עמי גינזבורג
מדד הביג מק
צילום: דובי קייך
עמי גינזבורג