קבוצת חתולים שומרת על השמנת: מי באמת קובע את שכר המנכ"לים?

נותנים כדי לקבל: מחקר מצא כי שכר מנכ"לים בחברות ציבוריות בארה"ב גבוה יותר בחברות שבהן מכהן מנכ"ל בחברה אחרת כחבר ועדת התגמול ■ בישראל, שיטת קביעת שכר המנכ"לים בחברות ציבוריות דומה - והדבר יוצר תמריצים בעייתיים

דן וייס
דן וייס
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מנכ"ל נייקי, ג'ון דונהיו. קובע את שכרו של מנכ"ל אפל, טים קוק
מנכ"ל נייקי, ג'ון דונהיו. קובע את חבילת התגמול הנאה שיקבל מנכ"ל אפל, טים קוק צילום: בלומברג
דן וייס
דן וייס

ברוב החברות הציבוריות, שכר המנכ"ל נקבע בוועדת התגמול על בסיס השוואה לשכר של מנכ"לים עמיתים בקבוצה רלוונטית של חברות. כלומר, חברי ועדות התגמול מסתמכים על נתוני התגמול של מנכ"לים בחברות דומות כדי לקבוע את חבילת התגמול של המנכ"ל. לכן, השפעת זהותם של הדירקטורים המכהנים כחברי ועדות התגמול על היקף התגמול שהם מאשרים למנכ"לים מעוררת עניין רב.

מחקר חדש של שלושה חוקרים הולנדים, הפרופסורים אדי קרדינאלס, אליזבט ברונסיל ושרלוט אנטון, שהוצג השבוע בכנס השנתי האמריקאי לחשבונאות ניהולית, שופך אור על זווית חשובה בתופעה המשמעותית הזאת.

אתחיל בדוגמה שקיימת בשתי חברות שכולנו מכירים היטב. כאשר ועדת התגמול באפל מתכנסת לצורך קביעת שכר מנכ"ל אפל, טים קוק, היא משתמשת בסקר שכר של מנכ"לים עמיתים בחברות דומות לצורך קבלת החלטה על גובה שכרו. קבוצת השוואה זו כוללת את שכרו של מנכ"ל נייקי. כלומר, ועדת התגמול של אפל משתמשת ברמת השכר של מנכ"ל נייקי כדי לקבוע את חבילת התגמול של קוק. במקביל, קוק משמש יו"ר ועדת התגמול של נייקי. במסגרת תפקידו, הוא משתתף בקבלת החלטה על הסכם התגמול של מנכ"ל נייקי.

ניגוד העניינים שנוצר כאן בולט לעין. במצב זה, קיים ניגוד עניינים מובנה בפרקטיקה של קביעת שכר מנכ"ל באמצעות השוואה לשכר מנכ"ל בחברה דומה, כי העלאת שכר מנכ"ל בחברה אחת צפויה לגרור עליית שכר מנכ"ל בחברה השנייה - ולהפך.

אחוות מנהלים

אם דירקטורים בוועדות תגמול הם מנכ"לים בחברות אחרות, אזי לחבילת התגמול שהם קובעים עלולה להיות השפעה עקיפה על התגמול שלהם. כלומר, החלטת חברי ועדת תגמול לגבי שכר המנכ"ל בחברה עלולה להשפיע על היקף השכר של חברי ועדת התגמול, כי הם עצמם מנכ"לים בחברות דומות. כל זה מתרחש בשל הפרקטיקה הנוהגת בוועדות התגמול - קביעת תגמול בכירים על סמך השוואה לשכר מנכ"לים עמיתים.

החוקרים בדקו את שכר המנכ"לים בחברות ציבוריות הכלולות במדד 500 S&P, שבוועדת התגמול שלהן מכהן לפחות מנכ"ל אחד. לפי מחקרים קודמים, חברי ועדת תגמול שהם עצמם מנכ"לים בחברה אחרת מגלים סימפטיה בבואם לקבוע את שכר המנכ"ל. כלומר, הם נוטים להעלות שכר למנכ"לים בעלי שכר נמוך יחסית, כפי שעולה מהשוואה למנכ"לים עמיתים. מדובר בסוג של סולידריות עם מצבם הלא־נעים של מנכ"לים המקבלים שכר נמוך ביחס למנכ"לים אחרים. ממש אחוות מנהלים.

מנכ"ל אפל, טים קוק. קובע את חבילת התגמול של מנכ"ל נייקיצילום: בלומברג

החוקרים לא הסכימו עם הגישה זו, והציעו סיבה אחרת. הם בדקו אם חברי ועדת תגמול שהם מנכ"לים - ששכרם בחברה שלהם נקבע באמצעות השוואה לשכר עמיתים - נוהגים בצורה אופורטוניסטית כשהם מחליטים על תגמול למנכ"ל עמית, וההחלטה צפויה להשפיע, ולו בעקיפין, על התגמול שלהם בחברה שלהם. החוקרים סברו כי התמריץ של חברי ועדת תגמול שהם מנכ"לים להגדיל את תגמול המנכ"ל יהיה חזק יותר במקרים שגם שכרם נקבע על סמך השוואה לשכר מנכ"לים עמיתים. ההיגיון ברור - למנכ"ל אפל יש תמריץ להעלות את שכר מנכ"ל נייקי, כי שכר מנכ"ל נייקי כלול בקבוצת ההשוואה המשמשת את ועדת התגמול באפל לקביעת שכרו.

רשת דירקטורים סבוכה

החוקרים השתמשו במערך נתונים גדול של חברות ציבוריות בארה"ב כדי לבחון את הקשר הזה. בוועדות התגמול ב-37.5% מחברות 500 S&P מכהן לפחות דירקטור אחד שהוא מנכ"ל בחברה ציבורית אחרת. בפועל, כמעט 10% מהדירקטורים המכהנים בוועדות התגמול בחברות 500 S&P הם מנכ"לים פעילים בחברות אחרות, ורובם מכהנים כיושבי ראש ועדות התגמול. החוקרים תיעדו את רשת הדירקטורים ואת החברות הכלולות בקבוצת ההשוואה המשמשת את ועדת התגמול בכל חברה.

התוצאות היו חד־משמעיות: שכר מנכ"לים בחברות ציבוריות בארה"ב גבוה יותר בחברות שבהן מכהן מנכ"ל בחברה אחרת כחבר ועדת התגמול. הממצאים תומכים באופן ברור בכך שחברי ועדת תגמול שהם מנכ"לים בחברות אחרות דוחפים את תגמול המנכ"ל כלפי מעלה, בשל התמריץ להעלות את שכרם שלהם. התנהגות זו עלולה להשפיע על תהליכי קבלת החלטות ועל רמת הבקרה בוועדות תגמול שבהן מכהנים מנכ"לים בחברות אחרות, בפרט כשעולה הסבירות כי נתוני שכר של מנכ"ל בחברה אחת ישמשו לקביעת שכרו של המנכ"ל השני, ולהפך.

למרות התוצאות, הביקורת העולה מתוצאות המחקר אינה מופנית כלפי המנכ"לים המכהנים כדירקטורים. ידוע כי דירקטורים שהם מנכ"לים בחברות אחרות מביאים ניסיון ומומחיות רלוונטית לדירקטוריון, ותרומתם לתהליכי קבלת ההחלטות היא טבעית. אלא שכשהם מכהנים כחברי ועדת התגמול, עלול להיווצר ניגוד העניינים שתואר מעלה. אם למנכ"לים המכהנים בוועדות התגמול יש תמריצים ואינטרס חד להעניק למנכ"לים אחרים חבילות תגמול נדיבות, הדבר עשוי להשפיע על רמת התגמול במספר רב של חברות ציבוריות אחרות.

פרקטיקת ההשוואה המשמשת את ועדות התגמול יוצרת את התמריצים והאינטרסים הבעייתיים - בין אם התופעה נובעת מסימפטיה ואחוות מנכ"לים, ובין אם היא נגרמת על ידי תמריצים.

ומה בישראל?

גם בישראל דירקטורים חברי ועדות התגמול מסתמכים על נתוני תגמול השוואתיים של מנכ"לים בחברות דומות כדי לקבוע את חבילת התגמול של המנכ"ל. שיטה זו יוצרת תמריצים בעייתיים גם אצלנו. בוועדות תגמול של חברות ציבוריות רבות - בהן אמות, מיטרוניקס, ביג ומליסרון - מכהנים מנכ"לים בפועל או לשעבר, חלקם דח"צים. הרגולציה מחייבת רוב של דח"צים בוועדות התגמול בחברות הציבוריות. בנוסף, תיקון 20 לחוק החברות הכתיב הליך אישור מדיניות התגמול והליך אישור שכר מנכ"לים המחייב אישור באסיפת בעלי מניות של רוב בעלי מניות המיעוט בחברה.

אמנם הרגולטור הישראלי היה ער לניגוד העניינים הטבעי שקיים בין חברי ועדת תגמול למנכ"לים, אך נראה שלא נתן דעתו לגבי תמריצים הנובעים מאישור שכרם של מנכ"לים על ידי מנכ"לים עמיתים. מסקנה זו חשובה לבעלי מניות המצביעים באסיפות, לרשות ניירות ערך, למחוקקים ולבעלי עניין אחרים החייבים להיות ערים לכך.

פרופ' רו"ח וייס הוא ראש מכון קסירר למחקר בחשבונאות בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

סוחר בוול סטריט. יכול להיות שזעזוע האינפלציה הנוכחי הוא רק ראשון מני רבים

מציאות חדשה או תקלה היסטורית? אסטרטגיית השקעות בת 20 שנה בסכנה

יש ענפים שבהם עליית השכר מחווירה בהשוואה לביקוש

לזה אתם קוראים העלאת שכר? המעסיקים שימשיכו לרעוב לעובדים

יהונתן כהן

פי 150 צ'קים חוזרים: הנורות האדומות שלא נדלקו בגיבוי, ואיך איבד יהונתן כהן את רוב ההשקעה

נעה ברויאר. "שתיתי יין עם חברות, וחברה אחת הציעה לי להתמחות בלחם. כעבור חודשיים מצאתי עבודה במאפייה"

"אני חיה קצת כמו אזרח ותיק. ויתרתי על חופשות וכסף, אבל אני שמחה יותר"

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

פרייבט אקוויטי

התעשייה שמוצצת את לשד הכלכלה האמריקאית גדלה ללא מעצורים

עובדי בניין מסייעים בהכוונת התנועה במנהטן, ניו יורק, בתחילת החודש

האם הראלי בשווקים מסמן את התחתית — או שהגרוע מכל עוד לפנינו?