הלוואה בריבית משתנה - עד שליש מהמשכנתא; "הציבור והבנקים לא הפנימו הסיכונים"

בניגוד להוראות קודמות: לא הוחרגו דירות זולות; ההנחיה - לכל המשכנתאות החדשות; ההנחיה תחול גם על מי שממחזר משכנתא קיימת

במסגרת מהלכי בנק ישראל לצנן את שוק הדיור, הודיע הבנק היום כי רכיב ההלוואות לדיור בריבית משתנה יוגבל מעתה לשליש מסך ההלוואה.

המפקח על הבנקים, דוד זקן, פירסם היום טיוטת הנחיה לבנקים בנושא הלוואות לדיור בריבית משתנה שתחול על הלוואות שניתן להן אישור עקרוני מ- 5 במאי 2011 ואילך. ההנחיה החדשה הינה המשך לשני צעדים קודמים שננקטו על ידי בנק ישראל והפיקוח על הבנקים במאי ובאוקטובר 2010.

ההנחיה מגבילה את חלק ההלוואה לדיור (המשכנתה) בריבית משתנה לשליש מסך ההלוואה לדיור שמעמיד תאגיד בנקאי ללווה. המגבלה חלה על הלוואות חדשות לדיור בכל מסלולי הריבית המשתנה, שבהן הריבית עשויה להשתנות במהלך תקופה קצרה מ-5 שנים.

דוד זקן, המפקח על הבנקים

משמעות ההחלטה היא ייקור המשכנתאות למי שיזדקקו לאשראי בגובה של יותר משליש עלות הדירה. כיום, גם הבנקים מפנים מי שמזדקקים למשכנתאות באחוז גבוה מערך הדירה למסלולי הלוואות מוכרים היקרים במספר אחוזים מגובה הריבית על משכנתאות שגובים הבנקים עצמם.

ההנחיה החדשה של המפקח על הבנקים מסדירה חובת גילוי של הבנקים ללקוחות שנטלו בעבר הלוואות לדיור במסלול של ריבית משתנה לא צמודה על בסיס הפריים, כאשר רכיב ההלוואה שנטלו במסלול זה הוא שליש או יותר. מטרת הגילוי להגביר את מודעותם של לווים אלה להשלכות האפשריות של עלייה בשיעור הריבית על גובה ההחזר החודשי שיוטל עליהם, ועל מנת לאפשר להם בחינה מושכלת של סיכון זה ושל האפשרויות למזעורו.

טיוטת ההנחיה פורסמה לנוכח המגמות הנמשכות בשוק הדיור, ובעיקר, ההיקף המשמעותי של ביצועי ההלוואות לדיור בריבית משתנה, הטומנות בחובן סיכון ללווים, וכפועל יוצא למערכת הבנקאית בכללותה. מדובר בסיכון הכרוך באפשרות שהריבית תעלה ותגדיל באופן ניכר את תשלומי המשכנתא החודשיים המוטלים על הלווים, באופן שישליך על יכולתם לפרוע את ההלוואות כסדרן. תרחיש זה מתחדד, לדעת בנק ישראל, בתקופה כמו החודשים האחרונים, בה שיעור הריבית נמצא במגמת עלייה.

בבנק ישראל הדגישו כי חלק גדול מהמשברים הפיננסיים שהתרחשו במדינות שונות החלו ממתן אשראי לדיור בתנאים שלא שיקפו את הסיכונים המתפתחים בשוק זה, ובאופן שלא תאם את העלייה המהירה במחירי הדיור. ההוראה החדשה נועדה למנוע התפתחויות מסוג זה לטובת הציבור והמערכת הפיננסית בכללותה. טיוטת ההנחיה תידון בקרוב בוועדה המייעצת לענייני בנקאות, בבנק ישראל, ולאחר מכן תגובש ההנחיה הסופית.

המהלך החדש של המפקח על הבנקים מצטרף לשני מהלכים קודמים שלו. במאי 2010 הכריז המפקח על צעדים לצמצום האשראי לדיור והקטנת סיכוני האשראי לבנקים על הלוואות חדשות לדיור. בשיעורים שמעל ל-60% משווי הנכס - הוטלה אז חובת הקצאת הון נוספת בשיעור של 0.75% מיתרת ההלוואה. באוקטובר 2010 דרש המפקח הקצאת הון גבוהה יותר מצד הבנקים בגין הלוואות בסכום העולה על 800 אלף שקל בריבית משתנה אם שיעור המימון גבוה מ-60%, וגם חלק ההלוואה בריבית משתנה מסך ההלוואה גבוה מ-25%.

שני צעדים אלו הוגדרו על ידי בנק ישראל בדו"ח השנתי שלו ל-2010 כצעדים ראשונים ומתונים יחסית וכוונו לפלח ספציפי של הלוואות חדשות ממונפות, בריבית משתנה, מעל לסכום מסוים, בין היתר כדי להגביר את מודעות הציבור לסיכונים במסלולי המשכנתאות השונים.

זקן: "לא הבנקים ולא הציבור הפנימו את הסיכונים"

"הריבית נמצאת במגמת עלייה והחשש שלנו הוא שלא הבנקים ולא הציבור לא הפנימו את הסיכונים העומדים כנגד עיניהם בשוק המשכנתאות, כך שהמטרה שלנו זה הפחתת הסיכון הן של הלווים והן של הבנקים. אנחנו לא חיים בתחושה שאפשר ליהנות מריבית פריים נמוכה לעד ולא להיפגע בעת המעבר לריבית קבועה", כך אמר בצהריים דוד זקן, המפקח על הבנקים, בשיחת תדרוך בעקבות ההנחיות החדשות שפרסם בנק ישראל.

"אין לנו ספק כי הצעד שנקטנו בו יפחית את הסיכון, הוא גם צפוי לגרום לכך לפי ההערכות שהמשכנתא המוצעת תתייקר בכ- 1% אבל אם נראה גידול במחירי הדירות ועלייה בנטל החוב נצטרך לחשוב על צעדים נוספים", הוסיף זקן.

סטנלי פישרצילום: בלומברג

זקן הדגיש כי "כרגע רואים לא בועה במחירי הדירות אלא בעיה ולכן פועלים בצעדים להורדת הסיכון. נכון שהיום אנחנו לא רואים גידול בפיגורים של החזרי משכנתאות, אך בינתיים מדובר בתקופה טובה במשק שבה נרשם גידול באשראי ואלה הדברים שיכולים להשתנות.

"אנחנו גם לא יכולים בשלב זה לראות את הגידול בפיגורים כי בשנתיים וחצי האחרונות התווספו כשליש (כ- 40 מיליארד שקל) של המשכנתאות החדשות ועוד מוקדם לדעת מה יעלה בגורלן. אנחנו מסתכלים על תיקי המשכנתאות בבנקים ורואים שהמשכנתאות הופכות להיות חלק יותר ויותר מהותי".

זקן הוסיף עוד כי בבנק ישראל נוקטים גם בצעדי אכיפה של הפיקוח. "אני לא אנקוב בשמות הבנקים למשכנתאות אך אנחנו עורכים ביקורות בבנקים ומבצעים צעדי אכיפה פרטניים", ציין זקן. לגבי ההנחיה המסדירה את חובת הגילוי ללקוחות אשר נטלו בעבר הלוואות לדיור במסלול של ריבית משתנה לא צמודה על בסיס פריים (כשרכיב ההלוואה הוא לפחות שליש) ,סיפר המפקח כי "אנחנו לא יועצי משכנתאות ולא אמורים להגיד לציבור כיצד לפעול ומה והאם למחזר את המשכנתאות, אך הצעד נועד להגביר את המודעות. זה כמו חגורת בטיחות שצריכים אותה גם כשאתה נוסע במכונית מפוארת מדגם מרצדס הבטוחה והיקרה יותר וגם כשנוסעים בסובארו".

פישר זימן את ראשי הבנקים לפגישה דחופה

נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, זימן הבוקר במפתיע את בכירי הבנקים המסחריים בישראל (לאומי, הפועלים, דיסקונט, מזרחי-טפחות, אגוד) לפגישה דחופה, שתיערך מחר בבוקר במשרדי בנק ישראל בתל אביב כדי להזהיר אותם מהסכנה של התפוצצות בועת נדל"ן בישראל.

זימון מנכ"לי הבנקים המסחריים והיו"רים למחר בבוקר נחשב לצעד חריג. הפעם הקודמת שהנגיד ביצע מהלך כזה הייתה ב-2008, בשיאו של המשבר הכלכלי העולמי. אז ביקש הנגיד לשמוע מראשי הבנקים איך הם מתמודדים עם המשבר והציע להם שורה של מהלכים שרצוי לבצע.

הפגישה מחר תוקדש לנושא שוק הדיור. הנגיד יבקש לשמוע מראשי הבנקים איך הם מתמודדים עם מה שנראה כהתפתחות בועה בשוק הדיור בישראל. הנגיד יעמוד על הסיכונים המחריפים, לדעת בנק ישראל, בשוק הדיור. לדעת בנק ישראל השוק ממשיך לרתוח, חרף כל הצעדים שננקטו ע"י בנק ישראל והאוצר על מנת לצנן אותו.

הנגיד ידבר על בעיות העשויות להתפתח בשוק הנדל"ן והדיור בחודשים הקרובים לכיוונים לא רצויים. הנגיד ידבר על כיוונים רצויים לבלימת התפתחויות אלו ועל חשיבות שיתוף הפעולה בין בנק ישראל והבנקים המסחריים.

בדיון ריבית שהתקיים בבנק ישראל לפני כחמישה שבועות הובע חשש להתפתחות תנאים בישראל שמזכירים את מה שאירע בארה"ב, לפני ארבע שנים, בעת התפוצצות בועת הנדל"ן שם. החשש בבנק ישראל הוא כי לאחר העליות הגבוהות במחירי הדירות ולאחר העלאות הריבית של החודשים האחרונים, תחול מפולת במחירי הדירות, לוקחי משכנתאות לא יוכלו לעמוד בתנאי הריבית החדשים על המשכנתאות וגם יתקשו למכור את הדירות שרכשו במחירים יורדים.

שיחת עדכון עם שאמה

פישר והמפקח על הבנקים, דודו זקן, קיימו היום שיחת עדכון עם יו"ר ועדת הכלכלה ח"כ כרמל שאמה הכהן (ליכוד) בעניין ההגבלות החדשות על הבנקים למשכנתאות שעיקרם הגבלת גובה המימון בריבית משתנה לשליש משווי הנכס.

שאמה אמר כי " הריבית הזולה במסלולי הריבית המשתנה, באותה מידה שהיא מפתה ונוחה היא גם זמנית ומסוכנת קל וחומר שמחירי הדירות בשיא, פוטנציאל ההסתבכות של רוכשי דירות ושל הבנקים הוא ראשון בסדר העדיפות הצעד הוא צעד מתבקש ומבורך לפעמים כשהציבור לא מצליח לבד להעריך ולהפנים סיכונים יש צורך לגדרם ולהגבילם בהוראות רגולטוריות" .

כתבות מומלצות

משרדי גוגל במנהטן. מי שלא יסדיר את התשלום הזה עד 1 באוגוסט – חשבונו יושעה

"מאלצים אותנו לשלם אחרי שכבר התמכרנו": התכסיס של גוגל מכה שנית

קציר חיטה בסוריה, יוני 2022. הקציר מגדיל את היצע החיטה, אבל החשש ממיתון מקטין את הביקוש

פתאום ההשקעות הכי חמות צונחות: נפט, סחורות, תשואות – למה זה קורה?

העיר לא זולה, אבל זה היה משתלם מכל בחינה אחרת

"הבית שלי בגד בי": תל אביבית שעוזבת אחרי שלושה עשורים מגלה מה שבר אותה

שי שרון. "הרגשתי שאני מתאמץ בעיקר בשביל שהבעלים של חברת האופנה ירוויחו יותר"

"חייתי במסיבה תמידית, אבל זה היה כלוב מזהב. עבודה חסרת משמעות"

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

נמל חיפה. הפקק בשנה וחצי האחרונות גרם למשק הישראלי נזק של עשרות מיליוני שקלים ביום, לפי משרד האוצר

פקק האוניות מול נמלי ישראל דועך והולך, ולא מהסיבות הנכונות

"מבחוץ זה נראה סקסי ומגניב, אבל כשנכנסים פנימה מתברר שזאת עבודה קשה והיא חייבת להיות מדויקת"

"אפשר להרוויח 30-20 אלף שקל בחודש מעבר למשכורת": איזה עסק הכי רווחי - פלאפל, פיצה, סושי או שווארמה?