השפעת באזל 3 על הבנקים בישראל: המרוויחים הגדולים הם בעלי איגרות החוב הבנקאיות

מפסידים הגדולים יהיו בעלי המניות שיזכו לקבל פחות דיבידנדים ויזכו לתשואה נמוכה יותר על ההון בשנים הקרובות

אסף דהן, הדס ארזים בית השקעות
אסף דהן, הדס ארזים בית השקעות

הפרסום לפיו הפיקוח על הבנקים צפוי להציב לבנקים יעד הלימות הון ליבה של 11% כחלק מיישום תקנות באזל 3, יביא בסופו של התהליך למערכת בנקאות יציבה יותר בישראל. אך לתהליך עצמו יש מרוויחים ומפסידים – המפסידים הגדולים יהיו בעלי המניות שיזכו לקבל פחות דיבידנדים ויזכו לתשואה נמוכה יותר על ההון בשנים הקרובות. המרוויחים הגדולים יהיו בעלי איגרות החוב הבנקאיות.

הוראות באזל 3 מגדירות את רכיבי ההון באופן ברור יותר מבעבר ודורשות עמידה ביחסי הון שונים כפונקציה של היקף נכסי הסיכון. להבדיל מהנחיות באזל 2, הנחיות באזל 3 מדברות על הון הליבה-core tier 1. הון הליבה הוא הרכיב המרכזי בהון הבנקאי והוא כולל את הון המניות והעודפים. רכיב מרכזי זה בהון הוא הרכיב היחידי המשותף למערכות בנקאיות בכל המדינות ואחד הלקחים מהמשבר האחרון נוגע לרמה ולאיכות של בסיס ההון.

השינוי עתיד לשפר את האיתנות הפיננסית של הבנקים בישראל וכפועל יוצא להקטין את הסיכון עבור מחזיקי האג"ח. עם זאת חשוב להכיר את מבנה החוב בנקאי כיוון שההשפעה על המכשירים השונים לא תהיה זהה.

במכשירי הון המורכבים,למשל, ישנה חשיבות לקיומו של מנגנון המרה אוטומטי מחוב למניות. המנגנון מופעל במקרה שיחס ההון המזערי יורד מתחת למינימום שהגדיר בנק ישראל.

להערכתנו, בנק ישראל לא יכיר יותר בשטרי הון ללא מנגנון המרה כרכיב בהון המשני העליון (רובד 2). הסיבה היא שבמהלך המשבר בנקים בעולם אשר נזקקו לסיוע ציבורי וקיבלו אותו, המשיכו לשלם את הקרן והריבית למחזיקים במכשירי ההון אשר נועדו לשמש כרית לספיגת הפסדים והללו הפכו, למעשה, לבעלי חוב רגילים.

אחת המטרות של הנחיות באזל 3 היא להפוך את מכשירי ההון (ברובד 1 וברובד 2 עליון) לכרית אמיתית לספיגה של הפסדים. המשמעות של פעולה זו תהיה, בין השאר, הקטנת הסיכון לבעלי האג"ח, כתבי ההתחייבות וחלק משטרי ההון.

בשורה התחתונה, איגרות החוב הבנקאיות הופכות להיות אטרקטיביות יותר למשקיעים ועתידות להיסחר בעתיד במרווחים נמוכים יותר מבעבר. יישום הנחיות באזל 3 צפוי לחזק את מבנה ההון של הבנקים ולשפר את יכולתם לספוג זעזועים כלכליים ופיננסים.

כמו כן, שיפור יחסי ההון עשוי להוות נקודת חוזק מבחינת חברות הדירוג ולא מן הנמנע שיישום ההנחיות יגרום לשיפור הדירוג בעתיד. אמנם המשק הישראלי עתיד לרשום האטה בצמיחה בתקופה הקרובה אך הנחיות בנק ישראל מוכיחות שוב שלמחזיקי האג"ח הבנקאי יש בעל ברית חזק מאחוריהם.

הכותב הוא אנליסט הדס ארזים בית השקעות.

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ