כך נהפך בית ההשקעות אינפיניטי לפייבוריט של חברת החשמל לניהול כספי הפנסיה

לאחר שניצח את פסגות במכרז לניהול קרן ההשתלמות של חברת החשמל, בית ההשקעות אינפיניטי נמצא פסע מזכייה בניהול קרן הפנסיה של החברה ■ היקף העסקה - 18 מיליארד שקל ■ כיום כספי הפנסיה של חברת החשמל מנוהלים על ידי כלל ביטוח ■ דירקטור ברשות החשמל היה מועמד של אינפיניטי לתפקיד בחברה שתנהל את הקרן

נועם בר
נועם בר
נועם בר
נועם בר

בית ההשקעות אינפיניטי רשם לזכותו הישג נאה בחודשים האחרונים. לא בכל יום מנצח בית השקעות קטן או בינוני (אינפיניטי מנהל קרוב ל-5 מיליארד שקל, מהם 700 מיליון שקל בקופות גמל והשאר בתיקים) את הענק של שוק ההון - פסגות, המנהל 130 מיליארד שקל.

בדצמבר האחרון נסגר מכרז שאליו יצאה חברת החשמל כמה חודשים קודם, לניהול קרן ההשתלמות של עובדיה. הקרן מכילה נכסים בהיקף של של 550 מיליון שקל, והגופים שהתמודדו על ניהולה היו מהמובילים בשוק: מנורה, פסגות, דש, מיטב, ילין לפידות, אי.בי.אי ואינפיניטי. מרבית הגופים פרשו לאחר הסיבוב הראשון של המכרז. חלקם נבלמו על ידי תנאי סף שונים שנכללו במכרז, ועבור אחרים המכרז לא היה אטרקטיבי דיו לאור דמי הניהול שהסתמנו - הקרן גבתה דמי ניהול של 0.5% בלבד ב-2009.

לשלב הגמר של המכרז הגיעו יחד המתמודדים משני הקצוות, ככל שמדובר בהיקף הנכסים המנוהלים - פסגות הענק ואינפיניטי הקטן. בסוף דצמבר 2009, כשהוכרז המנצח, הסתבר שאינפיניטי זכה ובאופן לא צפוי הביס את פסגות הגדול.

באוקטובר 2009 נפתח מכרז נוסף בחברת החשמל, משמעותי הרבה יותר. הפעם מוטלים על כף המאזניים 18 מיליארד שקל של קרן הפנסיה של עובדי חברת החשמל (כ.פ.י), המנוהלים כיום על ידי כלל ביטוח. לקראת סיום תקופת הניהול של כלל ביטוח פתחה חברת החשמל במכרז חדש לניהול הקרן. הרבה עוצמה בשוק ההון המקומי מונחת על המאזניים. גם אם דמי הניהול בקרן הנידונה הם מוגבלים (בחוזה התחייבה כלל לגביית דמי ניהול של כ-8 מיליון שקל בשנה), 18 מיליארד שקל הם קלף מיקוח חזק ביחסים עם החברות הציבוריות בישראל.

בסיבוב הראשון של המכרז הוצבו דרישות סף שמנעו ממרבית הגופים הקטנים והבינוניים בשוק להשתתף בו: הון עצמי של 200 מיליון שקל לפחות וניסיון בניהול קרנות פנסיה.

לאור היקף הקרן, לגופים הגדולים היתה בעיה אחרת: כמה מהם לא יכלו לגשת למכרז מפני שלאחר הזכייה בו היו חורגים ממגבלת נתח השוק של 15%. גם מי שלא חרגו העדיפו לשמור את האחוזים הבודדים שנותרו להם עד לרף זה לרכישות עתידיות, אטרקטיביות יותר מבחינת דמי הניהול.

הקלות בתנאי הסף

כך נותר בית ההשקעות מיטב לבדו בתום הסיבוב הראשון של המכרז. בחברת החשמל כנראה לא היו מוכנים להשלים עם מצב שבו רק מתמודד אחד עלה לשלב השני, שבו אמורים להיקבע דמי הניהול - והחליטו לקיים סיבוב נוסף לאחר שהקלו משמעותית את תנאי הסף. דרישת ההון העצמי הונמכה ל-50 מיליון שקל, ובמקום דרישה לניסיון ניהולי בקרנות פנסיה הסתפקו בחברת החשמל בניסיון בניהול השקעות. סעיף אחר שהסתתר בטופס המכרז איפשר השתתפות גם לחברות בלא הון עצמי של 50 מיליון שקל, בתנאי שבתוך שלושה חודשים הן יגדילו אותו עד ל-50 מיליון שקל.

הבעיה היתה שהזמן אזל והלך. העובדה שמיטב הוא היחיד שהתמודד בסיבוב הראשון התבררה כשבועיים לפני סיום החוזה של כלל ביטוח. בחוזה התחייב כלל לגביית דמי ניהול של כ-8 מיליון שקל בשנה. כעת, לאור העיכוב במכרז, יכול כלל ביטוח לגבות בעבור המשך הניהול של הקרן דמי ניהול גבוהים באופן משמעותי מאלה שגבה בשנים האחרונות. עקב כך קבעה חברת החשמל לוח זמנים מהיר שהותיר עשרה ימים בלבד (מ-30 בדצמבר 2009 עד 10 בינואר 2010) להגשת ההצעות החדשות למכרז. למרבית הגופים שרצו להתמודד התברר, למרבה האכזבה, כי לא נותר להם די זמן להתארגן לכך.

באמצע ינואר הגיע הסיבוב השני לסיומו, ושוב באופן לא צפוי התברר כי מלבד מיטב, שכבר היה מוכן בסיבוב הראשון, הצליח גם אינפיניטי להגיע בזמן. תוך עשרה ימים הצליח בית ההשקעות הקטן יחסית להכין את מגוון המסמכים הדרושים, הכוללים בין היתר אישורים שונים, שאלונים מפורטים לגבי החברה המיועדת לנהל את הקרן, פירוט נושאי המשרה והדירקטורים בחברה, פירוט הניסיון של הגוף המנהל ותיאור של המחלקות השונות בו, למידה של הצרכים הספציפיים של הקרן והתקנונים הייחודיים לה ובדיקות מול מבטחי משנה בישראל ובחו"ל.

כעת, עם המעבר לשלב הצעות המחיר, ניצב אינפיניטי במרחק נגיעה מזכייה במכרז על 18 מיליארד שקל. אינפיניטי קנה לעצמו בשוק ההון שם של שחקן אגרסיבי במכרזים דוגמת זה של חברת החשמל - גם כאשר הצעת המחיר הנמוכה פוגעת בכדאיות הזכייה במכרז.

"בהרבה מקומות שאנחנו נמצאים הם באים עם תפישת עולם אגרסיבית מאוד לגבי המחיר", הסביר גורם בשוק את הזכייה של אינפיניטי במכרזים. "אני לא יכול להבין את זה, אלא אם הם רואים את עצמם בעוד כמה שנים כמטרה לרכישה, כך שהם מנסים לבנות לעצמם נפח ראוי".

הקשר הזוגי

בין אינפיניטי לחברת החשמל קיים קשר עקיף דרך רישאר בן חיים, דירקטור ברשות החשמל וסמנכ"ל כלכלה וכספים ברשות הנמלים. בן חיים ואמיר אייל, היו"ר והבעלים של אינפיניטי, מכירים היטב. בית ההשקעות אינפיניטי הציע בעבר את בן חיים כדירקטור חיצוני מטעמו בחברה שהקים (אינפינטי ניהול קופת גמל מרכזית לקצבה) לצורך ניהול קרן הפנסיה של חברת החשמל, אם אינפיניטי תזכה במכרז - כך שלבן חיים עשוי להיות עניין בזכייה של אינפיניטי במכרז.

בן חיים מכיר את בית ההשקעות אינפיניטי במישור נוסף: צאלה שר-חשביה, אחת העובדות במחלקת השיווק של אינפיניטי, היא בת זוגו הידועה בציבור של בן חיים זה תקופה ארוכה.

רישאר בן חיים אמר בתגובה: "אני מכהן ברשות החשמל. זהו גוף שמפקח על חברת החשמל מלמעלה ולא מעורב במכרזים, כך שזו לא אמורה להיות בעיה, אפילו אם צאלה היתה הבעלים של אינפיניטי. אני מכיר את אמיר אייל כמו שאני מכיר עוד בעלים של הרבה חברות אחרות ומיודד אתם, ולא רואה איך יש כאן בעיה".

בעניין מועמדותו לתפקיד דח"צ מטעם אינפיניטי אמר בן חיים: "התנאי של קבלת המינוי הוא שזה יאושר על ידי כל היועצים המשפטיים הרלוונטיים. תפקידי כיו"ר ועדת המשנה לנושא התעריפים של רשות החשמל והדיון על שינוי תעריפי החשמל גוררים נגדי גל של השמצות בתקופה האחרונה".

אמיר אייל, יו"ר קבוצת אינפיניטי: "המכרז לניהול קרן הפנסיה של עובדי חברת החשמל בנוסח הנוכחי, אשר איפשר לבתי השקעות כמו אינפיניטי להתמודד, פורסם בנובמבר 2009. תוך שהושקעו משאבים רבים, ונוכח ניסיונה בניהול כספי גופים מוסדיים וניהול חשבונות עמיתים, קיבל אינפיניטי את האישורים הדרושים ממשרד האוצר לצורך הגשת מועמדות במכרז, ועמד בהצלחה בשלבים שונים של בדיקות איכות שביצעו נציגים מקצועיים מטעם חברת החשמל.

"אינפיניטי מנהל השקעות בסדר גודל של כ-5 מיליארד שקל, בין היתר לגופים וחברות ממשלתיות נוספות. ניהול הכספים של עובדי חברת החשמל אינו עניין מפליא או חריג בתמהיל הלקוחות של החברה.

"צאלה שר חשביה מועסקת על ידינו כבר מספטמבר 2009, נקלטה לעבודה במשרה חלקית בתפקיד אדמיניסטרטיבי במחלקת השיווק והמכירות של החברה ועברה תהליך קליטה והכשרה כמקובל בחברה.

"צאלה היא בת זוגו של מר רישאר בן חיים המכהן, למיטב ידיעתנו, כנציג ציבור ברשות לשירותים ציבוריים - חשמל, שהיא הרשות המפקחת על חברת החשמל. כחלק מדרישות השלב הראשון של המכרז הוצע מר רישאר בן חיים כאחד מתוך מספר מועמדים לתפקיד דח"צ, בכפוף לאישורים המתחייבים. על מנת למנוע לזות שפתיים, הסיר מר בן חיים את מועמודתו מהרשימה, והוא אינו מועמד לתפקיד. כל טענה לקשר בין העסקתה של צאלה לבין המכרז האמור מופרכת לחלוטין".

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

עומסים בנתב"ג

מבחינת חברות התעופה, השאלה אם תגיעו ליעד עם המזוודה היא "בעדיפות אחרונה"

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין

רוסיה הגיעה לחדלות פירעון — לראשונה מ-1918

כספומט ביטקוין ברומניה. רשתות בלוקצ'יין שיצליחו לשרוד את התקופה הנוכחית - ייתכן שיזכו בכל הקופה

המשבר בקריפטו נכנס לשלב הבא: מלחמת כל בכל

גילה פימה. "בשיא הקושי שלי ראיתי שאני יכולה להעלות חיוך למישהו אחר שקשה לו"

"לעבודה שלי יש סטיגמות, היא לא נחשקת. אבל לא אכפת לי מה חושבים"

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

אילו מניות עשויות לשרוד טלטלות קשות?

"שגר ושכח": האם יש מניה ששווה להשקיע בה ל-20 שנה?

ארוחה של מקדונלד'ס. המגמה הכללית של השמנה לא יכולה להיות מיוחסת רק להתנהגות של הפרט, אלא גם לסביבה שבה כולנו חיים

בשקט בשקט, העלימה מקדונלד'ס אופציה מהתפריט – והיא יודעת בדיוק למה