"כששאלו אותי איפה היזם? הייתי יוצאת מהחדר, חוזרת ואומרת — 'זאת אני'"

מחקרים המדגישים את מיעוט הנשים המכהנות בתפקידי מפתח בשוק ההון הובילו את רשות ני"ע להקים פורום לקידום איזון מגדרי בדירקטוריון, ואת המפקח על הבנקים לצאת בקריאה למערכת הבנקאות לגוון את הרכב הדירקטוריונים ■ ואולם נשים עדיין חוששות לנהל כסף, ושכרן ממשיך להיות נמוך משמעותית ■ איך משנים זאת? לחמש בכירות בשוק ההון יש כמה רעיונות

שלי אפלברג
שלי אפלברג
שלי אפלברג
שלי אפלברג

תארו לעצמכם עולם דמיוני שבו הנשים היו משתלטות על העולם העסקי לפני 50 שנה. המפקחת על הבנקים היתה מעבירה הוראה למערכת הבנקאות לגוון את ההרכב המגדרי בדירקטוריון, להבטחת ייצוג הולם לשני המינים; יו"ר רשות ניירות ערך היתה מקימה פורום לקידום איזון מגדרי בדירקטוריונים לאחר שמחקרים הוכיחו כי רק ב–16% מהתאגידים המדווחים מכהנים יותר מ–35% גברים בדירקטוריון. האם תקציב המדינה היה מחולק אחרת, מתווה הריבית היה שונה? ההלוואות היו ניתנות בצורה אחרת? איך היה נראה המסחר בבורסה, ואילו מכשירים היו קיימים?

תגובות