השודד השקט של החיסכון - ועוד טיפים שיגדילו לכם את הפנסיה

מתי בפעם האחרונה בדקתם אם התוכנית הפנסיונית שלכם תואמת את מצבכם בחיים? ■ שינויים שמתרחשים בחיינו ובסביבתנו מצריכים עדכון תמידי של החיסכון ■ כל הזנחה קטנה יכולה לתפוח לפגיעה דרמטית בפנסיה

נועם בר
נועם בר
צעירים בקליפורניה מתרגלים מדיטציה
צעירים בקליפורניה מתרגלים מדיטציהצילום: REUTERS
נועם בר
נועם בר

התאמה ובנייה של תוכנית פנסיונית נכונה בעבור החוסכים אינה פעולה שמספיק למבצע פעם אחת בנקודה כלשהי בחיים - בסגנון "שגר ושכח". חיסכון פנסיוני והביטוחים הנלווים אליו הם דינמיים, ונדרש לעדכן אותם כל הזמן מדי תקופה, בהתאם לשינויים אחרים שקורים בחיים כמו שינוי במצב משפחתי, שינוי מצב רפואי, שינוי במקום עבודה ובשכר וכל שינוי אחר במצב הכלכלי. כל שינוי שקורה לנו בחיים עשוי להשפיע ישירות על בחירת התוכנית הפנסיונית ההולמת ביותר בעבורנו, כדי שנוכל למקסם את כספי החיסכון שנצבור בפנסיה, כמו גם את הקצבה השוטפת שנקבל או יקבלו קרובינו בעת אירוע ביטוחי כמו אובדן כושר עבודה או מוות.

לפעמים יש צורך לעדכן את התוכניות הפנסיוניות גם בשל שינויים חיצוניים שלא קשורים בחוסכים עצמם, כמו שינויים רגולטוריים שמשנים את השוק הפנסיוני, שינוי ברמת התחרות בענף וכניסת מוצרים חדשים. גם לתשואה שמניב לנו החיסכון יש השפעה על התוכנית הפנסיונית שלנו.

ואיזו קרן פנסיה השיגה תשואה עדיפה בסיכון נמוך יותר? לגרף הפיזור לחצו כאן

בימים אלה מקבלים החוסכים את הדו"חות השנתיים על החסכונות הפנסיוניים שלהם. זו הזדמנות טובה בעבור כל החוסכים לבדוק את התוכנית הפנסיונית שלהם ולברר מה צריך לשנות בה כדי להתאים אותה למצב העדכני שלהם בחיים. זה נכון לכל ציבור החוסכים - אלה שבחרו לחסוך את כספם בקרנות פנסיה, מי שמחזיק קופת גמל או קרן השתלמות וגם אלה שהעדיפו לחסוך את כספם בביטוחי מנהלים.

צילום: Bloomberg

השפעת הכיסויים הביטוחיים על החיסכון

שינויים במצב משפחתי כמו נישואין, גירושין, הולדת ילדים ואפילו הגעתם של הילדים לגיל מסוים משפיעים על התוכנית הפנסיונית הנכונה בעבורנו, ודורשים עדכון של התוכנית הקיימת. קרן פנסיה כוללת גם כיסויים ביטוחיים, כיסוי נכות למקרים של אובדן כושר עבודה וכיסוי שארים למקרי מוות. הפרמיות על הביטוחים האלה נגבות מדי חודש מהחוסכים ישירות מההפקדות הפנסיוניות שלהם, ומה שנשאר אחרי הורדת הפרמיות על הכיסויים הביטוחיים הולך לחיסכון לפנסיה. גובה הפרמיות משתנה בהתאם לפרמטרים שונים כמו גיל, מין, שכר, ותק ומסלול החיסכון בקרן הפנסיה. הפרמיה יכולה להגיע גם לעשרות אחוזים מהפקדות התגמולים.

במצב כזה, תשלום על ביטוח מיותר ולא מתאים, ולפעמים גם לא רלוונטי, פוגע משמעותית בכספי החיסכון שנצבור בפנסיה. הפגיעה היא הרבה מעבר לסכום שנחתך לנו מהחיסכון ברגע ההפקדה, מכיוון שתשלום סכום זה בעת ההפקדה מונע צבירה של תשואה ורווחים במשך עשרות שנים של חיסכון. מצד שני, חוסר בביטוח יכול לפגוע בנו מאוד בעת אירוע ביטוחי.

התאימו את הכיסוי הביטוחי למצב המשפחתי

עמיתים רבים בקרנות הפנסיה משלמים אלפי שקלים על כיסוי ביטוחי שכלל אינו רלוונטי להם, ומהווה חלק אינטגרלי מקרן הפנסיה. מדובר על כיסוי שארים שנועד להגן על שאריו של העמית בעת אירוע מוות שלו, כך שהם יוכלו להמשיך להתקיים בכבוד, למרות מותו של המפרנס בבית שבו היו תלויים כלכלית. אם אתם רווקים, גרושים, אלמנים או חד-הוריים ללא ילדים קטנים מתחת לגיל 21, כיסוי שארים לא רלוונטי לכם בכלל. כלומר, גם אם תשלמו אותו - הוא לא יזכה אתכם או את קרוביכם בדבר. הסיבה לכך היא שהגדרת שארים בקרן פנסיה היא מצומצמת מאוד, וכוללת רק בני זוג וילדים עד גיל 21.

בפועל, קרנות הפנסיה גובות אוטומטית מהעמיתים את כיסוי השארים הזה. עמיתים שהכיסוי הזה לא רלוונטי להם נדרשים לבקש במיוחד מקרן הפנסיה לעבור למסלול בודד, באמצעות מילוי טופס מיוחד וצירוף תעודת הזהות שלהם עם הספח המעיד על המצב המשפחתי. אם לא עשיתם זאת מיוזמתכם, אתם משלמים מדי חודש לשווא. גם אם הצלחתם לסדר את הבעיה ולעבור למסלול בודד, מדי שנתיים תועברו אוטומטית חזרה למסלול הרגיל, הכולל כיסוי שארים, וקרנות הפנסיה יחזרו לגבות מכם את התשלומים הלא רלוונטיים. לכן חשובה בדיקה תקופתית שוטפת שתעדכן בהתאם את התוכנית הפנסיונית שלכם.

גם חד-הוריים, גרושים ואלמנים עם ילדים קטנים עד גיל 21 יכולים לשפר את התוכנית הפנסיונית שלהם, באמצעות הוזלת הפרמיה על כיסוי שארים. הפרמיה האוטומטית שנגבית מהעמיתים כוללת ביטוח הן לבני זוג הן לילדים קטנים. אם אין לכם בני זוג, אין סיבה שתשלמו את הפרמיה המלאה, ובבקשה מיוחדת תוכלו להקטין אותה ב-50%. בקרנות פנסיה - מה שלא הולך לביטוח, הולך להגדלת החיסכון שלכם.

כמובן קיים גם הצד ההפוך: אם הייתם במסלול בודד, וכעת התחתנתם או אפילו יש לכם בני זוג ידועים בציבור או נולדו לכם ילדים, חשוב לבקש לשנות מסלול, ולהתחיל לשלם על כיסוי שארים. בכל מקרה, ברשות שוק ההון דאגו שמצב כזה לא ימשך לאורך זמן, וכל שנתיים נדרשים העמיתים במסלול בודד לאשרר את מצבם במסלול בודד, אחרת יוחזרו למסלול הרגיל, הכולל כיסוי שארים.

דמי ניהול - השודד השקט של החיסכון שלנו

דמי הניהול הם אחד הפרמטרים המשפיעים ביותר על סכום החיסכון שנצבור בפנסיה. לכל שבריר אחוז של דמי ניהול יש השפעה גדולה על החיסכון שנצבור, בגלל התשואה ומנגנון הריבית דריבית. מה שנגבה מאתנו כיום כדמי ניהול, משפיע הרבה מעבר לאותו סכום עצמו, מכיוון שמה שכבר נלקח מאתנו - לא יפעל בעבורנו בעתיד ולא יצבור תשואה על תשואה לאורך שנות החיסכון הארוכות. תשלום דמי ניהול יקרים עלול להקטין את החיסכון הסופי שנצבור בפנסיה במאות אלפי שקלים.

בחיסכון הפנסיוני יש שני סוגים של דמי ניהול: דמי ניהול מההפקדות ודמי ניהול מהצבירה. דמי הניהול מההפקדות נגבים מדי חודש בעת ההפקדה ישירות מההפקדות השוטפות שלנו ושל המעביד לפנסיה, כולל הפקדות לפיצויים. לפי החוק, שיעור דמי הניהול המקסימלי שמותר לגבות מהפקדות הוא 6% מההפקדות לקרנות הפנסיה ו-4% מההפקדות לקופות גמל וביטוחי מנהלים.

דמי ניהול מצבירה נגבים בשוטף כל הזמן מכלל החיסכון שצברנו. לפי החוק, שיעור דמי הניהול המקסימלי מצבירה הוא 0.5% בקרנות פנסיה ו-1.05% בקופות גמל וביטוחי מנהלים.

בהרבה מקרים, שינוי מקום עבודה יכול לאפשר לנו לקבל דמי ניהול טובים יותר גם על חסכונות ישנים יותר, בהתאם להסכמים שיש למקום העבודה החדש עם חברות הפנסיה והגמל. מצד שני, עזיבת מקום עבודה, מפסיקה בדרך כלל את ההנחות שניתנו לנו על דמי הניהול - והם קופצים למקסימום בלי שנרגיש. אין שום סיבה לשלם דמי ניהול מקסימליים בשום מקרה. כמעט תמיד, ברגע שנבקש ונראה מודעות, נקבל דמי ניהול נמוכים יותר.

גם שינויים רגולטוריים יכולים לעזור לנו לשפר את מצבנו וליהנות מתשלום דמי ניהול נמוכים יותר. לדוגמה, בשנים האחרונות הורידה רשות שוק ההון את תקרת דמי הניהול הנגבים מהצבירה בקופות הגמל ובביטוחי המנהלים מ-2% ל-1.05%. לקוח שלפני הרפורמה שילם 1.05% הרגיש בר מזל מכיוון שהוא משלם כחצי מהמקסימום האפשרי. אולם כיום, לאחר הרפורמה, דמי ניהול של 1.05% אינם כוללים שום הטבה ללקוח - ולכן נחשבים יקרים.

גם רפורמת קרנות ברירת המחדל בקרנות הפנסיה מאפשרת ללקוחות להתמקח יותר עם החברות ולהשיג לעצמם הנחה בדמי הניהול. לאחר מכרז שביצעו, בחרו ברשות שוק ההון שתי קרנות פנסיה שהתחייבו לדמי ניהול נמוכים במיוחד בעבור מצטרפים חדשים - 1.31%-1.49% מההפקדות ו-0.001%-0.01% מהצבירה. חוסכים רבים משלמים כיום דמי ניהול גבוהים פי כמה מדמי הניהול בקרנות ברירת המחדל, וחלקם אף את המקסימום האפשרי בענף. בדיקה שוטפת של השינויים המתרחשים בענף נותנת לנו כלים וכוח בידיים לדרוש מהחברות לעדכן כלפי מטה את דמי הניהול שהן גובות מאתנו, אחרת נעבור לאופציה אטרקטיבית יותר.

כפילות ויתירות בביטוח על אבדן כושר עבודה

כיסוי נכות, או בשמו האחר ביטוח אובדן כושר עבודה, מאפשר לנו לקבל קצבה ולחיות בכבוד גם במקרי נכות שמונעים מאתנו להמשיך ולעבוד. במקרים כאלה, החוסכים יקבלו קצבה חודשית בשיעור של עד 75% משכרם. בקרנות הפנסיה המקיפות יש כיסוי נכות מובנה.

מעסיקים רבים רוכשים לעובדים שלהם ביטוח אובדן כושר עבודה נוסף ונפרד מהכיסוי שמספקת קרן הפנסיה. במצב כזה, תיווצר בדרך כלל כפילות בביטוחים שלא תניב הגדלה של הכיסוי במקרה של אובדן כושר עבודה, ויהיה כדאי לשקול לשנות בקרן הפנסיה את המסלול למוטה חיסכון, הנקרא גם מסלול עתיר חיסכון. במסלול כזה, הכיסוי על אובדן כושר עבודה נמוך יותר, וכך גם הפרמיה המשולמת. במסלול עתיר חיסכון, הקצבה המשולמת במקרה נכות תהיה בשיעור של עד 37.5% מהשכר, במקום 75% במסלול הרגיל. המעבר ממסלול ברירת המחדל הרגיל למסלול עתיר חיסכון צפוי להניב חיסכון של 60% בפרמיה, שיופנו לחיסכון לפנסיה.

המצב עלול להיות גרוע הרבה יותר בפוליסות ביטוחי המנהלים. בפוליסות אלה נפוצים מקרים שבהם חלק גדול מההפקדות לפנסיה הולך על כיסויים ביטוחיים מיותרים. עדכונים שקשורים בביטוח אובדן כושר עבודה יכולים לנבוע גם ממעבר בין מקומות עבודה, בהתאם לכיסויים הביטוחיים המיוחדים שאותם מספק מקום העבודה, אך גם משינוי במצב הרפואי.

השפעת התשואה והתלות במצב הכלכלי

אחד הגורמים המרכזיים והמשפיעים ביותר על סכום החיסכון שנצבור הוא תשואה. השפעת התשואה על החיסכון היא דרמטית ועצומה, והיא פועלת במנגנון של ריבית דריבית, כלומר תשואה שמושגת על התשואה שכבר הושגה. הבדלים קטנים בתשואה השנתית יכולים להשפיע במאות אחוזים על התשואה המצטברת אחרי עשרות שנות חיסכון. כך למשל, תשואה שנתית של 3% לאורך 37 שנות חיסכון לפנסיה תניב תשואה מצטברת של 199%. לעומת זאת, תשואה שנתית של 5% כבר תניב תשואה מצטברת של 508%. כשאתם בוחנים את התשואה השנתית, ההבדלים נראים קטנים ולא משמעותיים, אך אל תתפשרו עליה. לאורך זמן, האפקט המצטבר הוא גדול.

כדי להשיג תשואה גבוהה נדרשת רמת סיכון גבוהה יותר בניהול ההשקעות, כלומר יותר חשיפה למניות ולאג"ח קונצרניות בדירוגים נמוכים. ככל שטווח החיסכון ארוך יותר, נכון לנהל אותו במסלול עם סיכון גבוה יותר, שלאורך זמן מניב תשואה גבוהה יותר. בניהול חיסכון לטווח קצר, יש סיכון שאם יתרחש אירוע שלילי שיפגע בחיסכון - לא יהיה מספיק זמן להתאוששות.

חיסכון לפנסיה בתחילתו הוא ארוך טווח - אפילו ארוך מאוד - עם טווח של עשרות שנים, אך ככל שמתקרבים לתקופת הפנסיה, הוא נהפך לקצר טווח. לכן הדבר הנכון וגם המומלץ הוא לשנות את רמת הסיכון בחיסכון לפנסיה, ולהקטין אותה ככל שמתקדמים בזמן. בשנים האחרונות נכנס בישראל המודל הצ'יליאני, שמבצע את זה בחיסכון הפנסיוני כמצב ברירת מחדל. בהתאם לגיל החוסך, הוא מועבר אוטומטית בין מסלולים, אלא אם הוא מבקש אחרת.

שינוי במצב הכלכלי יכול להשפיע על הבחירה של מסלול החיסכון ורמת הסיכון שבו. מצב כלכלי משפיע על הנחיצות של הכסף בעבורנו, ואם נוכל לחכות לו עוד זמן במקרה של משבר. בהתאם לכך, נרצה לבחור את רמת הסיכון, ונעדיף רמת סיכון גבוהה יותר. אולם גם זה עניין שמשתנה בין חוסכים בהתאם לסגנון והעדפות אישיות.

כך למשל, קרן השתלמות נזילה שעברו כבר שש שנים מאז תחילת החיסכון בה, יכולה להיות מנוהלת בכמה רמות סיכון, בהתאם למצב הכלכלי שלנו. אם מצבנו השתפר לטובה, בעקבות העלאה בשכר, בונוס יפה, ירושה שנפלה בחלקנו או כל סיבה אחרת, נעדיף לדחות את משיכת הכסף מהקרן ולדחות את פתיחתה כמה שיותר. מבחינתנו, הכסף שם ינוהל לטווח הארוך, ונוכל לבחור בעבורו רמת סיכון גבוהה. לעומת זאת, אם מצבנו מלמד שיש סיכוי שנזדקק בקרוב לכסף שבקרן ההשתלמות, כדאי שננהל אותה במסלול עם סיכון בינוני או אפילו נמוך.

בדקו אם אתם יכולים להגדיל את ההפקדות לפנסיה והשתלמות

שינוי במצב הכלכלי יכול להשפיע על ההחלטה שלנו להגדיל את ההפקדות לפנסיה מעבר למצב הרגיל האוטומטי שנותן לנו המעביד. החיסכון לפנסיה כרוך בהטבות מס שונות, ולכן מי שיש לו יכולת - כדאי לו לנצל את מלוא תקרת ההפקדות המותרת לפנסיה.

אצל מעסיקים רבים, ההפרשות לפנסיה ניתנות רק על חלק מהשכר, מה שמכונה שכר בסיס, ובוודאי הם לא מפרישים על שכר שמקבל העובד בגין שעות נוספות ובונוסים. עם זאת, העובדים בעצמם יכולים להגדיל את ההפקדות הפנסיוניות מהשכר שלהם, ובכך לנצל את מלוא הטבת המס שנותנת המדינה. העניין הוא שזה תלוי במצב כלכלי, מכיוון שהגדלת ההפקדות לפנסיה תפגע לנו בשכר השוטף נטו. שדרוג בשכר בעקבות שינוי מקום עבודה, וגם בלעדיו, עשוי לאפשר לנו לקבל החלטה על שינוי ההפקדות שלנו לפנסיה.

הדבר נכון גם לחיסכון בקרן השתלמות. בעוד העובד מפריש לקרן השתלמות 2.5% מהשכר שלו, המעסיק נדרש להפריש 2.5%-7.5% ממנו. כדי לחסוך עלויות שכר, מעסיקים רבים אינם מפקידים לעובדים את השיעור המקסימלי של 7.5%. במקרה כזה, העובד יכול לבקש מהמעסיק להקטין את השכר בתמורה להגדלה מתאימה מצדו של ההפרשות לקרן השתלמות, ובכך לנצל את מלוא הטבת המס שנותנת המדינה לחוסכים בקרן השתלמות. לא כל עובד ירגיש נוח עם הקטנה של השכר נטו בתמורה לחיסכון ארוך טווח, וגם לא תמיד זה הגיוני כשיש לו הלוואות הנושאות ריבית לא זניחה. אולם שיפור במצב הכלכלי בהחלט יכול לאפשר את זה.

אל תהססו להחליף גוף מנהל

חשוב לבדוק לאורך זמן את התשואה שהחברות המנהלות משיגות לנו. תשואה נמוכה תקשה עלינו להגיע לפנסיה עם חיסכון מספק שיענה על הצרכים שלנו. החשש הזה מתחדד יותר, על רקע המגמה הברורה של התארכות תמידית שמתרחשת בתוחלת החיים בעולם ובישראל. המשמעות כאן של התארכות תוחלת החיים היא יותר שנים כפנסיונרים - ופחות כסף בכיס שיספיק לכל השנים האלה. ככל שתוחלת החיים מתארכת, כך צפוי לקטון גובה הקצבה שנקבל עם היציאה לפנסיה.

תשואה אינה נמדדת בטווחי זמן קצרים, אבל לאורך זמן היא יכולה ללמד על איכות הגוף שמנהל לנו את הכסף, ועל הפוטנציאל שלו להשיג לנו תשואה גבוהה וטובה. אל תהססו להחליף גופים מנהלים שמאכזבים. לפעמים שינויים שנעשים בתוך החברות המנהלות, חברות ביטוח ובתי השקעות, משנים את איכות ניהול ההשקעות והפוטנציאל לתשואה גבוהה. חברה שהיתה טובה בעבר, לא בטוח שתמשיך כך לנצח. רפורמת הניידות בשוק הפנסיוני מאפשרת לחוסכים לעבור בכל רגע בין חברות שונות ללא קנסות וללא כל תשלום. נצלו זאת גם כדי להוזיל את דמי הניהול שאתם משלמים.

תשואה נמוכה לאורך זמן, והבנה שבמצב כזה יהיה לנו קשה לעמוד ביעדים הפנסיוניים שלנו, יכולים להביא אותנו גם למסקנה רחבה לשנות את שיעור ההפקדות שלנו לפנסיה, כמו גם להימנע באדיקות מלמשוך כספים נזילים כמו קרנות השתלמות ופיצויים.

כתבות מומלצות

קומת המסחר בבורסת ניו יורק. נדרש אומץ לב גדול כדי לקנות כשהשווקים נופלים

אחרי נפילה של יותר מ-20%, הגיע הזמן לקנות מניות? זה המדד שצריך לבדוק

מטוס של וויז אייר. החברה הציעה פיצוי של 600 יורו

אל על מובילה בביטולים, המטוס של וויז אייר "קיבל מכת ברק": קיץ כאוטי בנתב"ג

רכבת תחתית בספרד. הקמת המטרו בישראל מוערכת בעלות של 150 מיליארד שקל

מיליארדים מהפקעות קרקע, סמכויות אגרסיביות, ופוליטיקה קטנה: המלחמה על חוק המטרו

סטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים. שיעורי התעסוקה עולים בהתמדה עם העלייה ברמת ההשכלה

איך מטפסים לעשירון השכר העליון — ומי מצא דרך עקיפה כדי להגיע אליו

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

גמר אקס פקטור. הוחלט שלא תשמש יותר לבחירת הנציג לאירוויזיון

"הכל זה הוא": שורת עזיבות ורייטינג צונח - למה רשת מובסת בקרב מול קשת?

כספומט ביטקוין ברומניה. רשתות בלוקצ'יין שיצליחו לשרוד את התקופה הנוכחית - ייתכן שיזכו בכל הקופה

המשבר בקריפטו נכנס לשלב הבא: מלחמת כל בכל