עלות חקירת רשויות המס האמריקאיות ללאומי: יותר מחצי מיליארד שקל

הבנק נחשד כי סייע ללקוחות שהם אזרחי ארה"ב להתחמק מתשלום מסים במדינה ■ הקטנת ההפרשה להפסדי אשראי ומימוש מניות חברת הביטוח מגדל איפשרו לבנק לקזז את עלויות החקירה ולהציג גידול של 16% ברווח הנקי ל-555 מיליון שקל

סיון איזסקו - פרשנות
סיון איזסקו
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
סיון איזסקו - פרשנות
סיון איזסקו

במוצאי שבת פירסם לאומי את דו"חותיו לרבעון השלישי, ובהם רשם הבנק גידול של 16% ברווח נקי לעומת הרבעון המקביל ב–2012 - ל–555 מיליון שקל. התוצאה משקפת תשואה שנתית על ההון של 8.9%. עם זאת, השורה התחתונה בדו"חות רחוקה מלתאר את האירועים החד־פעמיים הרבים שנרשמו ברבעון.

הסיפור המרכזי בדו"חות הבנק הוא המשך החקירות של הרשויות האמריקאיות, החושדות כי לאומי סייע ללקוחות אזרחי ארה"ב להתחמק מתשלום מסים בארה"ב. ב–2012 ביצע הבנק הפרשות בסך 340 מיליון שקל בגין הקנסות שעלולים להיות מוטלים על הבנק, וכן בגין העלויות המשפטיות הכרוכות בפרשה. בדו"חות הרבעון הגדיל לאומי את ההפרשה ב–190 מיליון שקל. היקף ההפרשה שהבנק ביצע עד כה בגין החשדות מסתכם בכ–530 מיליון שקל. לאומי ציין בדו"חותיו כי סכום זה עוד עלול לתפוח.

רקפת רוסק עמינח מנכ"לית בנק לאומי

לאומי הגדיל את ההפרשה בעקבות חומרים שהועברו לבנק בידי היועצים המשפטיים המטפלים בפרשה מול הרשויות בארה"ב. בעקבות קבלת החומרים המעודכנים בבנק, החליטו רואי החשבון של הבנק כי יש צורך להגדיל את ההפרשות. הערכה היא כי לאומי נמצא בישורת האחרונה במגעים מול הרשויות האמריקאיות, וכי הסכם פשרה ייחתם עם האמריקאים ב–2014. לא מן הנמנע כי בעקבות חתימה על הסכם סופי עם הרשויות האמריקאיות, יבצע הבנק הפרשה נוספת.

החקירה נוגעת לפעילות שאיפיינה את מרבית השלוחות של הבנקים הישראליים בחו"ל, שבה הבנקים סיפקו סביבה נוחה להפקדת כספים בלתי מדווחים, בעיקר על ידי יהודים אמידים מהתפוצות. לפי החשדות, בחלק מהמקרים פקיד הבנק אף ייעץ ללקוחות באופן אקטיבי כיצד לפעול כדי להתחמק מרשויות המס בארה"ב.

עיקר החשדות נוגעים לכספים של אזרחי ארה"ב, שניהלו בקבוצת לאומי חשבונות, ובהם פעילות בניירות ערך. לפי גישת הרשויות האמריקאיות, היה על לקוחות לאומי המחזיקים בדרכון אמריקאי (בן אם חיים בארה"ב ובין אם לאו) לשלם מסים לרשויות בארה"ב בגין הרווחים שנרשמו בחשבונות הלקוחות, בעוד בפועל, לפי החשד, אזרחים אלו לא שילמו מסים על הרווחים.

בשנים האחרונות החל הממשל האמריקאי לנסות ולהעמיק את גביית המסים, ואחד האמצעים לשם כך הוא הכרזת "מלחמה" על הגופים הפיננסיים בעולם המסייעים ללקוחות האמריקאיים בהתחמקות מתשלומי מסים. חקירות נפתחו נגד שורה ארוכה של בנקים שווייציים, ובהם שלוחות של לאומי, הפועלים ומזרחי טפחות. על אף שהחקירה מתנהלת נגד שלושת הבנקים, לאומי הוא הבנק היחיד שביצע עד כה הפרשות בדו"חות, שכן הוא היחיד שהחליט על שכירת גוף חיצוני שיאמוד את היקפי הפעילות המצויה תחת חקירה בניסיון לבוא בדברים עם הרשויות האמריקאיות. בלאומי סבורים כי השקיפות שהוא מגלה מול הרשויות האמריקאיות יאפשרו לו להשיג הקלות בגובה הקנס שיוחלט עליו.

בכיר במערכת הבנקאות, המעודכן בהתפתחויות החקירה בכל אחד מהבנקים, ציין כי מצבו של לאומי מול רשויות החקירה האמריקאיות הוא החמור ביותר מבין הבנקים הישראליים, בין היתר, בשל היקפי הפעילות הגדולים של לאומי בתחום הבנקאות הפרטית בחו"ל ביחס ליתר הבנקים. לפי גורם המעורה בנסיבות החקירה, הרשויות האמריקאיות חושדות כי סך העלמות המס בידי לקוחות בעלי אזרחות אמריקאית של לאומי הסתכם ב–2002–2010 ב–300 מיליון דולר. בבנק לאומי סירבו להתייחס לנתון זה.

בתוך כך עידכן לאומי בדו"חותיו כי "במסגרת התקדמות החקירה הוציאו רשויות, לרבות רשויות המס, לקבוצה ובכלל זה לבנק, צווים לקבלת מידע ומסמכים בעניין הלקוחות האמריקאים, וכן זומנו לקוחות ועובדים של הקבוצה למתן עדות ומסירת מסמכים בקשר עם הלקוחות האמריקאים ושירותים בנקאיים שניתנו להם בידי הקבוצה. הקבוצה משתפת פעולה עם הרשויות במסירת מידע, בהיענות לצווים שהוצאו לבנק ולקבוצה, וכן בהליכים הפרוצדורליים הדרושים. הכל לפי המותר על פי דין".

רקפת רוסק עמינח ודוד ברודט

מלבד האמריקאים, גם מדינות אירופאיות החלו להדק את הפיקוח ודרישות הגילוי ביחס לכספים המופקדים בבנקים השווייציים על ידי תושבי המדינות. בנקאי בכיר ציין השבוע כי הבנקים השווייציים עוברים בימים אלו שינוי בתהליכי העבודה מ–white money policy 
ל–white money reality.

כפועל יוצא מהידוק הרגולציה והשינוי באופי הפעילות, דיווח לאומי על הכרה בירידת ערך של הבנק השווייצי ספדיה, שנרכש על ידו רק לפני שנתיים בתמורה ל–670 מיליון שקל. לאומי הסביר כי "שינויי רגולציה בתחום הבנקאות הפרטית הבינלאומית בעולם בכלל, ובשווייץ בפרט, מחייבים שינויים במודל העסקי ומייקרים את מודל השירות והתפעול. לנוכח השפעתם של שינויים אלה גם על לאומי פרייבט בנק (לשעבר בנק לאומי שווייץ), ביצע הבנק הפחתה בסך 79 מיליון שקל מהמוניטין שיוחס לרכישת בנק ספדיה".

בעת רכישת בנק ספדיה סוכם עם משפחת ספדיה שמכרה את הבנק על מנגנון התאמה במחיר, שנתיים לאחר השלמת המכירה. כך שייתכן כי לאומי ירשום בדו"חות הרבעון הרביעי ירידת ערך נוספת בשוויו של בנק ספדיה ולצדה הפחתה בתשלום למשפחת ספדיה, בהתאם למנגנון שנקבע עמם.

רכישת בנק ספדיה השווייצי נעשתה לאחר שהרשויות האמריקאיות החלו לפעול נגד הבנקים השווייציים, כך שבדיעבד נראה כי לאומי לא קרא נכון את המפה כשהחליט ב–2011 להעמיק את אחיזתו בשוק הבנקאות הפרטית בשווייץ באמצעות רכישת בנק ספדיה. מדובר בפעילות שהובילה המנכ"לית לשעבר של לאומי, גליה מאור, הממשיכה לכהן כיו"רית הבנק הממוזג בשווייץ.

תנועת אומ"ץ טענה באחרונה כי כהונתה של מאור כיו"רית לאומי שווייץ עלולה להיות בניגוד עניינים, שכן היא יכולה להימצא כבעלת אחריות לפעולות הנחקרות בידי הרשויות האמריקאיות - ועל כן "מתקיים חשש כי במו"מ עם שלטונות החוק בארה"ב תועדף הגדלת הקנסות שיושתו על הבנק על פני העמדה לדין של נושאי המשרה הבכירים של הקבוצה".

השפעת ההפרשה שהבנק ביצע ברבעון בגין החקירות, קוזזה ברווח שרשם הבנק בסכום של 206 מיליון שקל בגין מכירת מניות ואג"ח ברווח, ובהם בעיקר מימוש היתרה של אחזקות הבנק במניות מגדל. זאת, לעומת רווח של 25 מיליון שקל בלבד ממימוש השקעות ברבעון המקביל אשתקד.

הבנק רשם קיטון של 0.2% בהיקף האשראי ביחס לרבעון המקביל אשתקד. סך האשראי הסתכם ב–241 מיליארד שקל. היקף הפיקדונות ירד ב–1.9% ביחס לרבעון המקביל אשתקד והסתכם ב–280 מיליארד שקל.

למרות הקיטון בתיק האשראי, הכנסות הריבית נטו גדלו ב–4% ל–1.95 מיליארד שקל. בנוסף, הבנק רשם הפרשה שלילית של 44 מיליון שקל להפסדי אשראי, כתוצאה מהצלחה בגבייה של חובות שהופרשו בעבר בגין המגזר העסקי. ברבעון המקביל אשתקד רשם הבנק הפרשה להפסדי אשראי של 292 מיליון שקל. ההכנסות מעמלות נותרו ללא שינוי ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

לאומי צימצם את היקף האשראי לבני משפחת עופר, ובכך בפעם הראשונה לבנק אין יותר חשיפה לקבוצת לווים כלשהי בשיעור של יותר מ–15% מהון הבנק. יתרת החוב של בני משפחת עופר והחברות שבשליטתם ירדה בכ–800 מיליון שקל לחוב של כ–6 מיליארד שקל, 14.5% מהון הבנק. חבותן של כל אחת מיתר קבוצות הלווים היא פחות מ–10% מהון הבנק.

יחס הלימות ההון של הבנק במונחי באזל 3 נאמד בסוף הרבעון השלישי ב–8.86% - כך שהבנק מתקרב ליעד של 9% שעליו לעמוד בתחילת 2015 ויעד של 10% שעליו לעמוד בו בתחילת 2017.

עשו לנו לייק לקבלת מיטב הכתבות והעדכונים ישירות לפייסבוק שלכם

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

שר האוצר בצלאל סמוטריץ'

צעד בדרך למיסוי השכרת דירות והמס שבעלי מכוניות חשמליות חששו ממנו

ראש הממשלה בנימין נתניהו במסיבת העיתונאים, אתמול

הכל אפשרי בחסות עריצות הרוב - חוץ מדבר אחד. זה מה שמדיר שינה מעיני נתניהו