במגדל ממליצים על כלכלית י-ם בהמלצת "החזק"

עציוני: "לאור הבדלי התמחור סבורים כי ההחזקה במבני תעשייה כדאית יותר"

TheMarker Online
שתפו בפייסבוק

כלכלית י-ם פרסמה אתמול בלילה, לפי הצפי, תוצאות טובות לסיכום הרבעון הרביעי. מצ"ב נקודות עיקריות ממגדל שוקי הון:

עלייה בהכנסות מהשכרת נכסים וב-NOI - קיטון של כ-2% בשכ"ד לעומת הרבעון המקביל, אולם עלייה של כ-7% לעומת הרבעון הקודם. מפילוח ההכנסות עולה כי בישראל חלה יציבות בהכנסות לעומת הרבעון הקודם ובחו"ל חלה עלייה של כ-8.6% לעומת הרבעון הקודם. ה-NOI המצרפי שמר על יציבות לעומת הרבעון המקביל ועלה בכ-2% לעומת הקודם.

חלק החברה בתוצאות חברות כלולות והכנסות אחרות -  נרשם רווח של כ-25 מיליון שקל, הנובע בעיקר משיפור בתוצאות מירלנד. לאור המיזוג עם דרבן, הכירה כלכלית י-ם בהפסד של כ-25 מיליון שקל (חלק החברה כ-17.5 מיליון) משערוך ההשקעה הקודמת (בעקיפין דרך מבני תעשייה). כמו כן, נרשם רווח חד פעמי של כ-30 מיליון שקל מרכישה עצמית של אג"ח ומחזור הלוואה (בגרמניה).

שערוכים ותפוסה - החברה שיערכה מעלה את נכסיה בכ-51 מיליון שקל. "עיקר העלייה נבעה מעליית ערך נדל"ן להשקעה בישראל, רוסיה ושוויץ ומנגד ירידה בגרמניה, קנדה, פולין ואוקראינה", אומר אדר עציוני, אנליסט הנדל"ן של מגדל שוקי הון. "ברמת הסולו המורחב, חלה ירידת שווי נכסים של כ-32 מיליון שקל בעיקר בגלל גרמניה ופולין."

תפוסת הנכסים הכוללת עלתה לכ- 90% לעומת 89.9% ברבעון הקודם ו-89.1% בסוף 2009. ברמת נכסי החברה סולו, חלה ירידה קלה בתפוסה בישראל, יציבות באירופה ועלייה בקנדה. נכסי מירלנד ברוסיה ממשיכים להראות שיפור.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עמד על כ-90 מיליון שקל. נכון למועד הדו"ח לחברה ברמת הסולו, נכסים לא משועבדים בהיקף של כ-656 מיליון שקל ומסגרות אשראי לא מנוצלות של כ-502 מיליון.

מלבד זאת, לחברה השקעות בני"ע שאינם משועבדים של כ-94 מיליון שקל, ומניות חברות מוחזקות שאינן משועבדות בסך של כ-450 מיליון. ההון העצמי למניה הסתכם לכ-39.3 שקל לעומת 37.2 ברבעון קודם ו-33.8 בסוף 2009.

אנרגיה סולארית - הקבוצה שמה דגש על קידום הקמת המתקנים הסולאריים על גגות נכסיה. לאחר שמבני תעשייה הודיעה כי עד סוף השנה יקומו 50 מתקנים על נכסיה, גם כלכלית ממשיכה בפיתוח עם הקמת 3 מתקנים נוספים ב-Q4 ובסך הכל 28 מתקנים שהוקמו, אשר יתרמו כ-4 מיליון שקל לשנה (כ-5% מההכנסות בישראל). כ-9 מתקנים נוספים נמצאים בהקמה, והחברה בשלבי תכנון להקמת מערכות נוספות במישור אדומים.

"לסיכום", אומר עציוני, "רבעון טוב לכלכלית י-ם, עם יציבות בישראל ושיפור בנכסים בחו"ל. שיפור נוסף נרשם בתוצאות מירלנד ברוסיה. המיזוג עם דרבן, אשר טרם נכלל בתוצאות, צפוי לחזק את המאזן, לצרף נכסים איכותיים לפורטפוליו הקיים ולתרום לסינרגיה טובה יותר בהחזקות הקבוצה."

במגדל שוקי הון צופים כי מגמת השיפור תמשך, הן בתחום המניבים, הן בתחום היזמות במדינות מתפתחות, והן מפרויקטים שיבשילו לידי ביצוע (תחילת שווק בפרויקט המגורים בטורונטו, קבלת תב"עות וכ"ו). לפני כשבועיים חילקה החברה לראשונה מאז 2007, דיבידנד בסך 300 מיליון שקל (תשואת דיבידנד של כ-8.5%).

"אנו ממליצים על החברה בהמלצת 'החזק', כאשר לאור הבדלי התמחור אנו סבורים כי ההחזקה במבני תעשייה כדאית יותר. מחיר היעד יעודכן בקרוב", מסכם עציוני.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker