דו"חות כספיים

הרווח הכולל בדו"חות הכספיים משקלל כמה פרמטרים שמוחרגים מדו"ח רווח והפסד הרגיל ■ החשבונאות אמנם מתירה להציג פריטים אלה בדו"ח נפרד, אבל זה לא אומר שיש להתעלם מהם ■ להיפך, הפריטים הללו בדרך כלל מהותיים ביותר — מה שבולט בדו"חות הבנקים

אלי אמיר

עוד כתבות

כתבות נוספות במדור