סקירת אנליסטים

"להערכתנו, הפעלת הפצחן המימני (Q4-12) וקבלת גז טבעי מתמר (Q2-13) יהוו אבני דרך דרמטיות לבזן", כך אומר היום ירון זר, אנליסט האנרגיה בכלל פיננסים ברוקראז' בסקירתו על בזן. "מחיר השוק של בזן אמנם מגלם מכפיל רווח נקי לשנת 2012 של כ-53, אך לשנים 2013 ו-2014 מגלם מכפילים אטרקטיביים של 5.1 ו-4.3. אנו חוזרים על המלצת תשואת יתר."

אלה הנקודות העיקריות:

אפסייד במודל שמרני – עשינו שימוש במודל DCF עם שיעור היוון של 10.5%, מרווח אורל מייצג של 2.5 דולר והנחות שמרניות לגבי הפצחן המימני ותרומת הגז הטבעי. "להערכתנו, קיים אפסייד של כ-30% הנובע מהתמקדות המשקיעים במגמות הצפויות בטווח הזמן הקצר."

הפצחן המימני עשוי להפתיע לטובה – בשנה האחרונה השתפרה סביבת המחירים הרלוונטית לפצחן המימני. בכלל פיננסים מעלים את צפי תרומת הפצחן למרווח הזיקוק של בזן ב-0.5 דולר ל-2.9. הפצחן יניב תוספת EBITDA של כ-190 מיליון דולר לשנה, מהרבעון הרביעי השנה.

הסכם עם תמר בקרוב – "להערכתנו, בקרוב בזן תחתום על הסכם לרכישת גז מתמר במחיר של 6-5.5 דולר ל-mmbtu", מעריך זר. "הפער בין מחיר הגז מתמר לזה של ים תטיס יוסיף כ-0.5 דולר למרווח הזיקוק. מאמצע 2013 הגז צפוי לתרום למרווח הזיקוק לפחות כ2 דולר (EBITDA כ-130 מיליון דולר).

תוספת EBITDA של 80 מיליון דולר -2 פרויקטים נוספים – מתקן ליצור פולימרים החל לפעול בסוף 2011, וצפוי להניב רווח EBITDA שנתי של כ-30 מיליון דולר. בנוסף, שדרוג פצחן קטליטי יושלם עד סוף השנה וצפוי להניב רווח EBITDA שנתי של כ-50 מיליון דולר.

הטבות מס משמעותיות – ב-3 השנים הקרובות בזן תשלם מס בשיעור נמוך ומסוף 2014 תשלם מס בשיעור 12%. "נדגיש כי הטבות המס משמעותיות מאוד בתמחור החברה. הטבות המס תורגשנה מאוד לאחר שהפצחן המימני יגיע לפעילות מלאה."

סביבה עסקית חלשה – המצב הכלכלי באירופה ובארה"ב השתפר בחודשים האחרונים, וגם ישנה ציפייה להמשך צמצום היצע הזיקוק באירופה ובארה"ב. מנגד, היצע של זיקוק נבנה בעיקר באסיה.

אמנם ההיצע האסייתי מיועד לספק בעיקר את הביקוש באסיה אך מדובר בהיצע גדול.

"זהו איום שעלול ללחוץ על מרווח אורל", מסביר זר. "בנוסף, בזן תושפע לרעה בשנה הקרובה מהאמברגו הצפוי על איראן (מחיר הנפט עלה, הבקוורדיישן חזר ומרווח האורל שוב נחלש) ומירידה בהיקף הגז הטבעי המסופק לחברה."

צפי לדו"חות חלשים – "הדו"ח הכספי לרבעון הרביעי שתפרסם בזן בחודש הבא יהא חלש", מעריך זר. "בשנת 2012 צפויות תוצאות חלשות-בינוניות. שיפור דרמטי בתוצאות צפוי משנת 2013."

"לסיכום", אומר זר, "בשנת 2013 בזן תראה אחרת. אנו ממליצים להחזיק במניית בזן מעל משקלה במדדי המניות."

תגובות

משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker