דירוג הבנקים |

בזכות צבא לקוחות קטנים: הפועלים במקום ראשון

למרות משבר החובות של חלק מלקוחותיו הגדולים, הפועלים מציג רווחיות יציבה

סיון איזסקו - פרשנות
סיון איזסקו
סיון איזסקו - פרשנות
סיון איזסקו

בנק הפועלים בראשות יו"ר הדירקטוריון יאיר סרוסי והמנכ"ל ציון קינן, הצליחו בחמש השנים האחרונות לבצע מהפך בבנק הפועלים, גם אם חלק מפרשיות העבר ממשיכות ללוות את הבנק עד היום. לפני חמש שנים סרוסי וקינן קיבלו לידיהם את מושכות הניהול בבנק שהאסטרטגיה העסקית שלו שהיתה להתרחב ברחבי העולם נכשלה, בנק שהיה מצוי במשבר ניהולי קשה, שסבל מתדמית בעייתית נוכח הסתבכויות היו"ר לשעבר וסבל גם מחוסר יעילות תפעולית.

הפרשיות המרכזיות מן העבר שממשיכות ללוות את הבנק כאמור הם ההלוואות בהיקף של מיליארדי שקלים שחולקו ללווים הגדולים במשק וביניהן נוחי דנקנר ומוטי זיסר, שקיבלו את הכספים מהבנק ללא בטחונות מספקים. בעקבות תביעה לחשיפת הפרוטוקולים של וועדות האשראי עשוי להתברר בתקופה הקרובה עד כמה קשרי המשפחה עם יו"ר הפועלים לשעבר דני דנקנר סייעו לדנקנר לקבל את ההלוואות בתנאים הללו, והאם הבנק פעל באופן סביר כשהחליט להעניק את הכספים ללא בטוחות ראויות.

כך או כך, בעוד שכנגד זיסר הפועלים נקט ביד קשה לגביית החוב, הרי שכנגד נוחי דנקנר הפועלים עדיין לא נקט בהליך משפטי כלשהו. לאור העניין הציבורי הגובר ביחס לו זוכים הלווים הגדולים של הבנקים - בעיקר לאומי והפועלים - סוגיות אלו עשויות להשפיע על פעילות הבנקים בישראל הרבה מעבר לסעיף ההפרשות בדוחות הכספיים. בסופו מערכות בנקאיות נשענות בראש ובראשונה אמון הציבור בהן.

אולם, מה שאפשר להפועלים לעבור את השנתיים האחרונות בהן מחק מיליארדי שקלים בתיק האשראי העסקי מבלי שהדבר השפיע באופן ניכר על שורת הרווח הנקי, היא המדיניות שהבנק בראשות סרוסי קיבל בעת כניסתו לתפקיד - החלטה להוביל תהליכי התייעלות ולהתמקד במה שהפועלים טוב בו באמת: בנקאות קלאסית - פקדונות ואשראי לעסקים ולמשקי הבית בישראל.

כחלק מאסטרטגיה זו סגר הבנק עשרות סניפים ונציגויות שהחזיק בעולם, ועסק ביישום אינטנסיבי של מהלכי התייעלות נרחבים שכללו העברת פעילויות הבק־אופיס מהסניפים אל מרכזי תפעול איזוריים; סגירת נציגויות בלתי רווחיות בחו"ל; צמצום מספר המועסקים בחוזים אישיים; מעבר למדידה אקטיבית של ביצועי היחידות השונות בבנק; וחתימה על הסכם שכר מידתי יותר עם עובדי הבנק.

לכאורה אפשר לומר כי בנק הפועלים רק ביצע את הצעדים המתבקשים ממנו. אבל כאשר משווים את הניהול בהפועלים למתחרה הישיר שלו, בנק לאומי, מתגלה עומק הפער. אם בנק בבנק הפועלים ההוצאות התפעוליות מהוות 59% מהכנסות הבנק, הרי שבבנק לאומי ההוצאות התפעוליות מהוות 69% מההכנסות. הפועלים נהנה כיום גם מעודף הכנסות מימון בהיקף של כמיליארד שקל ביחס לבנק לאומי, וגם ממבנה הוצאות מידתי יותר (אם כי עבודה רבה עוד לפניו).

עם זאת יש לציין כי חלק מהביצועים החלשים שהציג לאומי בשנתיים האחרונות נובעים מהפרשות הקשורות גם ביישום הליכים התייעלות עליהם החליטה המנכ"לית רקפת רוסק עמינח, אשר יבואו לידי ביטוי רק בהמשך. סוגיית המפתח בבנק לאומי והיא תוספות השכר האוטומטיות בשיעור של 5.8% לה זוכים עובדי לאומי, עדיין ממתינה לטיפול.

צעדי ההתייעלות שבנק הפועלים נקט, סייע לו להתמודד עם דרישות המפקח על הבנקים ממארס 2012 להגדלת יחס הלימות ההון מ־7.5% ל־10% בתחילת 2017. ב־2013 הפועלים כבר חזר לחלק דיווידנדים לבעלי המניות, לאחר שהניח את דעתו של המפקח על הבנקים כי הבנק יעמוד בדרישות ההון עד 2017, למרות חלוקת הרווחים.

אולם, נקודה בולטת בה הפועלים נותר בפיגור הוא הטיפול בתיק האשראי שנותר עדיין ריכוזי, 36.5% מתיק האשראי של בנק הפועלים מממן את מגזר התאגידים הגדולים, לעומת 26% בבנק לאומי. אף שהפועלים הקטין בשנתיים האחרונות את היקפי החשיפה לקבוצות הלווים הגדולות, לבנק ישנה עוד עבודה רבה לפניו.

יש לציין כי במונחי שיעור הצמיחה, התשואה על ההון ויחסי היעילות, מזרחי טפחות מוביל עדיין את המערכת הבנקאית במרחק גדול ממתחריו. ואולם מזרחי טפחות נשען ברובו על פעילות הליבה - מתן משכנתאות - המהווה כ־60% מפעילותו.

בנק הפועלים

בעלי שליטה: שרי אריסון

יו"ר דירקטוריון: יאיר סרוסי

מנכ"ל: ציון קינן

תיק אשראי ספטמבר 2013: 249.3 מיליארד שקל

פקדונות הציבור ספטמבר 2013: 269.6 מיליארד שקל

סיבת השינוי בתיק האשראי: קיטון חד בהיקף האשראי לקבוצות הלווים הגדולות נוכח דרישות הרגולטור ומגבלות ההון, לצד צמיחה בפעילות המשכנתאות

מנהלים בולטים בהנהלת הבנק: שמעון גל ראש החטיבה לבנקאות עסקית

תחום התמחות בולט: אשראי עסקי, מסחרי ובנקאות קמעונאית

תשואה שהושגה בתשעה חודשים ראשונים ב-2013: 9.6%

אירועים מיוחדים במהלך 2013: במהלך השנה איבד הבנק שני מנהלים בולטים: לילך אשר–טופילסקי שניהלה את מגזר הבנקאות הקמעונאית עזבה לטובת תפקיד מנכ"ל דיסקונט וענת לוין ממונה על חטיבת שווקים פיננסיים עזבה לטובת תפקיד יו"ר חברת הביטוח מגדל; הבנק חזר לחלק דיווידנדים לאחר ששכנע את בנק ישראל כי יעמוד בדרישות הלימות

בנק מזרחי טפחות

בעלי שליטה: מוזי ורטהיים ומשפחת עופר

מנכ"ל: אלדד פרשר

תיק אשראי ספטמבר 2013: 136.7 מיליארד שקל

פקדונות הציבור ספטמבר 2013: 136.0 מיליארד שקל

סיבת השינוי בתיק האשראי: המשך צמיחה מהירה בפעילות המשכנתאות

מנהלים בולטים בהנהלת הבנק: 
ישראל אנגל, מנהל החטיבה הקמעונאית

תחום התמחות בולט: פעילות המשכנתאות המהווה כ–60% מתיק האשראי של הבנק

תשואה שהושגה בתשעה חודשים ראשונים ב–2013: 13.3%

אירועים מיוחדים במהלך 2013: חילופי מנכ"ל: אלי יונס ששימש כמנכ"ל הבנק בעשור האחרון פרש מתפקידו

בנק דיסקונט

בעלי שליטה: בנק ללא גרעין שליטה

מנכ"ל: לילך אשר טופילסקי

תיק אשראי ספטמבר 2013: 116.5 מיליארד שקל

פקדונות הציבור ספטמבר 2013: 152.1 מיליארד שקל

סיבת השינוי בתיק האשראי: דיסקונט ריסן את פעילות האשראי במטרה לחזק את יחס הלימות ההון, נוכח סירובם של בעלי השליטה בבנק לחזק את מבנה ההון של הבנק בדרך של הנפקת מניות

מנהלים בולטים בבנק: ריקי בכר, יו"ר ועד העובדים

תחום התמחות בולט: בנקאות קמעונאית ועסקית

אירועים מיוחדים במהלך 2013: משפחת ברונפמן ורובין שראן ויתרו על גרעין השליטה בבנק ומכרו חלק ממניותיהם במהלך המסחר בבורסה; מנכ"ל הבנק ראובן שפיגל הודיע על רצונו לפרוש מסיבות אישיות, ועד העובדים הכריז על סכסוך עבודה, והחל לשבש את הפעילות נוכח דרישותיו להמשך חלוקת תוספות שכר לעובדים, כבעבר

בנק לאומי

בעלי שליטה: בנק ללא 
גרעין שליטה

יו"ר דירקטוריון: דוד ברודט

מנכ"ל: רקפת רוסק עמינח

תיק אשראי ספטמבר 2013: 240.9 מיליארד שקל

פקדונות הציבור ספטמבר 2013: 279.8 מיליארד שקל

סיבת השינוי בתיק האשראי: קיטון חד בהיקף תיק האשראי העסקי - נוכח מצוקת ההון של הבנק וביקושים חלשים מצד המגזר העסקי, שקוזז בחלקו בגידול בפעילות המשכנתאות

מנהלים בולטים בהנהלת הבנק: דני צידון שמונה למשנה למנכ"ל ראש חטיבת שוקי הון, בנקאות פרטית ואסטרטגיה

תחום התמחות בולט: אשראי עסקי, מסחרי ובנקאות קמעונית

אירועים מיוחדים במהלך 2013: פגיעה תדמיתית קשה נוכח חשיפת כוונת הבנק למחול לנוחי דנקנר על חובותיו הפרטיים; הפרשות כבדות להפסדי אשראי בגין חקירות בהן מצוי הבנק מצד הרשויות האמריקאיות בחשד כי הבנק סייע ללקוחות להעלים מס מרשויות ארה"ב; יישום מהלכי התייעלות לאחר תקופה ארוכה של היעדר טיפול בגזרה זו

בנק הבינלאומי

בעלי שליטה: צדיק בינו ומשפחת ליברמן

מנכ"ל: סמדר ברבר צדיק

תיק אשראי ספטמבר 2013: 66.9 מיליארד שקל

פקדונות הציבור ספטמבר 2013: 85.4 מיליארד שקל

סיבת השינוי בתיק האשראי: ירידה בפעילות האשראי העסקי נוכח ירידה בביקושים מצד המגזר העסקי

מנהלים בולטים בהנהלת הבנק: יורם סירקיס, ראש חטיבת נכסי לקוחות

תחום התמחות בולט: בנקאות קמעונאית ושוק ההון

אירועים מיוחדים במהלך 2013: מדיניות האשראי השמרנית באה לידי ביטוי בשיעורי הפרשות נמוכים להפסדי אשראי, בשעה שיתר הבנקים סבלו מהפרשות כבדות בגין חשיפות אשראי גדולות במגזר העסקי; הבנק צבר עודפי הון משמעותיים שאפשרו לו לחזור לחלק דיווידנדים; חזר להיסחר במדד ת"א 25

כתבות מומלצות

ריי דליו

מייסד קרן הגידור הגדולה בתבל: מזומן הוא זבל - ממשלות יחסלו את ביטקוין

קוסטה ריקה

"בונים פה וילות מטורפות בג׳ונגלים וחברות היי-טק שוכרות חופים לשבוע"

דובב ויקי

עם 8 סניפים בלבד, האם מג"ד בצנחנים והייטקיסט לשעבר יובילו רשת מסעדות ישראלית ראשונה לבורסה?

סוחר בבורסת ניו יורק

נבואות הזעם מתגשמות – והפעם זו לא הטכנולוגיה שמכה בבורסות

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

דולר

הדולר מרקיע שחקים ודורס מטבעות. כך יכולות מדינות להתאחד נגדו