עמי גינזבורג
מדור הצפת ערך איורים
צילום: דובי קייך
עמי גינזבורג