מאיר סלייטר, דש ברוקראז': הרווחיות השוטפת של דיסקונט בסטגנציה לטובת הלימות ההון

"ממשיכים בהמלצת 'תשואת שוק', על אף הפער ממחיר היעד"

TheMarker Online
שתפו בפייסבוק

הרווח של דיסקונט הסתכם ב-278 מיליון שקל, המשקף תשואה להון של 10.8% לעומת צפי ל-7.4%.

"עיקר ההפרש נבע מהפרשה להפסדי אשראי נמוכה, של 0.38% מהאשראי לציבור, מרווחי השקעות ממניות של 16 מיליון שקל ומרווחי מכירת תכלית בסך 38 מיליון שהוכרו ברבעון", מסביר הבוקר מאיר סלייטר, אנליסט דש ברוקראז' בהתייחסות לדו"חות דיסקונט.

"הכנסות המימון היו בהתאם לצפי, אך כללו רווחים מאג"ח של 57 מיליון שקל. בהכנסות המימון מפעילות שוטפת ישנה סטגנציה לעומת הרבעון הקודם."

הוצאות השכר גדלו ב-6.5%. ברבעון הראשון לרוב נרשמות הוצאות גבוהות יותר, עקב עדכון ההתחייבויות הנלוות לשכר עקב עליית השכר השנתית. כך בשנה שעברה רשם הבנק הוצאה של 103 מיליון שקל בגין סעיף זה.

"גם השנה, בדו'חות 2010 רשם הבנק כי הוא צפוי לרשום הוצאה של 140 מיליון שקל בגין סעיף זה", מסביר סלייטר. "עם זאת, בדוחות הנוכחיים רושם הבנק כי הוא לא ביצע הפרשה כאמור, אך ההוצאות היו גבוהות ובהתאם לצפי. אם לא בוצע הפרשה כזו, מדובר בגידול משמעותי בהוצאות השכר של הבנק."

ישנו שיפור בהוצאות האחרות, אשר נובע מהפסקת הפחתת מוניטין, בהתאם לאפשרות שהועמדה לבנקים עם המעבר החלקי ל-IFRS.

בנטרול חלק מהרווחים מאג"ח, רווחי ההשקעה במניות והרווח ממכירת תכלית, הסתכמה התשואה להון בכ-7.8%.

הלימות הון הליבה עומדת על 7.7%. "הלימות ההון הגבוהה יחסית היא תוצאה של הקטנת נכסי סיכון, מהלך שעלול לפגוע ברווחיות הבנק לאורך זמן לאור הורדת הסיכון", מעריך סלייטר. "כך, האשראי לציבור התכווץ ב-1.7% במהלך הרבעון (לעומת תחילת השנה)."

ההון העצמי של הבנק התכווץ ב-6.7%, בעיקר כתוצאה מיישום חוזר החובות הפגומים, אך גם עקב רישום של הפסדים בני"ע מול ההון בסכום של 193 מיליון שקל. "יש לציין שקרן ההון בגין התאמת ניירות ערך זמינים למכירה עברה להיות שלילית, כלומר לבנק יותר הפסדים צבורים מול ההון מרווחים", אומר סלייטר.

הבנק נסחר הבוקר במכפיל הון של 0.67.

"אנו ממשיכים בהמלצת 'תשואת שוק', על אף הפער ממחיר היעד (8  שקל)", אומר סלייטר. בתוצאות דיסקונט אין עקביות, ואי אפשר להסיק מסקנות מדוח אחד בלבד. הצורך בהגדלת הלימות ההון, על מנת לעמוד בדרישות הפיקוח עלול לפגוע ברווחיות בהמשך."

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker