מגדל על תוצאות שיכון ובינוי: רבעון חיובי נוסף המצביע על המשך המגמה החיובית בעסקי הקבוצה

מסקרים את המניה בהמלצת "קנייה"; כיאה לתוצאות החיוביות, החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד מוגדל

נדב עבודי
שתפו בפייסבוק

כצפוי, שיכון ובינוי ממשיכה להציג ברבעון הרביעי תוצאות חיוביות. מצ"ב התייחסות מגדל שוקי הון:

גידול בהכנסות וברווח הגולמי – החברה הציגה גידול של כ-14% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל. הרווח הגולמי רשם שיפור עם עלייה של כ-35% לעומת הרבעון המקביל.

בחלוקה מגזרית, עיקר השינוי בהכנסות, מיוחס לעלייה בהיקפי הפעילות במגזר התשתיות והבנייה בחו"ל (כ-16%. יש לציין כי בנטרול מט"ח התוצאות היו גבוהות יותר), במגזר תשתיות ובניה בישראל (כ-18%), וירידה קלה מהכנסות מתשתיות ויזמות נדל"ן למגורים בישראל (כ-4%-), אשר מושפעות מעיתוי הכרה בהכנסות כתלות בקצב מסירת הדירות.

המרווח הגולמי במגזר התשתיות והבנייה בחו"ל הראה רמת רווחיות גבוהה מאוד (כ-28.7%) עם שיפור נאה לעומת הרבעון המקביל (כ-22%). גם במגזר התשתיות והבניה בישראל נרשמה עלייה במרווח הגולמי (כ-6.8%).

יזמות למגורים בישראל - ברבעון הרביעי מכרה החברה 266 יח"ד ומגרשים לבניה לעומת כ-210 יח"ד ברבעון המקביל וכ-257 ברבעון הקודם. סה"כ מכרה החברה 1142 דירות ב-2010, כאשר מתחילת 2011, מכרה 172 יח"ד נוספות.

עלייה ברווח התפעולי – רשם גידול של כ-78% לעומת הרבעון המקביל. השינוי הושג בשל הגידול בהכנסות וברווח הגולמי במגזר התשתיות בחו"ל, אולם עיקרו נבע עקב רווח בסך של כ-256 מיליון שקל, כתוצאה מהגדלת החזקת החברה ל-50% בדרך ארץ והמעבר של החברה להחזקה המקנה השפעה מהותית, מה שהביא לשערוך ההחזקה במניות דרך ארץ בהתאם למחיר העסקה. בחלוקה מגזרית, במגזר התשתיות והבנייה בחו"ל נרשם מרווח תפעולי מדהים של כ-23%. לעומת זאת במגזר בישראל נרשם הפסד קטן.

רווח לפני מס – הסתכם לכ-336 מיליון שקל, שיפור של 85% לעומת הרבעון המקביל, בעיקר בשל השערוך הנ"ל. שיעור הרווח לפני מס במגזר התשתיות והבנייה בחו"ל בשנת 2010 עמד על כ-18.3% ובישראל על כ-1.1%

רווח נקי ותזרים מזומנים - הרווח הנקי זינק לכ-291 מיליון שקל. תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ירד בכ-3% לעומת הרבעון המקביל לרמה של כ-324 מיליון שקל.

קיטון בצבר עבודות – הצבר העדכני של הקבוצה בתחומי הבניין והתשתית עומד על כ-8.7 מיליארד שקל לעומת כ-9.1 מיליארד ברבעון קודם וכ-7.8 מיליארד שקל בסוף שנת 2009. מתוכו הצבר בחו"ל עומד על כ-6.6 מיליון ללא שינוי מרבעון קודם ועלייה לעומת כ-6.1 בתום 2009.

הגדלת הדיבידנד – הוכרז על חלוקת דיבידנד בהיקף של 200 מיליון שקל (לעומת 110 מיליון בשנת 2010) שיחולק ב-3.5.11 (קובע 20.4).

תשואת הדיבידנד עומד הבוקר על כ-5%. בידי החברה אמצעים נזילים של כ-1.358 מיליארד שקל (במאוחד), מסגרות אשראי בלתי מנוצלות של כ-673 מיליון שקל ורמת חוב פיננסי נטו לסך הנכסים עומדת על כ-32%.

"לסיכום", אומר אדר עציוני, אנליסט הנדל"ן של מגדל שוקי הון, "רבעון חיובי נוסף לשיכון ובינוי המצביע על המשך המגמה החיובית בעסקי הקבוצה. בנוסף לשיפור בתוצאות, רשמה החברה, כצפוי, רווח חד פעמי בסך של כ-256 מליון שקל כתוצאה מהגדלת החזקתה בדרך ארץ ל-50%."

"עסקי התשתיות והבנייה בחו"ל ממשיכים להראות מרווחים מדהימים ובמקביל גם עסקי התשתיות והבנייה בישראל ממשיכים במגמת השיפור", אומר עציוני. "קצב מכירת הדירות ממשיך להראות עוצמה, כאשר נרשמת עליה גם במחירי הדירות וגם בקצב המכירה. למרות רבעון שני של קיטון בצבר העבודות הכללי, להערכתנו, הקיטון בצבר נובע מעיתוי כניסה ויציאה של פרויקטים ואיננו מסמן מגמה כלשהי."

כיאה לתוצאות החיוביות, החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד מוגדל בהיקף של כ-200 מיליון שקל.

במגדל שוקי הון מסקרים את המניה בהמלצת "קנייה", כאשר מחיר היעד יעודכן לאחר קריאה מעמיקה של התוצאות.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker