פעלולים חשבונאיים בתזרים המזומנים

ההחלטה כי תשלומי הריבית שהוונו יסווגו לפעילות שוטפת צפויה להקטין את התזרים של הקבלנים

שלומי שוב
שלומי שוב
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שלומי שוב
שלומי שוב

דו"ח תזרים מזומנים נתפש כמייצג עובדות, בלי משחקים חשבונאיים, להבדיל משאר הדו"חות שנשענים על אומדנים ועל בחירת מדיניות חשבונאית. ואולם, ראייה זו מוטעית - הן מבחינה מהותית הן מבחינה חשבונאית.

ראשית, דווקא ניתן בקלות יחסית לשחק עם תזרימי מזומנים בצורה לגיטימית כדי להגיע באופן מלאכותי לתמונה הרצויה, בלא צורך לשאת באחריות למדיניות אגרסיבית או לאומדנים מוטים. כך, ניתן בהתאם לאינטרס הדיווח להקדים בכמה ימים תזרים שצריך להתקבל בתחילת הרבעון הבא בעלות זניחה באמצעות ניכיון לקוחות, או לדחותו לרבעון הבא באמצעות הוספת כמה ימי אשראי ללקוח שהיה אמור לשלם לקראת תום הרבעון. הבחינה החשבונאית נוגעת לעצם סיווג התזרימים בדו"ח: לפעילות שוטפת, לפעילות השקעה או לפעילות מימון. לסיווג התזרימים, בעיקר לפעילות שוטפת, חשיבות מכרעת לניתוח ולהבנת המקורות והשימושים - בעוד לשורה התחתונה של הדו"ח אין כמעט משמעות.

העניין הוא שניתוב תזרימי המזומנים לקטגוריות השונות מותנה קודם כל במדיניות החשבונאית שאומצה בדו"חות. דוגמה: אם חברה קבלנית רכשה קרקע וסיווגה אותה במאזן כנדל"ן להשקעה ולא כמלאי, הרי שהתזרים בגינה יסווג לפעילות השקעה ולא לפעילות השוטפת - כשלשינוי ייעוד בעתיד למלאי, בעקבות התחלת פיתוח, לא יהיה השפעה על דו"ח התזרים.

דוגמה נוספת היא עלויות הקשורות לרכישת נכסים שסיווגן בדו"ח התזרים תלוי באופן הטיפול החשבונאי בהן, כך שאם הן מהוונות לנכס שאינו שייך לפעילות השוטפת, הרי שהתזרים בגינן יטופל כפעילות השקעה ולא כפעילות שוטפת. כך, החל ב-2010 עלויות רכישה בצירוף עסקים מטופלות כהוצאה, ולכן התזרים בגינן נרשם בפעילות שוטפת, עד כמה שזה נשמע מוזר, בעוד שעלויות רכישה של חברה כלולה מהוונות לעלות ההשקעה, ולכן התזרים בגינן נרשם בפעילות השקעה.

ניתן לראות כי חוסר העקביות בדו"חות משתרשר גם לדו"ח התזרים. עם זאת, הסיווגים תלויים לעתים גם במדיניות החשבונאית של ההנהלה לגבי דו"ח התזרים עצמו - מה שמייצר חוסר השוואתיות גם בין חברות באותו ענף, כמו במקרה של סיווג תשלומי ריבית בפעילות שוטפת או מימון.

מה שמקשה עוד יותר על הבנת דו"ח התזרים הוא השימוש בשיטת העקיפה שמאפשרת התקינה החשבונאית לצורך עריכת התזרים מפעילות שוטפת ומיושמת כמעט על ידי כל החברות בעולם. בהתאם לשיטה העקיפה, נקודת המוצא היא הרווח הנקי - ועליו מבוצעות התאמות שעיקרן נטרול הכנסות והוצאות שאינן במזומן, כמו רווחי שערוך והוצאות פחת וכן גידול או קיטון בסעיפי מלאי, לקוחות וספקים. השיטה העקיפה, שנוחה למדווחים, נחותה מאוד מבחינת קוראי הדו"חות בהשוואה לשיטה הישירה, שמציגה במישרין את התזרימים שנבעו ושימשו לפעילות השוטפת.

דוגמה לעמימות המידע על סיווג תזרימים, בחסות השיטה העקיפה, היא סיווג תשלומי הריבית שמהוונים למלאי אצל קבלנים יזמים. עלויות הריבית שהוונו למלאי הן חלק מעלותו, ולכן התזרים בגינן צריך להיות מסווג ברמה התיאורטית לפעילות שוטפת - גם כשהמדיניות היא לסווג תשלומי ריבית בפעילות מימון. עם זאת, המוסד הבינלאומי לתקינה החליט באחרונה ליישר קו בפרקטיקה - ובעקבות כך, תשלומי הריבית שהוונו יסווגו בפעילות השוטפת.

בשל השימוש בשיטה העקיפה, קשה לזהות תזרימים אלה בדו"חות של החברות בענף וסביר כי חלק ניכר מהחברות אינן כוללות בשינויים במלאי את הריבית שהוונה - אלא מסווגות אותה כחלק מתזרימי המזומנים מפעילות מימון. כדי לקבל סדרי גודל, ניתן לציין את אפריקה מגורים שב-2011 היוונה למלאי בניינים למכירה עלויות ריבית של כ-23 מיליון שקל ותזרים המזומנים מפעילות שוטפת שלה הסתכם ב-63 מיליון שקל. בהינתן שאפריקה סיווגה את התזרים בפעילות מימון ולא בפעילות שוטפת - הרי שלכאורה מדובר ב"ניפוח" של התזרים מפעילות שוטפת ביותר ממחצית (23 מתוך 40 מיליון שקל).

רק מעבר לשיטה הישירה יוביל לשקיפות וישפר את יכולת הניתוח וההשוואה של דו"ח התזרים, וכנגזרת את הסברי ההנהלה בגינו. על רקע זה מצער לראות כי הפרויקט המשותף של התקינה הבינלאומית והאמריקאית, שהיה אמור להוביל לשינוי המיוחל, נעצר באחרונה.

-

הכותב הוא יועץ IFRS וסגן דקאן (חשבונאות), בי"ס אריסון למינהל עסקים, המרכז הבינתחומי הרצליה

תעתועי התזרים

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

Doctor illustration.

סוף לחותמת גומי של רופאים: אישורי מחלה יעברו לקופות החולים

סוכני הכאוס שיתוף

זה לא התחיל בבחירות: סוכני הכאוס שסללו את הדרך להפיכה המשטרית