עמי גינזבורג
איור גלים
צילום: איור: דובי קייך
עמי גינזבורג