משרד האוצר ובנק ישראל באזהרה חריגה: השימוש בביטקוין מסוכן

בכך מצטרפות הרשויות בישראל לרגולטורים בארה"ב, בקנדה ובאיחוד האירופי שפירסמו אזהרות דומות לציבור.

חמישה רגולטורים: בנק ישראל, אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון באוצר, רשות ניירות ערך, רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, מזהירים הבוקר (ד') את הציבור בישראל משימוש במטבע הביטקוין.

בהודעה נכתב כי "לאחרונה מתגבר בעולם השיח הציבורי בנושא המכונה, מטבעות וירטואליים מבוזרים, דוגמת ביטקוין. המדובר בקבצי מחשב המשמשים גם כאמצעי תשלום וירטואליים, שמונפקים על ידי מערכת מחשבים מבוזרת שאינה נמצאת בשליטת גורם מרכזי. יודגש, כי הם אינם הילך חוקי של אף מדינה, וכי אין בשמם כדי להעיד על מעמדם החוקי כמטבע. בישיבה שכינסה נגידת בנק ישראל, קרנית פלוג, לאחרונה סוכם להמשיך ולבחון היבטים שונים הקשורים לשימוש ולמסחר במטבעות וירטואליים, לרבות השלכות מקרו אפשריות, בהקשרים של מעמדם החוקי, הסדרתם, סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, מיסוי והגנת הצרכן. בישיבה הוחלט, עוד לפני סיום הבחינה הכוללת, להפנות את תשומת לב הציבור לסיכונים אפשריים הכרוכים במטבעות הוירטואליים".

הרגולטורים מונים 8 סיכונים עיקריים אליהם הציבור צריך להיות מודע:

■ המטבעות הווירטואליים אינם מונפקים על ידי בנק מרכזי ואינם זוכים לגיבוי של בנק מרכזי הערב לערכם הנקוב.

■ מאחר ושימוש במטבעות וירטואליים מאפשר העברתם באופן אנונימי, פעמים רבות תוך עקיפת הצורך בשימוש בגורמים הפיננסיים עליהם חל משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור

הנגידה קרנית פלוגצילום: אוליבייה פיטוסי

■ המאפיינים הייחודיים של המטבעות הווירטואליים עלולים להוות קרקע פורה לפעולות מרמה, כדוגמת "הונאות פונזי" – הונאת ממון שבה מובטח למשקיעים החזר השקעה גבוה במיוחד בפרק זמן קצר, אך למעשה כספי החזר ההשקעה המוצגים כפירותיה, משולמים מכספם של המשקיעים העתידיים ואינם אלא החזר חלקי של הקרן.

■ הערך של המטבעות הווירטואליים דוגמת ביטקוין נתון לתנודתיות גבוהה במיוחד. ערכו של הביטקוין, למשל, עלה אמנם תקופה מסוימת בחדות, אך הוא עלול גם לצנוח במהירות, כפי שכבר אירע.

■ העסקות המערבות מטבעות וירטואליים מבוזרים הן גלויות ומתבצעות ישירות בין שני צדדים (Peer-To-Peer), אולם הצדדים לעסקה נשארים אנונימיים, דבר שלרוב מקשה על התחקות אחריהם. אנונימיות זו עלולה להיות מנוצלת לצרכים פליליים, לרבות להלבנת הון, מימון פעילות בלתי חוקית ומימון טרור.

■ מטבעות וירטואליים נשמרים בדרך כלל על גבי מחשב או טלפון חכם; בהקשר זה דווחו מקרים של פריצה למחשבים וגניבת ביטקוין בסכומים גדולים. בנוסף, מקרה של אובדן או שכחת סיסמת הגישה עלולים להוביל לאובדן מוחלט של הערך האצור במחשב או בטלפון.

■ רכישה של מטבעות וירטואליים יכולה להיעשות באופן ישיר ממי שמחזיק בהם, באמצעות זירות מסחר או באמצעות שירותי חליפין. שירותים אלה חושפים את המשתמשים בהם למגוון רחב של סיכונים נוספים כתוצאה מחוסר היציבות התפעולית, כשלי אבטחת מידע וחוסר ודאות רגולטורית המאפיינת את פעולתם.

■ המסחר במטבעות וירטואליים אינו מפוקח בידי רשות כלשהי מרשויות המדינה. סוחרים ישראלים בביטקוין ודומיו הרשומים כנותני שירותי מטבע במשרד האוצר, אינם רשומים שם בהקשר של המסחר במטבעות וירטואליים, אלא לגבי פעילות נלווית בלבד. כמו כן, רשות ניירות ערך אינה מפקחת על מסחר בביטקוין ודומיו או בניירות ערך שהנ"ל מהווים את נכס הבסיס שלהם.

בכך מצטרפות הרשויות בישראל לרגולטורים בארה"ב, בקנדה, באיחוד האירופי ועוד, שפרסמו אזהרות דומות לציבור.

"שראל בחרה היום להצטרף לסין בנסיון השמרני למנוע את הקדמה"

עו"ד אוהד מימון, ראש מחלקת הבנקאות והפיננסים במשרד פרופ' יובל לוי ושות', ביקר את הודעת הרגולטורים: "ההודעה מאכזבת מאוד. אוסף של אזהרות מוכרות תוך התעלמות מהצורך לדאוג לאסדרה של השוק. מסחר במטבעות וירטואליים מתקיים כבר תקופה ארוכה ועל הרגולטורים לתת מענה פרקטי לסוגיות הבוערות הן עבור הסוחרים והן עבור המערכת הבנקאית, ולא להוציא אוסף אזהרות שאין בהן כל חידוש. מוחמצת הזדמנות של ממש ליצור מסגרת חקיקתית ורגולטורית מתאימה להנפקה ואסדרה של מטבעות וירטואליים".

עו"ד אורי גולדמן, שותף במשרד גולדמן ושות' המתמחה במיסוי ובעבירות הלבנות הון, ציין כי "בסופו של דבר יכולות היו הרשויות 'לייצר' מנגנון רגולטורי פשוט יחסית על הביטקוין שיכול היה להשוותו לרגולציה בדומה לזו החלה על 'הילך חוקי', כמו שעשו למשל במדינות כגון ארה"ב, גרמניה וכו', למרות שלכאורה גם במדינות אלה פרסמו אזהרה. לעומת זאת, בחרו הרשויות ובנק ישראל 'להזהיר' את הציבור מעיסוק בביטקוין ובשאר המטבעות הוירטואליים מבלי לתת פתרון ממשי, כפי שנדרש מרשויות מנהליות.

"כל אלה מעידים כי נכון להיום הביטקוין הוא צפרדע שהרגולטורים בישראל לא יודעים איך לבלוע. כל מי שעוסק בביטקוין, ששערו נקבע על ידי תנודות של היצע וביקוש, ער לכל הסיכונים והאזהרות הללו, ועובדה שהדבר לא מפריע למטבע הביטקוין להתפתח ולהתרחב. מבחינת ההודעה החריגה של הרשויות, אפשר ללמוד דווקא את ההיפך ממה שהרשויות ניסו להשיג: הרשויות בחרו 'להזהיר' ולא 'לאסור' על מסחר במטבעות וירטואליים, ומשכך מי שמוכן לקחת את הסיכונים המסחריים של המטבע אינו עושה עבירה. המשמעות היא שניתן להמשיך ולעסוק בביטקוין, תוך נטילת הסיכונים המסחריים של תנודות המטבע".

ח"כ תמר זנדברג ממרצ ביקרה את האזהרות של רשות המסים, בנק ישראל ומשרד האוצר לגבי השימוש במטבעות וירטואלים והגדירה אותם כ"שמרנות מיותרת. דווקא בעולם של ריכוזיות מסוכנת ומזיקה של המערכת הבנקאית, הביטקוין הוא הזדמנות לביזור במקום שליטה ריכוזית, ולא כדאי לפספס אותה. בכל העולם גובר השימוש במטבע הווירטואלי שחוסך עמלות שימוש ומאפשר רכישות אנונימיות. לאחרונה גרמניה אף בחרה לקבל את הביטקווין לצורכי תיאום מס.

"על רקע זה, האזהרה ששוחררה היום היא בעיקר תמוהה ויש בה פספוס הזדמנות לצעוד קדימה באומץ ומתוך הבנת העולם המשתנה. ישראל בחרה היום להצטרף לסין בנסיון השמרני למנוע את הקדמה והאפשרויות שהמטבע החדש מציע לאזרחים. מדינת ישראל היא אחת השחקניות המרכזיות בעולם בתחום הביטקווין והמטבעות הווירטואליים. יש כמות גדולה של בעלי עסקים בישראל שמכבדים את המטבע וכמות גדולה עוד יותר של ישראלים שנהנים מיתרונות המטבע. אני ממליצה לבנק ישראל ולמשרד האוצר לבחון שוב את האזהרה ולשנות כיוון".

"ההודעה של בנק ישראל היא נייטרלית ונכונה אך אינה מחדשת דבר", קובע מני רוזנפלד, יו"ר איגוד הביטקוין הישראלי שהוקם לאחרונה. להערכתו של רוזנפלד בישראל יש בין 5,000 ל-10,000 סוחרים, משתמשים ויזמים בתחום הביטקוין. לקבוצת "ביטקוין ישראל" בפייסבוק, הקבוצה הישראלית הגדולה בתחום, רשומים כיום כ-3,400 משתמשים, ולמפגשי MeetUp בנושא רשומים כ-1,500 חברים, מספר החברים השני בגובהו לקבוצות בתחום אחרי זה של הקבוצה הלונדונית.

"בנק ישראל אמר שיש סיכונים שצריך להיערך אליהם וזה נכון. הבנקים הישראלים כבר מכירים את הסיכונים האלו", הוסיף רוזנפלד. עד לאחרונה הקשו הבנקים הישראלים לבצע העברות כספים לזירות המסחר העולמיות בביטקוין על אף היעדרן של הנחיות ברורות בנושא. עם זאת, לאחרונה קיבל בנק הפועלים החלטה לאשר העברות כאלו. "ההחלטה של בנק הפועלים היתה החלטה מודעת שלא לשפוך את התינוק ביחד עם המים ולתת מענה בנושא למרות האתגרים", הוסיף רוזנפלד.

פרט לשימוש של סוחרים ומשתמשים, התפתחה בישראל יזמות ענפה סביב הביטקוין. לדברי רוזנפלד קיימות כיום בין 10 ל-15 חברות ישראליות שעוסקות בטכנולוגיות סביב הביטקוין. להערכת אדן שוחט מקרן אלף, מספר היזמים הטכנולוגיים הישראליים שעוסקים בתחום הוא הגדול בעולם, לצד ארה"ב וסינגפור, ובתחום נעשו כבר מספר השקעות שטרם נחשפו. עם זאת, יזמים בתחום נתקלים בבעיה אפילו קשה מזו הקשורה בביצוע העברות מחשבונות בנק ישראלים לזירות המסחר. ברוב המקרים מסרבים הבנקים הישראליים לחברות שפעילות בתחום הביטקוין לפתוח חשבונות.

"טוב מאד שבנק ישראל בכלל מדבר על הנושא. עד עכשיו הם רק שתקו. הודעת הבנק מעלה דברים שכדאי לשים לב אליהם למי שלא הכיר קודם לכן את הביטקוין", קובע שוחט. לצד זאת הוא מוסיף כי "הצד השני של המטבע הוא שהבנק צריך לתת הנחיות יותר ברורות שנוגעות למכלול התעשייה - הנחיות שיאפשרו לחברות וסטארט-אפים גם לנצל את ההזדמנויות שהביטקוין יוצר. בגלל אי הבהירות שקיימת בהיעדר הנחיות מבנק ישראל, הבנקים לוקחים עמדה מחמירה. כיום ישראל היא מעצמה בתחום של היזמות בתחום וכללים כאלו דרושים כדי לאפשר לתעשייה כזו להתפתח", הוא ציין.

בנק הפועלים ביקש להבהיר כי "הבנק אינו מבצע מסחר בביטקוין. לקוח המבקש לרכוש ביטקוין אינו יכול להחזיקו באמצעות חשבונו בבנק הפועלים".

מבנק לאומי נמסר: "לאומי פועל לפי כל החוקים וכללי הרגולציה בכל הנושאים, ובכללם גם סחר ושימוש במטבעות שונים. הביטקוין אינו מטבע רשמי המוכר על ידי בנק ישראל ואינו מוסדר בכללי רגולציה כלשהם. כיוון שכך, אין שינוי במדיניות לאומי בנוגע למטבע ועל כן הבנק אינו עוסק בכל צורה שהיא במטבע זה, כולל מסחר".

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

ריי דליו

מייסד קרן הגידור הגדולה בתבל: מזומן הוא זבל - ממשלות יחסלו את ביטקוין

ישראל פישר

יוקרה זה רע? כך נראים החיים במגדל חדש בתל אביב

בת ים

שתי דירות במחיר אחת: האם זהו עתיד תחום הפינוי-בינוי?

אפליקציית קלארנה. החברה נמצאת במגעים לגיוס סבב חדש לפי שווי שנמוך בכ-30% מהשווי שקיבלה לפני שנה בלבד

"היערכו לגרוע מכל": נבואות החורבן בהיי-טק מתחילות להגשים את עצמן

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

בניין דירות בחולון

לקחתם משכנתא בחודשים האחרונים? גם אתם כבר שילמתם על עליית הריבית

"כשבאנו לקבל משכנתא לרכישת הבית, התברר שהבעיה לא פשוטה כלל"

הריבית במשק מזנקת – מה כדאי לעשות עם ההלוואות שלקחתי?