כיצד יטפל דיוויד גילה בהסדר הכובל של השותפות במאגר הגז לווייתן?

הממונה על ההגבלים יכריע בשבועות הקרובים באחת הסוגיות הרגישות שיטלטלו את המשק ואת העסקות שכבר נרקמות סביבו ■ מצד אחד, הוא חושש ממונופול קבוצת דלק ונובל אנרג'י ומקרטל שייווצר בין מאגרי תמר ולווייתן. מצד שני, התערבות רגולטורית עלולה לעכב את פיתוח המאגר

איתי טרילניק
איתי טרילניק

בספטמבר 2011 קבעה רשות ההגבלים העסקיים, בכפוף לשימוע, כי השותפות בקידוח לווייתן - דלק, נובל אנרג'י ורציו - פועלות תחת הסדר כובל, שיש בו כדי לפגוע בתחרות בשוק הגז. הרקע לקביעה הוא השותפות האסטרטגית שהתגבשה בין דלק לנובל, שכתוצאה ממנה הן מחזיקות כיום כמעט בכל עתודות הגז הטבעי של ישראל - ועלולות להציב בפני המשק מונופול שיקבע את רמת כלל מחירי המוצרים בו למשך עשרות שנים.

החשש הנוסף הוא כי ההשקעה הכבדה של דלק ונובל במאגר תמר למשל, שבו הן מחזיקות ב-67% מהזכויות, תפגע בתחרות בענף מאחר שתשלול אינטרס להתחרות בו באמצעות מאגר לווייתן - שבו הן מחזיקות ב-85% מהזכויות, ותגרור תופעות קרטליזציה.

דיוויד גילה

בשבועות הקרובים צפוי הממונה על ההגבלים העסקיים, פרופ' דיויד גילה, להכריע בסוגיה הרגישה - שעתידה לאתגר לא רק את דיני ההגבלים העסקיים, אלא גם לזעזע את ענף האנרגיה הישראלי כולו, ואף להשליך על עסקות בינלאומיות שכבר נרקמות סביבו. הכרזה רשמית על קיומו של הסדר כובל עשויה לאלץ את השותפות לשווק את הגז שבמאגר בנפרד, או למכור את אחזקותיהן במאגר.

מנגד, החלטה על הסדר כובל תביא את דלק ונובל לפנות לערכאות ותגרור את המדינה להליך משפטי ממושך. מהלך שכזה עשוי לסכן לא רק את פיתוח מאגר לווייתן, אלא גם את הקמתה של צנרת הגז הצפונית להולכת גז מהתגליות התת־ימיות, שעלותה מוערכת ב-2 מיליארד דולר - והמדינה מתכננת להשית אותה על שותפות לווייתן.

השותפות במאגר לווייתן זומנו להליך שימוע, שבמסגרתו ניסו לשכנע את גילה להימנע מן ההכרזה. השימוע הסתיים במאי 2012, אך מאז לא התקבלה כל החלטה. הרקע לשיהוי הוא, ככל הידוע, מסכת לחצים משפטית שמפעילות השותפות על רשות ההגבלים. זאת, בעוד שמצב הביניים מזיק למשק הרבה יותר מאשר כל הכרעה.

כך או כך, אלה הן האופציות שעומדות בפני הממונה על ההגבלים בבואו להודיע בימים הקרובים על הכרעתו.

1. הכרזה על הסדר כובל - ומשא ומתן

השותפות במאגר לווייתן לא ביקשו עד כה פטור מההכרזה על הסדר כובל - פטור שהיה מאפשר להן לשתף פעולה בפיתוח המאגר ושיווק הגז שנמצא בו. סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים אמנם מתיר לממונה על ההגבלים לפטור צדדים להסדר כובל מהחובה לקבל את אישור בית הדין להסדר, בתנאי שאין בכך כדי לפגוע מהותית בתחרות בשוק. ואולם פטור שכזה לא יכול לקבל אישור בדיעבד, וסביר שגם לא יינתן בנסיבות הקיימות בשוק. לפיכך, הממונה עשוי לקבוע כי שותפות לווייתן היא בגדר הסדר כובל, ולפרסם שימוע נוסף לכללי פעילותן העסקית.

קביעה זו, לצד ההכרזה על דלק ונובל כמונופול בשוק הגז, תשמש קלף מיקוח בידי הממונה להמשך המשא ומתן בין הצדדים על מתווה מוסכם לפתרון של כשל השוק.

"זה צעד קביל משפטית, אבל בעייתי ציבורית", אמר 
ל-TheMarker מומחה בתחום ההגבלים. "רשות ההגבלים ערה לסוגיה הזאת שנתיים לפחות, אז לבוא עכשיו ולפרסם רק קביעה, זה סוג של 'מעט מדי, מאוחר מדי'. בשביל זה לא היה צריך להמתין כל כך הרבה זמן. זה אפילו צעד שיעלה ממנו איזה ניחוח לא טוב".

2. מכר בנפרד

בהיעדר אישור לשיווק משותף - המצב הנתון מחייב כל אחת מהשותפות במאגר למכור את חלקה היחסי בגז בנפרד. מדובר לפיכך בתחרות וירטואלית: הגז יגיע ללקוחות מאותו מאגר ובאמצעות אותה תשתית. ואולם, הכוונה היא להביא למצב שבו השותפות מתחרות ביניהן על כל לקוח פוטנציאלי.

ועדת צמח, שבחנה את מדיניות השימושים בגז, עמדה על מצב השוק הבעייתי והמליצה לבחון חיוב למכירה בנפרד, אף שמדובר ביצירת תחרות מוגבלת יחסית. ההסתייגות מהמהלך נובעת מכך שמכירה בנפרד אינה מבטיחה תחרותיות של ממש. זאת, בשל העובדה כי עדיין יידרש תיאום טכני בין חוזי הגז של השותפות השונות כדי להבטיח את האספקה, ולפיכך קיים גם חשש מתיאום ברמת הכמויות המוצעות ואף במחירים. השותפות גם קובעות את קצב הפיתוח, וכך משפיעות על ההיצע העתידי של הגז. במחקר שבוצע עבור ועדת צמח נמצא כי מכר בנפרד מקובל בעולם, ואף מחויב באירופה ובאוסטרליה - אך ב-87% מהמקרים שנבחנו, חתמו הלקוחות על מנגנוני הצמדה זהים מול השותפות הנפרדות במאגר, וב-57% מהמקרים היה מחיר הגז זהה.

באחרונה נחשף כי וודסייד האוסטרלית, שסיכמה על אופציה לרכישת 30% ממאגר לווייתן - בוחנת אפשרות למכר בנפרד לשוק הישראלי, לאחר שהחלה במגעים עם הרגולטורים בנושא פתרון נושא ההסדר הכובל במאגר. ואולם, גם במצב שכזה חולשות נובל ודלק על 60% מהזכויות במאגר, ולא ברור עד כמה חזקה תהיה התחרות בין החברה האוסטרלית, שהגיעה כדי לקדם פרויקט יצוא, לשותפותיה, שכבר מוכרות גז לשוק המקומי.

3. דלק ונובל יחויבו למכור את לווייתן

הפתרון הפשוט ביותר, שיאפשר תחרות אמיתית בשוק הגז המקומי, הוא פיצול מוחלט בין מבנה הבעלויות של שני המאגרים הגדולים - תמר ולווייתן - על ידי חיוב דלק ונובל למכור את אחזקתן בלווייתן לצד שלישי בלתי קשור. ואולם, מהלך שכזה אינו פשוט בהכרח. הממונה נדרש לפנות לשם כך לבית הדין להגבלים עסקיים, ולשכנע אותו כי אין דרך אחרת להבטיח את התחרות בענף. דלק ונובל יטענו מן הסתם אחרת, והדיונים צפויים להימשך בבג"ץ ולארוך שנים, תוך עימות קשה מול חברות הגז והפעלת כוחות פוליטיים לעזרתן. כל זאת, במצב שבו לא ברור כלל אם יימצא קונה רציני למאגר, לאור ההשקעה עתירת ההון, הפיתוח המורכב - ומשיכת ידיהן של מרבית ענקיות הנפט והגז העולמיות מהאזור.

"תמיד באים ואומרים 'מי כבר יקנה את זה?', אבל הניסיון מראה שקונים", אומר מומחה ההגבלים. "ככה אמרו בוועדת ברודט ‏(שהמליצה על מכירת האחזקות הריאליות של הבנקים ב-1995) ובוועדת בכר ‏(שהמליצה על מכירת קופות הגמל וקרנות הנאמנות של הבנקים ב-2005). בהפרטת בתי הזיקוק ב-2006 אמרו על בית הזיקוק באשדוד שהוא ערימה של גרוטאות, ופז קנתה אותו במיליארדים. על פי גלילות אמרו שהוא כמה מכלים חלודים, ודלק רכשה אותו בסכום עתק. מדהים לראות באיזו מהירות אנשים הופכים את עורם. זה לא משהו מסובך, ואפשר לעשות אותו אם מחליטים".

לגבי הדיונים המשפטיים שהצעד עלול לגרור, אמר המומחה: "דיונים של שנים על גבי שנים? יש זמן לנהל זאת, הרי תמר כבר מתחיל לספק גז בקרוב. לווייתן זה המקום המתאים לנהל הליכים של שנים בבתי המשפט".

4. פשרה

האופציה האחרונה היא פרסום "צו מוסכם" - כלומר מתווה פשרה שמושג בהסכמת כל הצדדים. הצו מובא לאישור בית הדין להגבלים, וזה רשאי לקבלו או לדחותו. פשרה שכזו עשויה לכלול חבילת תנאים שבהם יחויבו דלק ונובל כתנאי למתן פטור מהסדר כובל. למשל, פיקוח על המחירים במקרה של מונופול אבסולוטי, התחייבות להנחת הצנרת הצפונית עד תאריך מסוים, או שמירת מקום בצנרת לספקים נוספים.

דוגמה אחת לפשרה יכולה להיות חיוב דלק ונובל בדילול זכויותיהן מתחת לרף אחזקה מסוים. הצעה אחרת, שנחשפה בעבר ב-TheMarker, היא שדלק ונובל יוותרו על אחזקותיהן במאגרי הגז הקטנים יחסית: תנין ‏(30 BCM‏), דלית ‏(7.7 BCM‏), דולפין ‏(2.3‏ BCM‏) וכריש ‏(הערכה ל-57 BCM לפני קידוח‏) - תמורת הזכות להישאר במאגר לווייתן ולייצא ממנו גז.

ואולם, רק חלק מהמאגרים הללו נתפשים ככדאיים כלכלית לפיתוח, וכמויות הגז בדולפין ובדלית אינן מצדיקות הקמת מתקני קבלה וטיפול בגז. בנוסף, המאגרים הקטנים יתקשו להתחרות ביתרון הגודל של תמר ולווייתן - וספק אם ימשכו רוכשים פוטנציאליים. המהלך גם עשוי להיתפש דווקא כפרס לא מוצדק לדלק ונובל, שממילא יידרשו לוותר על רישיונות אלה אם לא יעמדו בלוחות הזמנים הקבועים לפיתוחם.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

בתביעה נכתב כי הראיון כולו "התנהל בצורה שאינה מכבדת או רצינית״ כלפיה

המועמדת התחברה לראיון עבודה בזום - וקיבלה מהמראיין מייל שהדהים אותה

ריי דליו

מייסד קרן הגידור הגדולה בתבל: מזומן הוא זבל - ממשלות יחסלו את ביטקוין

ישראל פישר

יוקרה זה רע? כך נראים החיים במגדל חדש בתל אביב

מפגינים נגד יוקר המחיה מול בית הנשיא בסרי לנקה

קו השבר שעלול לקחת את הכלכלה העולמית למקום אחר, אפל יותר

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

בת ים

שתי דירות במחיר אחת: האם זהו עתיד תחום הפינוי-בינוי?

אפליקציית קלארנה. החברה נמצאת במגעים לגיוס סבב חדש לפי שווי שנמוך בכ-30% מהשווי שקיבלה לפני שנה בלבד

"היערכו לגרוע מכל": נבואות החורבן בהיי-טק מתחילות להגשים את עצמן