בנק ישראל פסל את מועמדותו של צבי אקשטיין לדירקטור לאומי בשל זיקתו לבעלת המניות - המדינה

מדובר בפעם הראשונה שבה נפסלת מועמדותו של מועמד בעל זיקה לבעל מניות וזאת בעקבות תיקון חוק הבנקאות שעבר בכנסת במארס 2012

סיון איזסקו - פרשנות
סיון איזסקו
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
סיון איזסקו - פרשנות
סיון איזסקו

המחלקה המשפטית של בנק ישראל פסלה את מועמדותו של פרופ' צבי אקשטיין לתפקיד דירקטור בבנק לאומי - כך נודע ל–TheMarker. אקשטיין כיהן עד לפני שנה בתפקיד המשנה לנגיד בנק ישראל, פרופ' סטנלי פישר, והגיש עתה את מועמדותו לתפקיד דירקטור בלאומי.

אקשטיין מונה בזמנו על ידי הממשלה, המחזיקה ב–6% ממניות לאומי, למשנה לנגיד בנק ישראל. לפיכך, הגדירה המחלקה המשפטית של בנק ישראל את אקשטיין כמי שיש לו זיקה לבעלת מניות בבנק, ולכן מועמדותו נפסלה.

מדובר בפעם הראשונה שבה נפסלת מועמדותו של מועמד בעל זיקה לבעל מניות; הדבר נובע מתיקון חוק הבנקאות שעבר בכנסת במארס 2012, ובו נקבע אופן התנהלותו של בנק ללא גרעין שליטה. בתיקון לחוק נקבע כי בבנק ללא גרעין שליטה לא יתמנה דירקטור בעל זיקה לבעל מניות המחזיק יותר מ–2.5% ממניות הבנק. הזיקה מוגדרת בחוק כ"קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים בדרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן כהונה כנושא משרה".

לאחר התיקון לחוק הוגדר לאומי, המנוהל כיום על ידי רקפת רוסק עמינח, כבנק ללא גרעין שליטה מזוהה; משמעותה של הגדרה זו היא, בין השאר, הטלת מגבלה על זהות האנשים שיוכלו להתמנות לדירקטורים בבנק. התיקון לחוק קבע כי מועמדים בעלי זיקה לבנק או לבעלי מניות בבנק לא יוכלו להתמנות לתפקיד דירקטור כדי למנוע מבעל מניות להשפיע על התנהלותו של הבנק. מטרת התיקון לחוק היתה למנוע חדירה של אינטרסים זרים לדירקטוריון בנק המנהל את כספי הציבור. ואולם בפועל נוסח החוק חוסם גם את דרכם של מועמדים ללא אינטרסים כאלה.

תקופת צינון של שנתיים

המחלקה המשפטית פסלה מועמדים רבים נוספים, ובהם ראובן אדלר המכהן כיום בתפקיד דח"צ בלאומי; המחלקה המשפטית פסלה את האפשרות שאדלר יתמודד על כהונה שנייה בבנק, לנוכח העובדה ששימש עד לפני שלושה חודשים חבר ועדת השקעות גמל ופנסיה של חברת הפניקס, בעלת מניות בבנק לאומי. מועמדותו של אדלר נפסלה בשל קביעת המחלקה המשפטית כי לאדלר קיימת זיקה להפניקס.

מגבלות הדירקטורים

כמו כן, פסלה המחלקה המשפטית את מועמדותו של מאיר דיין ששימש בעבר במשך שתי קדנציות דח"צ בלאומי וכמו כן שימש עד לפני חודש דירקטור בבנק הבינלאומי. מועמדותו של דיין נפסלה בשל כהונתו כיום בתפקיד דירקטור בחברת "השתתפויות בנכסים", חברה העוסקת בניהול נדל"ן בישראל, הנמצאת בבעלות מלאה של הסוכנות היהודית, גוף הנמצא בשליטת ההסתדרות הציונית; ההסתדרות הציונית מחזיקה בשליטה בחברת אוצר התיישבות היהודים, המחזיקה ב–4.99% ממניות בנק לאומי.

על רקע פסילת מועמדים אלה נדחה המועד האחרון להגשת שמות המועמדים לדירקטוריון לאומי בכמה ימים. אתמול היה המועד האחרון להגשת שמות המועמדים.
לפי החוק, הזיקה לבעל מניות מסתיימת לאחר תקופת צינון של שנתיים. לפיכך, פרופ' אקשטיין יוכל להגיש את מועמדותו מחדש באסיפת בעלי המניות בעוד שנה. אדלר יוכל להתמודד בעוד שנתיים, ודיין יוכל להתמודד שנתיים לאחר שיסיים את כהונתו בחברה הקשורה בעקיפין לבעלת מניות בלאומי.

הגשת שמות המועמדים נעשית לקראת אסיפת בעלי מניות שמתוכננת לתחילת אוגוסט 2012. באסיפה יבחרו בעלי המניות חמישה חברי דירקטוריון חדשים ‏(ובהם דח"צ אחד‏) שיהוו שליש מחברי הדירקטוריון בלאומי, הבנק השני בגודלו בישראל המנהל נכסים בהיקף של 359 מיליארד שקל.

"הקפדה מוגזמת"

איתן רף, לשעבר יו"ר דירקטוריון לאומי, אמר ל–TheMarker: "בנק ישראל צריך לשקול מחדש את עמדתו בעניין פסילת מועמדויות של דירקטורים. ההקפדה הזאת מוגזמת. לבסוף יוכלו לכהן בבנק רק חבר'ה מהאקדמיה. דירקטוריון בנק צריך להיות מורכב מאנשים שונים, בעלי רקע שונה, ומדיניות בנק ישראל מגבילה את מגוון האפשרויות באופן הפוגע בדירקטוריון הבנק".

רף סבור כי גם הכוונה לאסור בעתיד על דירקטורים המכהנים בגופים ריאליים לשמש בגופים פיננסיים, מוגזמת. לדבריו, החלטה מעין זו תוביל לחד־גוניות בזהות הדירקטורים בבנקים ותוביל למינוי דירקטורים חסרי ניסיון עסקי־מעשי. "אם מועמד היה חבר בוועדת השקעות בגוף מוסדי - מועמדותו אינה צריכה להיפסל", הוסיף רף.

הגשת מועמדות לדירקטוריון בנק יכולה להיעשות על ידי בעל מניות המחזיק יותר מ–2.5% ממניות הבנק; בעל מניות זה רשאי להמליץ על דירקטור אחד. כמו כן, כל אדם רשאי להגיש מועמדות לוועדת המניות, בראשות שופט בדימוס, שאמורה לסנן את המועמדים ולהגיש רשימה של 1.75 מועמדים על כל מושב פנוי בדירקטוריון ‏(ובסך הכל חמישה מושבים‏) תוך עיגול כלפי מעלה - כלומר, להציע תשעה מועמדים. מתוך רשימה זו - שתכלול מועמדים שעליהם המליצה ועדת המניות ומועמדים שעליהם המליצו בעלי המניות בבנק - יהיה על אסיפת בעלי המניות לבחור חמישה חברי דירקטוריון.

בתוך כך, נודע כי שלמה אליהו, המחזיק ב–9.6% ממניות לאומי, החליט כי לא ימליץ על מועמד מטעמו לדירקטוריון הבנק; ככל הנראה, הסיבה לכך נובעת מהימצאותו של אליהו בהליך רכישתה של חברת הביטוח מגדל שבמסגרתו הוא צפוי להידרש להפקיד בנאמנות את אחזקותיו בלאומי.

אוצר התיישבות היהודים הודיעה אתמול כי המליצה על פרופ' ידידיה שטרן לתפקיד דירקטור בלאומי מטעמה. פרופ' שטרן הוא מומחה לדיני חברות, מרצה מן המנין בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר־אילן ומשמש סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה.

שלמה אליהו

"בנק ישראל פסל יותר מדי מועמדים בעלי ניסיון בנקאי שכיהנו בעבר בתפקיד דירקטורים בבנקים. בדרך כלל, דירקטורים אינם תורמים הרבה לשיח ולעומק הדיון בשנה־שנתיים הראשונות לכהונה ואפילו מפריעים קצת כי הם מרבים לשאול שאלות של הבנה והכרת הנושאים הבנקאיים הסבוכים, וזה פוגע בעומק הדיון. אם הדירקטורים החדשים שייבחרו ללאומי יהיו כולם חסרי ניסיון בנקאי - מי שייפגע זה הבנק עצמו", אמר דירקטור לשעבר באחד הבנקים.

לצד אמירות אלה, נראה כי ייתכן שדווקא הזרמת "דם חדש" למערכת הבנקאות ‏(במקום מינוי מחדש של דירקטורים מתוך "המועדון הבנקאי"‏) תוביל לשינוי תפישׂה במערכת הבנקאות ותאפשר הקצאה יעילה יותר של האשראי במשק.

מבנק ישראל נמסר בתגובה: "בנק ישראל לא יתייחס למועמדותו הספציפית של אדם כזה או אחר. עם זאת יש לציין, שבנק ישראל אינו פוסל מועמדים לכהונת דירקטור בלאומי אלא מסייע לוועדה למינוי דירקטורים בבדיקה שהיא עורכת לגבי המועמדים, במטרה לקבוע האם אין מניעה למינויים בהתאם לסעיף 11ה לפקודת הבנקאות. סעיף זה קובע בצורה מפורשת מהם הקריטריונים שחייבים להתקיים על מנת שאדם יוכל להתמנות כדירקטור בבנק ללא גרעין שליטה, לרבות לעניין היעדר זיקה לתאגיד הבנקאי ולמחזיק מהותי בו".

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

ג'ורג'ה מלוני בנאפולי, שלשום

סערה נדירה: צירוף הגורמים שמאיים להיות חמור יותר ממשבר 2008

וילה רחוב קדמה הרצליה

הבנק סירב לקבל כסף מרוסיה - והרס את החלום על הווילה בהרצליה

ביידן לפיד הצהרת ירושלים

הדיל האמריקאי: מסלול ירוק להיי־טק הישראלי - תמורת הגבלת היצוא

קוסטה ריקה

"החופים פסיכיים, במחיר של מיליון וחצי קונים וילה קו שני לחוף - אבל אז המכות התחילו להגיע"

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

יוגה

"זה התחיל מכל מיני תל אביבים שחיפשו מפלט מהעיר, עכשיו יש כאן צונאמי״

רעות עייני ילדים מחוננים

"בקיץ היה לי כאן טירוף": כמה עולה לייצר ילד מחונן?