ג'נריישן רוכשת 25.5% ממתקן האגירה השאובה בגלבוע תמורת 220 מיליון שקל

קרן התשתיות והאנרגיה מעריכה שהמתקן יכניס 350 מיליון שקל בשנה, רווח תפעולי תזרימי של 225 מיליון שקל, ותשואה שנתית של 10% ■ זהו הפרויקט הגדול ביותר של אגירת אנרגיה בישראל, עם שתי טורבינות של 150 מגה-וואט כל אחת

יורם גביזון
יורם גביזון
מתקן האגירה השאובה בגלבוע. הפרויקט הגדול ביותר של אגירת אנרגיה בישראל
מתקן האגירה השאובה בגלבוע. הפרויקט הגדול ביותר של אגירת אנרגיה בישראלצילום: שיכון ובינוי
יורם גביזון
יורם גביזון

חברת אלקטרה חתמה על עסקה למכירת 25.5% ממניות חברת PSP - הזכיינית של מתקן האגירה השאובה בגלבוע - לחברת ג'נריישן קפיטל, תמורת 220 מיליון שקל.

אלקטרה חתמה כבר ביולי 2021 על העסקה למכירת אחזקתה במתקן האגירה השאובה בגלבוע לג'נריישן, אולם העסקה הייתה כפופה לזכות סירוב ראשונה של שני בעלי המניות האחרים: קרן אינפרה רד, שמחזיקה ב-49% ממניות מתקן האגירה, וחברת שיכון ובינוי שמחזיקה ב-25.5%. שני הצדדים הודיעו במחצית נובמבר 2021 על מימוש זכות הסירוב שלהם, אולם נקלעו למחלוקת משפטית בנוגע לאופן מימושה. אינפרה רד ביקשה לרכוש רק 2% ממניותיה של PSP, כדי לעלות ל-51% שיעניקו לה שליטה, וזאת מבלי שתשלם פרמיית שליטה, אך שיכון ובינוי סירבה לרכוש 23.5% ממניות המתקן - ולהישאר כבעלת זכויות המיעוט בו.

בעקבות חוסר ההסכמה - מימשה אלקטרה את ההסכם המקורי עם ג'נריישן קפיטל.

מנהלי ג'נריישן קפיטל, ארז בלשה ויוסי זינגרצילום: תמוז רחמן

קרן אינפרה רד הודיעה לאלקטרה שמכירת אחזקותיה במתקן האגירה השאובה לצד שלישי, מפרה את ההסכם ביניהן. שיכון ובינוי חתמה עם גנ'ריישן על הסכם לפיו בתמורה לוויתור על מימוש זכות הסירוב לרכוש את אחזקותיה של אלקטרה במתקן, תוותר ג'נריישן לטובת שיכון ובינוי על זכות הסירוב שלה על רכישת חלק מאחזקותיה של אינפרה רד.

על פי ההסכם בין שיכון ובינוי לבין ג'נריישן, כאשר תציע אינפרה רד למכירה את אחזקתה במתקן האגירה (49%), תרכוש ג'נריישן 12% מהאחזקות - ואילו שיכון ובינוי תרכוש 37% מהן. כך, אחזקתה של שיכון ובינוי בחברת PSP, שהיא הזכיין של מתקן האגירה, תגדל מ-25.5% ל-62.5% - ובמקום להיות בעלת מניות מיעוט, היא תהפוך לבעלת השליטה במתקן. זה יאפשר לה למכור אותו, אם תרצה, עם פרמיית שליטה. על פי הערכות, אינפרה רד תמכור את אחזקותיה בטווח של שנים בודדות. זאת, בשל העובדה שהקרן תגיע לסוף חייה - ותידרש לממש את כל אחזקותיה ולחלק את התמורה למשקיעים בה.

קרן התשתיות והאנרגיה ג'נריישן מעריכה שהמתקן - שקיבל רישיון קבוע לייצור חשמל לתקופה של 20 שנה והחל את הפעלתו המסחרית בחודש אפריל 2020 - יניב הכנסה שנתית ממוצעת של כ-350 מיליון שקל. מבנה ההכנסות מובטח, ומבוסס ברובו על תשלומי זמינות ובונוסים - המגדילים את תעריף הזמינות בעקבות שיפור מדדים הקבועים באסדרה. בנוסף, נהנה מתקן האגירה מהכנסות ממכירת חשמל ותשלומי התנעה.

ג'נריישן, שמנוהלת על ידי ארז בלשה ויוסי זינגר, מעריכה שמתקן האגירה יניב רווח תפעולי תזרימי (EBITDA) ממוצע של 225 מיליון שקל בשנה, ותזרים חזוי לבעלים בממוצע של 70 מיליון שקל בשנה. להערכת הקרן, ההשקעה במתקן תניב תשואה שנתית של 10% על ההון בשקלול כלל מרכיבי העסקה. כחלק מההסכם נקבע מנגנון של תוספת תמורה לאלקטרה של עד 25 מיליון שקל נוספים בכפוף לשיפורים עתידיים בתקבולי מתקן האגירה. ג'נריישן מתכננת לממן את העסקה ממקורותיה העצמאיים וכן באמצעות נטילת חוב, חלקו חוב נחות Recourse Non כנגד מניותיה של PSP, וחלקו חוב שג'נריישן תגייס.

סבל בעבר מתקלות משמעותיות

מתקן האגירה השאובה בגלבוע הוא הפרויקט הגדול ביותר של אגירת אנרגיה בישראל, וכיום הוא היחיד שעושה שימוש בטכנולוגיה של אגירה שאובה. המתקן מתפקד בתור סוללת ענק שמייצרת חשמל באמצעות שתי טורבינות של 150 מגה-וואט כל אחת, בתחנת כוח הידרו-אלקטרית תת קרקעית בהר הגלבוע, על פי צורכי מנהל רשת החשמל. תחנת הכוח ההידרו-אלקטרית מופעלת על ידי מינהל רשת החשמל, הממוקם במשרדי חברת החשמל, והיא נותנת גיבוי לכושר הייצור בשעות השיא של הביקוש.

תחנת הכוח מנצלת הפרש גובה של 500 מטר בין מאגר המים העליון למאגר התחתון. השאיבה נעשית בעיתוי ספציפי, המחושב לפי זמינות ההספק של הרשת והמחיר הנמוך ביותר. כשתעריפי החשמל בשפל (בדרך כלל בשעות הלילה), התחנה פועלת באמצעות שאיבת מים ממאגר תחתון של 2.7 מיליון מ"ק הממוקם ליד קיבוץ רשפים, אל מאגר עליון בנפח זהה שנמצא ליד קיבוץ מעלה גלבוע.

תחנת הכוח. מסוגלת לייצר חשמל בהתראה של 50 שניותצילום: גיל אליהו

כשיש עודף בייצור חשמל - למשל בשעות הצהריים, כשתחנות הכוח הסולריות פועלות - התחנה מופעלת על ידי הפלת מים מהמאגר העליון אל טורבינות לייצור חשמל, שממוקמות בתחתית פיר שנקדח בתוך ההר. משם, המים מוזרמים למאגר התחתון. כמות המים שמוזרמת, מספיקה לייצור חשמל בהספק של 300 מגה-וואט למשך 10 שעות. כשכושר הייצור של תחנות הכוח הסולריות בשיאו, שאיבת המים למאגר העליון מאפשרת לתחנת הכוח של אגירה שאובה לתפקד בתור סוללה שאוגרת את החשמל הסולרי.

היתרון של פרויקט אגירה שאובה על פני תחנות כוח אחרות המשמשות גיבוי לרשת החשמל - בהן תחנת הכוח של דוראד באשקלון או תחנת הכוח של OPC שמוקמת בימים אלה בצומת פלוגות - הוא שאגירה שאובה מסוגלת לייצר חשמל בהתראה של 50-40 שניות. לעומתה, תחנות כוח אחרות, הפועלות על דלק פוסילי, דורשות התראה של 30-20 דקות.

הצורך בפרויקטים מסוג זה גדל ככל שמשק החשמל נשען יותר ויותר על אנרגיות מתחדשות, ובעיקר על אנרגיות סולאריות - שאינן זמינות במשך כל שעות היממה. מתקן האגירה השאובה, שסבל בעבר מתקלות משמעותיות כמו שריפה והתפרקות אחת הממברנות במתקן, מתפקד כיום בצורה תקינה. המתקן מופעל במשך 10-5 שעות בכל יום, לפי ההוראה של מנהל המערכת. הפרויקט הוקם בעלות כוללת של 1.9 מיליארד שקל, ויתרת החוב הבנקאי שמימנה אותו היא 1.5 מיליארד שקל.

ההון העצמי של חברת PSP הוא 331 מיליון שקל . מתקן האגירה מייצר הכנסות של 221 מיליון שקל, רווח תפעולי תזרימי של 120 מיליון שקל ועודף של 67 מיליון שקל בתזרים המזומנים בינואר-ספטמבר 2021.

פרויקט האגירה השאובה הוקם על פי אסדרה שייחודית לו, וצפוי לפעול במתכונת הנוכחית עד 2040. לאחר מכן, חברת PSP תהיה זכאית על פי בחירתה למכור את שירותי הפרויקט למנהל המערכת על פי מחיר חדש שייקבע, או לספק שירותי אגירת אנרגיה לפרויקטים סולאריים. האופציה הזו אינה זמינה עבור תחנות כוח שמוקמות כיום, ואינן רשאיות למכור את החשמל לצד שלישי. תחנות כאלו נדרשות למכור את החשמל רק למנהל המערכת. האופציה הזו, והעובדה שאורך החיים של תחנות כוח הידרואלקטריות מגיע ל-50 שנים ויותר - נותן ערך משמעותי לפרויקט.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

בת ים

שתי דירות במחיר אחת: האם זהו עתיד תחום הפינוי-בינוי?

אפליקציית קלארנה. החברה נמצאת במגעים לגיוס סבב חדש לפי שווי שנמוך בכ-30% מהשווי שקיבלה לפני שנה בלבד

"היערכו לגרוע מכל": נבואות החורבן בהיי-טק מתחילות להגשים את עצמן

בניין דירות בחולון

לקחתם משכנתא בחודשים האחרונים? גם אתם כבר שילמתם על עליית הריבית

"כשבאנו לקבל משכנתא לרכישת הבית, התברר שהבעיה לא פשוטה כלל"

הריבית במשק מזנקת – מה כדאי לעשות עם ההלוואות שלקחתי?

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

המשווקים של פוליסות החיסכון הם סוכני הביטוח, שנהנים מעמלות שמנות

"הציעו לי להעביר את החיסכון מאלטשולר. האם כדאי לי?"

אירוע של חברת איירון סורס. חברות שואפות למתג את עצמן כצעירות ואטרקטיביות

"אנשים חושבים לעצמם - איזה משכורות, איזה טירוף. בפועל זה רחוק מאוד מהמצב"