 15 מיליון דולר היא הפרה מהותית של הסכם ההלוואה? לפי MGG, התשובה לכך שלילית. MGG, שלא סיווגה את החוב כבעייתי, ציינה בדו"ח הכספי כי לדעת החברה, אין בכך הפרה מהותית של ההסכם אלא ב"סוגיית תזמון מכירת נכסים של הלווה". בדו"ח נכתב כי "ללווה יש נכסים רבים שניתן להנזילם לצורך החוב, אך עיתוי מכירתם עשוי להתעכב מעת לעת". בכוונת MGG לבצע תיקון נוסף להסכם ההלוואה, כך שחלק מהקרן ישולם ב-2019.

ההלוואה לחברת הכרמים, שככל הנראה נרכשה מגוף פיננסי אחר במחיר של 98 סנט לכל דולר נקוב, תומחרה בריבית גבוהה של כ-11% בשנה, והיא כוללת ערבות אישית של הבעלים, המגובה בשווי הנכסי הנקי שלו. להלוואה נקבעו התניות פיננסיות שונות, ובהן יחס מינימלי בין החוב לבטוחות (LTV). במהלך השנה מכרה MGG חלק מהלוואה לגופים אחרים המנוהלים בקבוצה "בהתאם לתוכנית העסקית".

ההלוואה נבנתה כך שהיא כוללת שלושה פלחים (Tranches): פלח ראשון של 15 מיליון דולר מגובה במלאי היינות; פלח שני של 35 מיליון דולר מגובה בדירת פנטהאוז בניו יורק בשטח של 6,800 רגל רבוע; ופלח שלישי של 135 מיליון דולר המגובה בנכסי הלווה - נדל"ן וכרמים בשטח של 3,440 דונם.

MGG ציינה כי מעריך חיצוני אמד את שווי כלל הבטוחות ב-231 מיליון דולר. לפי התחשיב, שווי בקבוקי היין שבמלאי נקבע על 57-17 מיליון דולר; ערך הנדל"ן והכרמים - 162-145 מיליון דולר; וערך דירת הפנטהאוס - 62-40 מיליון דולר. בסך הכול מדובר ב-281-202 מיליון דולר. הערך הנבחר לשווי הבטוחות היה 231 מיליון דולר - כלומר, יחס של 80% בין החוב לבטוחות (LTV).

השאלה הפתוחה המרכזית שעומדת כעת, היא מדוע בן למשפחה יהודית עשירה, שמחזיקה בנכסים ברחבי העולם, לווה בריבית דו-ספרתית ולא עומד בתנאי ההלוואה - וגם בתיקון?

קבוצת MGG נערכת לגיוס נוסף

התשואה על אג"ח א' של MGG

קבוצת MGG נוסדה ב-2014 על ידי גריפין ורץ. האג"ח של MGG, בדירוג A פלוס ממעלות ומח"מ של 3.2 שנים, נסחרות בתשואה של 4.2%, ביחס לתשואה של 8% בתחילת 2019. ירידת התשואות נתמכת בשיפור בתוצאות הכספיות, לצד הגידול בהון העצמי, שצמח מכ-286 מיליון דולר בסמוך להנפקה, ל-482 מיליון דולר נכון לסוף יוני 2019. הגידול בהון העצמי מיוחס להזרמת נכסים פנימה על ידי קבוצת MGG, בעלת השליטה.

במחצית הראשונה של 2019, MGG הרוויחה 22.3 מיליון דולר, במחזור הכנסות של 42 מיליון דולר - לעומת רווח נקי 7.9 מיליון דולר, במחזור הכנסות של 16.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה. השיפור בתוצאות נבע בין היתר מהגידול בתיק אשראי הלקוחות, הכולל היום 45 הלוואות בשווי כולל של יותר מ-650 מיליון דולר; לעומת תיק שכלל 31 הלוואות בשווי של כ-363 מיליון דולר במועד הנפקת האג"ח.

MGG בוחנת כעת פרסום דו"ח הצעת מדף, לקראת הנפקת אג"ח מסדרה ב'. האג"ח אמורות לשמש את החברה להחלפת התחייבויות REPO שלה - קו אשראי מתחדש לזמן קצר, בסכום של 161 מיליון דולר. בשל התחייבויות REPO, החברה דיווחה על גירעון של 272 מיליון דולר בהון החוזר בדו"ח הכספי האחרון - כלומר, עודף התחייבויות שוטפות על פני מקורות. מקורב לחברה הדגיש כי זהו גירעון טכני, שאמור להיפתר עם השלמת הגיוס. לחברה יש גם הלוואת בעלים בסכום של 181 מיליון דולר, שאותה ניתן לפרוע כל זמן שהחברה עומדת בקובננטים לאג"ח וכל עוד נזילותה לא נפגעת.

דירקטוריון MGG, שאישר את הדו"חות, כולל את הדס פורר (דח"צית), תמיר חרמץ (דח"ץ), נגה קנז (דירקטורית בלתי תלויה), אדיר וולדמן (דירקטור) ומוסטפה טייב (דירקטור וסמנכ"ל הכספים), לצד היו"ר גריפין והמנכ"ל רץ.

מחברת MGG נמסר כי "כחלק מפעילותה העסקית השגרתית של החברה, אחד הלווים פנה לחברה בבקשה לדחיית תשלום נוספת בהקשר להלוואה שניתנה לו. הפניה בוצעה לפני שהגיע מועד התשלום בפועל - ובמקביל לתהליכי מכירה של נכסים אחרים של הלווה. לאור יחס החוב לבטוחה במסגרת ההלוואה, איכות ושווי הנכסים המשועבדים והערבות האישית הבלתי-מוגבלת שניתנה מצד הלווה להבטחת תשלומי ההלוואה, נענתה החברה לבקשת הלווה והיא פועלת לעדכון תנאי ההלוואה, לרבות הוספת שעבודים נוספים ותשלום עמלה נוספת שתשולם לחברה המנפיקה. לדעת החברה, אין באמור הפרה מהותית של הסכם ההלוואה אלא סוגיית תזמון מכירת נכסים של הלווה".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker