IBI מוריד את מחיר היעד של אלקטרה נדל"ן ל-28 שקל בשל ירידת הערך של הנכסים בגרמניה

שי ליפמן: "משמרים את המלצת הקנייה לחברה. מניית החברה צפויה לצאת ממדד ת"א 100 בעדכון הקרוב בסוף יוני ולהערכתנו זה ההסבר לירידות בנייר בימים האחרונים"

TheMarker Online
שתפו בפייסבוק

תוצאות הרבעון הראשון של 2011 של אלקטרה נדל"ן מצביעות על האתגרים הניצבים בפני החברה והם נובעים בעיקר מנכסיה העיקריים בגרמניה. "שיעור התפוסה הממוצע של נכסי החברה ירד והוא עומד על 91.5% בלבד, לעומת 92% בסוף 2010, הירידה בתפוסות המאפיינת את השנתיים האחרונות נובעת להערכתנו בעיקר מהנכסים באירופה (בגרמניה בפרט)", אומר היום שי ליפמן, אנליסט בכיר בבית ההשקעות IBI.

ההון העצמי של החברה עומד כיום על כ-0.9 מיליארד שקל לעומת כ-1 מיליארד שקל בתום שנת 2009. הקיטון בהון העצמי נובע בעיקר מקיטון בקרנות הון מהפרשי תרגום בשל התחזקות השקל ומההפסדים בתקופה זו בשל ירידת שווי בנכסים.

אירועים מתחילת 2011:

• החברה ממשיכה לממש נכסים ודיווחה על מספר עסקאות שבוצעו ב-2011: אפריל 2011 - מכירת בית ריינהולד כהן ברמת החייל תמורת 92 מיליון שקל, המכירה יצרה תזרים חיובי של 21 מיליון שקל. מארס 2011 - וויניפג, קנדה, מכירת בניין משרדים בשטח של 25,500 אלפי מ"ר (חלק החברה 75%), החברה רשמה רווח של כ-4 מיליון שקל והמכירה ייצרה תזרים של 39 מיליון שקל.

• הילטון אנגליה- במארס 2011 הגיעו להסדר מול הבנקים המלווים של הזרמת הון עצמי של כ- 6.7 מיליון ליש"ט (חלק החברה כ- 0.7 מיליון ליש"ט) כנגד מחיקת חוב של 52 מיליון יורו. לאחר ההסדר ירד חלקה של החברה בהחזקה במלונות מ-9.9% ל-8.9%.

• נכס אותו החברה מחזיקה (90%) במונטריאול קיבל אישור של שינוי ממשרדים למגורים ויכלול 63 יח"ד. היקף המכירות הצפוי הוא 68 מ' דולר, עד היום נמכרו כבר 17 יח"ד תמורת 17.6 מ' דולר. הפרוייקט צפוי להסתיים תוך כשנתיים.

• מאי 2011 גרמניה- רכישת 85% מנכס בברלין (חנות של 15,500 מ"ר המושכרת עד סוף 2019 לרשת קמעונאית FERGO SELGROS). מחיר הנכס (100%) הוא כ- 19.6 מיליון יורו, דמי השכירות הינם כ-2 מיליון יורו בשנה צמודים למדד בגרמניה. החברה קיבלה הלוואה של כ- 70% בתנאי Non Recourse.

• הודו, הידרבאד – צפויה להסתיים בניית שלב א' הכולל 370 יח"ד, מהן נמכרו כ- 230 יח"ד. מסירת הדירות צפויה בחודש יולי 2011.

• מגדל הרכבת, תל-אביב – החברה החלה לבנות את מגדלי הרכבת בתל-אביב, המבנה מיועד למשרדים והחברה מוכרת קומות בו ולא תחזיק בו כנכס מניב.

"בחנו שוב את יכולות שירות החוב של החברה, תיק הנכסים של החברה, איכות השוכרים, מח"מ חוזי השכירות ואת מועדי חידוש ההלוואות בנכסי החברה ויחס שווי הנכסים אל מול ההלוואות בהם (LTV) ואנו חוזרים ומביעים אמון ביכולת שירות החוב של החברה", מציין ליפמן.

"נכון ל-31.03.2011 לחברה מסגרות אשראי לא מנוצלות בהיקף של 174 מיליון שקל. לחברה מזומנים ושווי מזומנים ובהיקף של כ-365 מיליון שקל בקופה."

"להערכתנו בתקופה הקרובה על החברה לנצל את קופת המזומנים שלה לרכישת הלוואות שלה מבנקים באירופה, להמשיך ולממש נכסים שמרכיב ההון בהם גבוה והם יכולים להעשיר את קופת המזומנים שלה ולהרחיב את הפעילות בישראל", מעריך ליפמן. "אמנם אנו משמרים את המלצת ה'קנייה' לחברה אך בשל ירידת הערך של הנכסים בגרמניה, אנו מורידים את מחיר היעד מ- 34 ל-28 שקל למנייה (מהווה מכפיל הון של 0.8)."

"מניית החברה צפויה לצאת ממדד ת"א 100 בעדכון הקרוב בסוף יוני 2011 ולהערכתנו זה ההסבר לירידות בנייר בימים האחרונים. להערכתנו הירידות ייצרו הזדמנות בנייר שנסחר כיום ברמה נמוכה של 0.56 על ההון", מסכם ליפמן.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker