למרות המיסוי - מדדים מוטי דיווידנד עדיפים

משקיעים בתעודות אמריקאיות על מדדי מניות? שימו לב

אלי מלכי
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
i-gold advertisement
מעבר לטוקבקים
אלי מלכי

בשנים האחרונות נהפכו תעודות הסל שעוקבות אחר מדדי מניות מוטי דיווידנד לפופולריות. זאת, אף שתורת המימון קובעת שבעולם ללא מסים התשואה למשקיע לא תושפע ממדיניות חלוקת הדיווידנדים, שכן חברות שאינן מחלקות דיווידנדים ישקיעו את עודפי המזומנים בפרויקטים רווחיים.

ההנחה שמנהלי החברות פועלים לטובת המשקיעים ומצליחים להשקיע את עודפי המזומנים של החברות שבניהולם בתבונה הוכחה במקרים רבים כלא נכונה. לפי מחקר של כלכלנים מאוניברסיטת אוהיו שפורסם ב-2003, עסקות של מיזוגים ורכישות שבוצעו בארה"ב ב-1998-2001 הסבו למשקיעים הפסדים מצטברים של כ-240 מיליארד דולר.

פרופ' ג'רמי סיגל, תומך נלהב של השקעה במדדי מניות מוטי דיווידנדים, חיבר ספר בשם "The Future of Investors" ("עתידם של המשקיעים"). בספר הוא הציג מחקר שממחיש את יתרונם של מדדים אלה.

סיגל חילק את החברות שמרכיבות את מדד 500 S&P לקבוצות של 100 חברות שמוינו בכל שנה לפי תשואות הדיווידנד שלהן. הוא השווה את התשואה של תיק שהורכב מ-100 המניות בעלות תשואת הדיווידנד הגבוהה ביותר לתשואה של התיק עם 100 המניות בעלות תשואת הדיווידנד הנמוכה ביותר על פני תקופה של 46 שנה (1958-2003).

בתקופה זו הניב תיק המניות עם תשואת הדיווידנד הגבוהה תשואה שנתית ממוצעת של 14.3%. התיק עם תשואת הדיווידנד הנמוכה ביותר הניב תשואה של 9.5%. המדד הניב באותו זמן תשואה של 11.2%.

חשש לכפל מס

לרוע המזל, להשקעה במדדים מוטי דיווידנד יש חיסרון מבחינת מיסוי. בעוד המס על רווחי הון משולם רק לאחר מימוש ההשקעה, המס על דיווידנד במזומן מנוכה מיד עם קבלתו.

בישראל, מדדי המניות הם מדדי תשואה כוללת, ולכן תעודות הסל מחויבות להשקיע את הדיווידנד בחזרה במדד - ובכך נדחה תשלום המס. ואולם מדדי מניות של חברות בחו"ל הם מדדי מחיר, ולכן תעודות הסל משלמות למשקיעים את הדיווידנד שהן מקבלות במזומן.

נסתכל לדוגמה על מדד מניות חו"ל, שתשואת הדיווידנד שלו היא 5%. לשם הפשטות הנחתי שהמדד מורכב מ-100 מניות זהות שמחירן 10 דולרים, ושכל אחת מהן משלמת דיווידנד קבוע של חצי דולר במשך 10 שנים. כמו כן הנחתי שאין רווח הון, כלומר התשואה היחידה למשקיע נובעת מהשקעה חוזרת של הדיווידנדים.

אילו יכלו המשקיעים להשקיע את הדיווידנד ברוטו בחזרה במדד, היה שווי התיק שלהם בסוף התקופה, בניכוי מס של 20% על רווח ההון, 1,503 דולר - כלומר תשואה שנתית נטו של 4.2%, במקום 5% לפני מס. ואולם בגלל ניכוי המס במקור מהדיווידנד, ניתן להשקיע בחזרה רק את הדיווידנד נטו, ולכן שווי התיק בסוף התקופה (לאחר ניכוי מס רווחי הון) יהיה 1,384 דולר, והתשואה נטו תצטמצם ל-3.3%.

כאלטרנטיווה לתעודות סל ישראליות יכולים משקיעים לרכוש ETF אמריקאיות. אמנת המס בין ישראל לארה"ב קובעת שעל תשלומי דיווידנד מניירות ערך אמריקאיים ינוכה מס במקור בשיעור של 25% ולא ישולם מס נוסף בישראל.

בישראל ישלמו המשקיעים מס של 20% על רווחי הון לאחר שיממשו את השקעתם. בתחשיב מקביל לזה שהצגתי קודם, שיעור המס הגבוה יותר על ה-ETF יביא להפחתה של תשואה השנתית ל-3.1%. לכאורה נראה שיש לתעודת סל ישראלית יתרון ברור על ETF מקביל - אך העניין יותר מורכב מכך.

ראשית, ישנו הפרש לא מבוטל בין דמי הניהול שגובות תעודות סל ישראליות לדמי הניהול שגובות ETF. כך למשל, דמי הניהול שנגבים בתעודות הסל של קסם ופסגות, שעוקבות אחר מדד DJ SD Dividend, הם 1%. לעומתם DVY, שהיא ETF שעוקבת אחר אותו מדד, גובה דמי ניהול של 0.4% בלבד. הפער בדמי הניהול (0.6%) גבוה בהרבה מיתרון המס של התעודה הישראלית (0.2%).

שנית, תעודות סל ישראליות אינן פטורות מניכוי מס במקור על דיווידנדים מניירות ערך זרים. לשם המחשה, זהו הניסוח שמופיע בתשקיף של אחת מתעודות הסל הישראליות לגבי סכום הדיווידנד שישולם למשקיעים:

"במקרה שבו החברה תחזיק במניות המדד לייחוס, יחולק סכום הדיווידנד נטו שקיבלה החברה בגין אותן מניות. במקרה שבו החברה תחזיק במדד לייחוס באמצעות חוזים, הסכום יהיה סכום הדיווידנד שחולק בפועל על ידי המניות הכלולות במדד לייחוס במהלך תקופת החוזה הנרכש - אך בכל מקרה לא יותר מתמורת הדיווידנד נטו שתתקבל בידי החברה בפועל".

כלומר בהחלט ייתכן מצב שבו המשקיע הישראלי ישלם מס כפול: 25% שינוכו במקור בארה"ב ו-20% שינוכו מהדיווידנד בישראל. למרבה הצער, תעודות סל ישראליות אינן מפרסמות נתונים לגבי המס שנוכה מהן במקור בחו"ל, ולכן אין למשקיעים דרך לדעת כמה מס הם באמת משלמים על הדיווידנדים שהם מקבלים.

להשתמש בדיווידנד לאיזון התיק

האמור לעיל מתייחס לתעודות סל ול-ETF שעוקבות אחר מדד מניות בארה"ב. המצב נהיה מורכב עוד יותר במקרה של מדדי מניות של מדינות אחרות או מדדים גלובליים. תעודות סל ישראליות שמחזיקות במניות המדד עצמן יחויבו בניכוי מס במקור לפי חוקי המס בכל מדינה או לפי אמנת המס בין ישראל לאותה מדינה, אם ישנה כזו.

כאמור, תעודות הסל הישראליות אינן מפרסמות נתונים לגבי תשלומי המס שנוכו, וקיים חשש שהמשקיעים משלמים כפל מס על הדיווידנדים. גם ETF אמריקאיות מחויבות במס על דיווידנדים ששולמו להם מחברות שאינן אמריקאיות. ואולם בשונה מתעודות סל ישראליות, ה-ETF האמריקאיות מפרסמות כמה מס נגבה מהן. לדוגמה, מוצגים בטבלה שיעורי המס שנוכו ב-2008 מדיווידנדים ששולמו לחברת Wisdom Tree, שמתמחה במדדי מניות מוטי דיווידנדים.

שיעורי המס הם בטווח של 1%-10%, ובממוצע שיעור המס שנוכה במקור הוא פחות מ-5%. לפיכך, משקיע ישראלי שמחזיק תיק מניות גלובלי שמורכב מ-ETF אמריקאיות ישלם מס של כ-30% על הדיווידנדים. לעומתו, המס שישלם משקיע המחזיק בתיק דומה שמורכב מתעודות סל ישראליות יהיה לכל הפחות 20%, או גבוה יותר אם קיים כפל מס.

חוסר השקיפות בעניין המיסוי הוא חיסרון גדול לתעודות הסל הישראליות. לאור הדיון שלעיל עולה השאלה אם לא עדיף למשקיעים להסתפק במדדי מניות רגילים או אפילו להעדיף מדדי מניות שהם מוטי צמיחה וממעטים לשלם דיווידנדים. לדעתי, התשובה על כך שלילית.

ראשית, המחקר של סיגל ממחיש שפערי התשואה בטווח הארוך בין מדדים מוטי דיווידנדים למדדים רגילים הם גבוהים מספיק כדי לפצות את המשקיעים על החיסרון של הדיווידנדים מבחינת מיסוי. שנית, החישוב שהוצג לעיל מניח שבמשך עשר שנים לא מבוצעים שינויים בתיק, אולם גם בהשקעה לטווח ארוך יש צורך לאזן את התיק לפחות פעם בשנה כדי לשמור על אסטרטגיית ההשקעה.

ניתן להשתמש בדיווידנדים שמשולמים במשך השנה לצורך איזון התיק, כתחליף למכירה של חלק מניירות הערך ומימוש רווחי הון שגם הם חייבים במס. אם לוקחים בחשבון את הצורך לאזן את התיק פעם בשנה, ההשפעה על התשואה של פערי המס בין דיווידנדים לרווחי הון היא זניחה.

הכותב הוא עורך האתר INBEST

*ETF

קרן נאמנות סחירה הכפופה לחוקים ולתקנות בארה"ב ועוקבת אחר מדד כלשהו. באופן עקרוני, ETF היא המקבילה האמריקאית לתעודות הסל הישראליות

*תשואת דיווידנד

יחס שמחושב באמצעות חלוקת הדיווידנד למניה במחיר המניה. למניה שנסחרת ב-10 דולרים ומחלקת 0.5 דולר כדיווידנד שנתי תשואת דיווידנד של 5%

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker