הבעיה שמטרידה את רואי החשבון בישראל - ואיזה פתרון מצאו לה בארה"ב

מגוון תחומי האחריות של רואי חשבון בישראל הוא מהנרחבים בעולם, ולכן הם גם חשופים יותר לתביעות ■ לקוחות כיום נחושים יותר לפתור מחלוקות באמצעות ליטיגציה, במיוחד במקרי רשלנות בביקורות דו"חות כספיים - והעלויות הכבדות מתגלגלות אל בעלי המניות והמשקיעים

דן וייס
דן וייס
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
נטל האחריות על רואי החשבון בישראל גבוה
נטל האחריות על רואי החשבון בישראל גבוהצילום: fizkes / Getty Images/iStockphot
דן וייס
דן וייס

מספר התביעות נגד רואי חשבון וסכומן עלה בישראל בשנים האחרונות. התביעות מוגשות בדרך כלל נגד משרדים גדולים, כשבעלי מניות או נושים מחפשים כיס עמוק להיפרע ממנו אחרי קריסת חברות, או בשל הונאות חשבונאיות ומצגים מטעים בדו"חות כספיים. משקיעים בחברות ציבוריות מצפים מרואי החשבון לזהות זאת מראש ולמנוע תקלות כאלה. גם משרדים קטנים נתבעים, בעיקר בקשר להערכות שווי ושירותים מקצועיים אחרים.

עד שנות ה-80, תביעות משפטיות נגד רואי חשבון ונושאי משרה בחברות היו נדירות יחסית בעולם וגם בישראל. מאז, שינויים שחלו בשוקי ההון, בחקיקה ובמגוון עיסוקי רואי החשבון שינו את המצב. חשיפת החבות של רואי החשבון התרחבה יחד עם מגוון השירותים שלהם. לקוחות וצדדים שלישיים נהפכו נחושים יותר לפתור מחלוקות עם רואי חשבון באמצעות ליטיגציה, במיוחד כשעולות טענות לרשלנות בביקורת דו"חות כספיים או בהקשר לחדלות פירעון.

הגבלת אחריות

אחריות רואה החשבון בישראל היא אישית והיקפה אינו מוגבל. בישראל אין לרואי החשבון המבקרים אפשרות לפעול במסגרת תאגיד בעל אחריות מוגבלת, וכל שותף במשרד רואי חשבון נושא באחריות אישית לכל חבות המוטלת על השותפות. כלומר, כל נכסיהם האישיים של כל השותפים חשופים לתביעות בגין רשלנות של כל שותפה או שותף.

במדינות אחרות המצב שונה. במדינות רבות חלה הגבלה על סכום האחריות. אחריות רואה החשבון בבריטניה ובגרמניה ניתנת להגבלה והיקפה נקבע בהתקשרות עם הלקוח. בשוודיה החוק מגביל את היקף אחריות רואה החשבון עד מיליון יורו בחברות פרטיות וכ-4 מיליון יורו בחברות ציבוריות. בקנדה ניתן להגביל את היקף האחריות לסכום הכפול משכר הטרחה.

בישראל אין לרואי החשבון המבקרים אפשרות לפעול במסגרת תאגיד בעל אחריות מוגבלתצילום: TarikVision/Getty Images/iStockp

לצמצום האחריות האישית יש גם אספקטים נוספים. בצרפת לא ניתן לתבוע אישית שותף בשותפות אלא רק את השותפות. בגרמניה, בבריטניה ובקנדה חלות הגבלות על אחריות רואה החשבון כלפי צדדים שלישיים (כגון משקיעים), וגם באוסטרליה ובסינגפור קיימות הגבלות על חובת הזהירות של רואה החשבון כלפי צדדים שלישיים. מכך עולה כי היקף האחריות המוטלת על רואי החשבון בישראל הוא מהגבוהים בעולם.

בארה"ב, מעוז הליטיגציה, הגביל המחוקק את היקף האחריות של רואי חשבון בדרך אחרת. כבר ב-1995 העלה המחוקק האמריקאי את הרף הדרוש לתביעת רואי חשבון וקבע ב-Private Securities Litigation Reform Act אמות מידה מוגברות הדרושות לאישור תביעות נזיקין בגין רשלנות רואי חשבון. בפשטות, תובעים נדרשים להוכיח כי רואה החשבון היה ב-state of mind להטעות, להונות או לבצע מניפולציה. בתי המשפט בארה"ב פירשו אמות מידה אלה בצורות שונות, אך פסק דין מפורסם, טאלאבס נגד מקור מ-2007, קבע כי נדרשות עובדות המביאות ל"מסקנה חזקה" כי רואה החשבון היה ב-state of mind לביצוע הטעייה או הונאה.

מחקר של הוניגסבר, רג'גופל וסריניוואן מאוניברסיטת הרווארד מצא כי בעקבות פסק הדין חלה ירידה גדולה בהיקף התביעות נגד רואי חשבון. יתרה מכך, החוקרים מדווחים כי כ-70% מהתביעות האלה שמוגשות נגד רואי חשבון בארה"ב נדחות על הסף בשלב מוקדם של התהליך. קל לראות כי הסף הדרוש להוכחת תביעה כנגד רואי חשבון בארה"ב גבוה יותר מאשר בישראל.

אמצעי הגנה: ביטוח אחריות מקצועית

כדי להגן על עצמם ועל משפחתם נאלצים רואי חשבון, בעקר במשרדים קטנים ובינוניים, לרכוש פוליסות ביטוח אחריות מקצועית. מחיר פוליסות אלה גבוה ואף עלה בשנים האחרונות. ביטוח אחריות מקצועית הוא אמצעי קריטי להגן על רואי החשבון מפני תביעות הכרוכות בעלויות ליטיגציה גבוהות, אף שחלקן בלתי מוצדקות ונדחות על ידי בתי משפט. היקף תביעות גדול בארה"ב בשנות ה-80 גרם לעלייה משמעותית בפרמיות עבור כיסוי ביטוחי, לסכומי כיסוי נמוכים יותר, ולכך שמבטחים הפסיקו למכור פוליסות אחריות מקצועית. עלות פרמיית הביטוח של משרדי רואי החשבון האמירו ונהפכו להיות ההוצאה השלישית בגודלה, אחרי שכר עובדים ועלות משרדים ותקורה.

בתגובה, אגודת רואי החשבון בקליפורניה הקימה חברת ביטוח הדדי, Camico, בבעלות חברי האגודה, העוסקת בביטוח אחריות מקצועית של חברי האגודה. Camico נוצרה על ידי רואי חשבון עבור רואי חשבון. כל הכספים שנותרו לאחר תשלום התביעות ועלויות התפעול שייכים למבוטחים. הפעילות החלה בקליפורניה ולאחר מכן התרחבה לפרישה ארצית.

לאחר 36 שנות פעילות, השנה החברה מבטחת כ-8,000 משרדי רואי חשבון קטנים ובינוניים, כאשר כ-94% מהמבוטחים מחדשים את הביטוח מדי שנה. הפרמיות השנתיות של החברה מראות מגמת צמיחה והסתכמו ב-2020 בכ-59 מיליון דולר, כלומר מדובר בחברה קטנה אפלו במונחים ישראלים. כדי לתת ביטחון למבוטחים, החברה רוכשת ביטוח משנה המכסה תביעות מעל loss ratio (שיעור כיסוי הנזקים) של 68%. כלומר, Camico נוטלת סיכונים מוגבלים על עצמה ולמעשה פועלת בעיקר כסוכן ביטוח מטעם אגודת רואי החשבון במטרה להוזיל את עלויות ביטוח האחריות המקצועית לחברי האגודה.

החברה שמרה במהלך שנות פעילותה על רמת הוצאות תפעוליות נמוכה וצברה עתודות לתשלום תביעות בסך 35 מיליון דולר והון עצמי בסך כ-45 מיליון דולר. לכל הדעות מדובר במבנה הון שמרני המעיד על חברה יציבה ובעלת איתנות פיננסית ודירוג גבוה.

יותר מכך, Camico מסייעת לרואי החשבון בהערכת חשיפות לסיכון וכיצד לנהל אותן. בפרט, Camico מספקת ייעוץ מקצועי כיצד להשתמש ביעילות במכתבי התקשרות ובמכתבים אחרים, בניסוחי תשובות לבקשות של לקוחות, בקשות רגולטוריות למידע ובקשות מלווים וצד שלישי. החברה אף מנחה את רואי החשבון בגישות ניהול סיכונים אפקטיביות ואף בהגנה מפני ליטיגציה. נתוני Camico מצביעים כי היקף התביעות כנגד המשרדים הקטנים המבוטחים בחברה ירד בשנים האחרונות. לפי הנתונים, בין השאר, היקף תביעה ממוצע בגין רשלנות בביצוע ביקורת ב-2019-2017 היה כ-193 אלף דולר, נמוך משמעותית מאשר בעבר. הירידה נובעת משינוי החקיקה ואולי גם מסיוע מקצועי שנתנה Camico.

מי מרוויח מהמצב?

מספר התביעות נגד רואי חשבון וסכומן עלה בישראל בשנים האחרונותצילום: TimArbaev / Getty Images /iStock

ברור כי נטל האחריות על רואי החשבון בישראל גבוה מאשר במדינות רבות בעולם. הנטל נובע מהיעדר הגבלות על היקף האחריות, מאצבע קלה על הדק התביעה וגם מעלות ביטוח אחריות מקצועית גבוהה.

מחקרים שנעשו לא מצאו עדויות כי הגדלת היקף האחריות של רואה החשבון המבקר משפרת את איכות הביקורת. אין סיבה לחשוב כי היקף אחריות גבוה בישראל יוצר איכות ביקורת גבוהה מזו שקיימת בבריטניה, בצרפת או בגרמניה. בסופו של יום, קשה לראות מי מרוויח מהמצב בישראל (למעט עורכי הדין העוסקים בליטיגציה). עד שישתנה המצב, העלויות הכבדות של פוליסות הביטוח מתגלגלות אל בעלי המניות והמשקיעים.

פרופ' רו"ח דן וייס הוא ראש מכון קסירר למחקר בחשבונאות בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

ביידן לפיד הצהרת ירושלים

הדיל האמריקאי: מסלול ירוק להיי־טק הישראלי - תמורת הגבלת היצוא

קוסטה ריקה

"החופים פסיכיים, במחיר של מיליון וחצי קונים וילה קו שני לחוף - אבל אז המכות התחילו להגיע"

יוגה

"זה התחיל מכל מיני תל אביבים שחיפשו מפלט מהעיר, עכשיו יש כאן צונאמי״

רעות עייני ילדים מחוננים

"בקיץ היה לי כאן טירוף": כמה עולה לייצר ילד מחונן?

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

טיבינגן גרמניה

ברוכים הבאים לעיר שבה המהירות המקסימלית היא 7 קמ"ש

עבודה ניידת חוף הים

"אני לא קובעת פגישות בזמן השקיעה, גם אם זה אומר להפסיד עשרות אלפי שקלים בחודש"