הנתון שלא ייאמן: הפסדי הפועלים ולאומי על פישמן - כמו ההפסד מכל העסקים הקטנים בעשור

אף שהבנקים הבינו שהאשראי העסקי מסוכן יותר מאשראי לעסקים קטנים ומשקי בית - הם המשיכו לתת לפישמן יחס נדיב ומתחשב, שספק אם היו נותנים לעסקים מן השורה

מיכאל רוכוורגר
מיכאל רוכוורגר
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מיכאל רוכוורגר
מיכאל רוכוורגר

בעשר השנים האחרונות רשם בנק הפועלים הוצאות להפסדי אשראי (לשעבר סעיף ההפרשה לחובות מסופקים) של כ–1.7 מיליארד שקל במגזר העסקים הקטנים. בנק לאומי רשם באותן השנים הוצאות להפסדי אשראי של כ-1.4 מיליארד שקל במגזר העסקים הקטנים - כך עולה מהדו"חות הכספיים של הבנקים.

סכומים אלה דומים בהיקפם להפסדים המוערכים נכון להיום של הפועלים ולאומי עקב חשיפתם הבעייתית לאשראי עסקי, בסכום של כ–2 מיליארד שקל כל אחד, לחובותיו האישיים של לווה אחד בלבד - אליעזר פישמן, שהיה בעבר מלקוחותיהם הטובים של הבנקים הללו, אך בעשור האחרון נהפך לנטל עבורם. עוד עולה מדו"חות הבנקים כי ההפסד בגין האשראי לפישמן דומה להפסדים בגין אשראי (הוצאות בגין הפסדי אשראי) שנרשמו בשש־שבע השנים האחרונות במגזר משקי הבית (בהנחה שההפרשות על משכנתאות נמוכות מאוד), גם אם היו שנים שבהן ההפרשות לאשראי עסקי היו גבוהות יותר מאלה של משקי בית.

אליעזר פישמן ורקפת רוסק עמינח

איך הגיעו לאומי והפועלים להפסדים בסכום שכזה בגין עסקי אשראי ארוכי שנים עם פישמן? ארבע חברות פרטיות של פישמן חייבות ללאומי כ-2 מיליארד שקל. הבטוחה העיקרית שבידי לאומי היא האחזקה של פישמן במניות שליטה של חברת הנדל"ן כלכלית ירושלים. בעקבות דילול מאסיבי בשיעור של כ-31%, שבוצע בשבוע שעבר לבעלי מניות קיימים שלא השתתפו בהנפקת מניות פרטית, שיעור הבטוחה שבידי לאומי ירד לכ-28% ושווי שוק של בטוחה זו הוא כעת כ-165 מיליון שקל.

לאומי מקווה כי יוכל להשיג סכומים נוספים מהחוב בעקבות הגשת תביעה בהיקף משמעותי של עשרות מיליוני שקלים ואולי אף יותר נגד קבוצת נקש־אמפא, בטענה שהקבוצה הפרה לפני כשבועיים הסכם מחייב לרכישת השליטה בכלכלית ירושלים (כ-39.7%) תמורת כ-370 מיליון שקל.

מלבד מניות בכלכלית ירושלים, הנכס העיקרי שמשועבד ללאומי הוא אחזקותיו של פישמן (כ-65%) במגרש באזור, על קרקע הסמוכה למפעל המזהם של אופיס טקסטיל. בהנחה שיתקבלו אישורי תב"ע ויטופל נושא הזיהום - ניתן יהיה להקים על הקרקע פרויקט מגורים ונדל"ן מניב ששוויו עשוי להגיע לכ-300-200 מיליון שקל. ואולם לפי מקורות בשוק הנדל"ן, הבשלתו הפרויקט, שבו שותפה גם אמות השקעות, תימשך שלוש עד חמש שנים לפחות - כך ששווי הקרקע כיום נמוך משמעותית משוויו העתידי של הפרויקט.

נכסים נוספים שמשועבדים ללאומי הם נכסים של תנופורט, קרקע בעכו, קומה במגדל שלום וכן מניות שליטה בעיתון "גלובס". אם מחברים את כל הנכסים הללו, עסקי האשראי עם פישמן הסבו ללאומי הפסד מוערך של 1.5-1.4 מיליארד שקל נכון להיום. ללאומי גם ערבות אישית של פישמן על חלק מהחוב, שלא ברור מה שווייה.

הפועלים מופסד 
יותר מלאומי

אליעזר פישמן, שרי אריסון וציון קינןצילום: מוטי מילרוד

היקף החוב של חברות פרטיות של פישמן לבנק הפועלים מוערך בכ-2 מיליארד שקל. מלבד ערבויות אישיות של פישמן ושעבוד על כ-5% מכלכלית ירושלים בשווי שוק של כ–30 מיליון שקל, הפועלים מחזיק בשעבוד על כ-70% ממניות של חברת הדלקים והקמעונות טן. שוויו של שעבוד זה מוערך ב-150-100 מיליון שקל.

נכון להיום לא ברור מה שווייה הכלכלי של הום סנטר (ש-90% ממנה מוחזקים על ידי פישמן), שמניותיה משועבדות לבנק הפועלים. הרשת פועלת בענף המתאפיין בירידה ברווחיות, שבאה לידי ביטוי בכך שהחברה הפסידה ב-2014 כ-25 מיליון שקל. באחרונה גיבשה הום סנטר הסדר לפריסת חובותיה לבעלי האג"ח והבנקים בהיקף של כ-400 מיליון שקל, ובחברה מקווים כי היא תחזור בקרוב לפסי רווחיות.

גם עבור כ-34% מקבוצת ידיעות אחרונות - שפועלת גם היא בענף שסובל מנסיגה ברווחים, ואינה מחלקת דיווידנדים - לא ברור כמה כסף ניתן לקבל, אם בכלל. בנק הפועלים בוחן בימים אלה מכירה של המניות הללו לבעל השליטה בידיעות, נוני מוזס, כשייתכן שהפועלים גם יעניק במסגרת העסקה אשראי למוזס לצורך רכישת המניות, ששוויין נע לפי הערכות סביב 150-100 מיליון שקל.

צילום: מוטי קמחי

בנוסף, בנק הפועלים מחזיק שעבוד על נדל"ן פרטי ועל מפעל אופיס טקסטיל. נכון להיום, בתרחיש אופטימי, הפועלים יוכל לגבות 350-300 מיליון שקל מהנכסים המשועבדים - כך שמדובר בהפסד של כ-1.7-1.6 מיליארד שקל מעסקי האשראי עם פישמן.

הציבור מימן את האשראי המסוכן

פישמן אינו הלווה הגדול היחיד שגרם לבנקים להסתבך במתן אשראי. רשימה זו כוללת, בין השאר, גם את נוחי דנקנר, מוטי זיסר, יוסף גרינפלד ואחרים. אלא שאף אחד מאותם הלווים לא התקרב להיקף החובות העצומים של פישמן, שהקבוצה שבראשותה הוא עומד כוללת יותר ממאה חברות בתחומי הנדל"ן, התעשייה, המסחר, התקשורת, הקמעונות ועוד.

בזכות היעדר תחרות בענף אשראי זה, הבנקים גובים ממשקי בית ועסקים קטנים מרווחי אשראי גבוהים (הפערים בין הריבית שהבנקים משלמים על הכסף המופקד אצלם לבין הריבית על האשראי שהם מעניקים) - שהביאו לכך שמאז 2005 האשראי לעסקים קטנים ומשקי הבית הניב להפועלים ולאומי רווחים שנתיים של מאות מיליוני שקלים ויצר תשואה להון (יחס בין רווח נקי להון עצמי) 
דו־ספרתית של 13%-27% כל שנה. מדובר גם במגזרים המתאפיינים בפיזור נרחב, ושאשראי להם נחשב למסוכן פחות מאשראי עסקי.

הבנקים הבינו זאת כבר לפני הרבה זמן, והחלו להסיט את תיק האשראי מכיוון האשראי העסקי־מסחרי המסוכן יותר לאשראי למשקי בית ועסקים קטנים. כך, מדו"חות לאומי עולה כי נכון לסוף 2004 היקף האשראי הצרכני (לא כולל משכנתאות) ולעסקים קטנים הסתכם בכ-22.5 מיליארד שקל, והיווה כ-13% מתיק האשראי לציבור; ונכון לסוף יוני 2015 היקף האשראי הצרכני (לא כולל משכנתאות) ולעסקים קטנים הסתכם 
בכ-63 מיליארד שקל והיווה כ-55% ממתיק האשראי, בעוד שאשראי מסחרי־עסקי (כולל נדל"ן) ירד מכ-110 מיליארד שקל (כ-65% מתיק האשראי הכולל) לכ-107 מיליארד שקל (כ-42% מתיק האשראי).

בנק לאומי גם הקטין את החשיפה לקבוצות הלווים הגדולים במשק, שהיקף האשראי שלהם היה לפחות 15% מההון של הבנק, הרבה לפני הפועלים - וכן כמעט שלא העניק לפישמן אשראי חדש בעשור האחרון.

מדו"חות בנק הפועלים עולה כי נכון לסוף 2004 היקף האשראי הצרכני ולעסקים קטנים הסתכם 
בכ-30 מיליארד שקל והיווה כ-16% מתיק האשראי לציבור, כשנכון לסוף יוני 2015 היקף האשראי הצרכני ולעסקים קטנים הסתכם בכ-64.3 מיליארד שקל והיווה כ-23.7% מתיק האשראי. זאת, בעוד ששיעור האשראי העסקי־מסחרי ירד מכ-62% מתיק האשראי הכולל (כ-112.8 מיליארד שקל) לכ-45% מתיק האשראי הכולל (כ-121.7 מיליארד שקל). ואולם הגידול נבע מגידול באשראי המסחרי בעוד שאשראי עסקי ירד מכ-99 ל-84 מיליארד שקל.

וכך, אף שהבנקים הבינו שהאשראי העסקי מסוכן יותר וכי הטעויות בו עלולות לגרום לנזקים גדולים וכואבים, ועדיף לתת אשראי לעסקים קטנים המייצרים הרבה יותר מקומות תעסוקה מאשר למימון חברות ההחזקה של פישמן, שמתאפיינות בפעילויות עתירות סיכון - המשיכו הפועלים ולאומי לתת יחס נדיב ומתחשב לפישמן, יחס שספק אם הם נותנים למשקי בית או עסקים קטנים רגילים ששמם אינו אליעזר פישמן, שהיה עד לאחרונה אחד הטייקונים המשפיעים במשק. וכך, בסופו של דבר, הציבור הוא זה שמימן את האשראי המסוכן לפישמן, דנקנר, זיסר והאחרים.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

הווילה של משפחת סעדה ברמות מאיר

וילת ה-Airbnb של משפחת סעדה - ובריכת השחייה שמסעירה את המושב

משבר בשווקים

לראשונה: מדד קריטי של שוק האג"ח העולמי מאותת על משבר