המשבר הכריע את לבייב: יפתח במו"מ על הסדר פריסת חובות; לבייב: יש אנשים שעשו הרבה כסף באפריקה

(עדכון) הלילה דיווחה החברה על הפסד של 1.3 מיליארד שקל ברבעון השני

מיכאל רוכוורגר
מיכאל רוכוורגר
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מיכאל רוכוורגר
מיכאל רוכוורגר

(עדכון) אחרי שרוב הטייקונים הגדולים הצליחו בצורה כזו או אחרת לשרוד את המשבר הכבד שפקד את השווקים לפני קצת יותר משנה, אחד מסימני השאלה הבודדים שריחפו באוויר במשך חודשים רבים היו סביב יכולתו של לב לבייב, הבעלים של אפריקה ישראל (-26.27% , 5095.0), לשרוד את המשבר מבלי להגיע להסדר חובות. ואולם ל-TheMarker נודע כי למרות מימוש נכסים בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקל והתאוששות בשווקים, המשבר הכריע גם את לבייב.

"מאז תחילת המשבר אני עובד 20 שעות ביממה, עלינו לנהל את המצב ולא להיגרר לנפילות בשווקים", אמר לבייב במסיבת עיתונאים שכינסה היום החברה. המנכ"ל איזי כהן ציין כי ייתכן שתהיה בעיה בעמידה בהתחייבויות ב-2011 והלאה.

מוקדם יותר שלח מנכ"ל אפריקה ישראל מכתב למנהלים ולעובדים של החברה: "הגברת אי הוודאות, אשר גררה גם את הפניית תשומת הלב של רואי החשבון המבקרים של החברה בדו"חותיה הכספיים ל-30 ביוני 2009 צפויה להחליש את עמדת המיקוח של החברה בעיני הרוכשים פוטנציאליים של נכסיה. תוצאה זאת, בשילוב עם המועדים הקשיחים לפרעון התחייבויותיה, עלולה להקשות על מיצוי המשא ומתן ביחס למימוש נכסיה ולפגוע בסיכויי מימושם במחירים ראויים".

כהן הוסיף כי בתנאים הקשים שתיאר, צפויים ההליכים המתמשכים למימוש נכסים לרתק משאבי ניהול ולמנוע מהנהלת החברה מלהקדיש את התשומות הניהוליות הדרושות ליזמות ולפיתוח והשבחת עסקי החברה, להוצאה לפועל של האסטרטגיה ארוכת הטווח של החברה, לשיפור תזרים המזומנים השוטף של החברה והתזרים העתידי שינבע מהפרויקטיםלהשאת רווחים וליצירת שווי לנכסי החברה וערך לבעלי האינטרסים שלה (בעלי מניות ובעלי חוב).

"בראייה ארוכת טווח, מכלול שיקולים אלו, מעורר ספק ביכולתה של החברה להמשיך וליישם בהצלחה מלאה את מהלכיה למימוש נכסים לאורך כלתקופת התחייבויותיה, בהיקף הנדרש לשם פירעון מלוא התחייבויותיה העתידיות", כתב כהן. "לאור כל האמור לעיל, הגיע דירקטוריון החברה לכלל מסקנה לתמוך בהמלצת ההנהלה, כי בראייה שקולה וארוכת טווח, לשם מתן מענה הולם לסיכונים המתוארים לעיל כמו גם לשינויים נוספים לרעה שעוד עלולים לחול בהמשך, וכפועל יוצא מכך, שיפור סיכוייה של החברה בהתמודדותה עם פרעון התחייבויותיה בתקופה יוצאת דופן זו, חובת הזהירות ומידת האחריות מחייבות להתחיל בהליך של בחינה וארגון מחדש של מצבת התחייבויותיה כלפי כלל מחזיקי אגרות חוב תוך הידברות עם מחזיקי האג"ח של החברה".

אפריקה ישראל דיווחה הלילה על הפסד של 1.3 מיליארד שקל ברבעון השני של 2009. בדיווח נמסר כי ההפסד ברבעון נובע בעיקר מהפחתה בסעיף נדל"ן להשקעה בהקמה בהיקף של כ-1.3 מיליארד שקל וכן בשל הוצאות מימון גבוהות עקב עליית מדד המחירים לצרכן. הבוקר, עם פתיחת שבוע המסחר, צונחת מניית החברה ב-23%.

עוד בנושא

מסיבת העיתונאים - סיקור מיוחדלבייב: אני עושה הכל כדי שהחברה תחזור לימי הזוהר; יש אנשים שעשו הרבה כסף באפריקה

משרד ראש הממשלה: לא תהיה מעורבות מדינה בענייני לבייב

איגרות החוב של אפריקה נופלות עד 27%; התשואות מגיעות עד 70%

יובל בן זאב ממליץ למכור את מניית אפריקה ישראל: אין ספק שמדובר בזעזוע לשוק ההון הישראלי

יתרות הנזילות של הקבוצה, לרבות השקעות לזמן קצר, הסתכמו בכ-2.7 מיליארד שקל ושווי השוק המצרפי של החזקות החברה במניות חברות הבת הציבוריות שלה עומד על כ-4.7 מיליארד שקל.

החל מינואר 2008 ועד היום, פרעה החברה תשלומי קרן וריבית של אגרות חוב וניירות ערך מסחריים בהיקף כולל של כ- 3.3 מיליארד שקל.

בעקבות ההפסדים הגדולים של אפריקה והשחיקה האדירה הצפויה בהונה העצמי, קיים חשש ליכולת פירעון של החברה, החייבת להחזיר מיליארדי שקלים לבנקים ולבעלי האג"ח בשנים הקרובות. בעקבות החשש שנוצר ליכולתה של אפריקה לעמוד בהתחייבויותיה הכבדים, ל-TheMarker נודע כי אפריקה צפויה לפתוח בימים הקרובים במגעים מול מחזיקי האג"ח ומול הבנקים כדי להגיע להסדר כולל של פריסת חובות. לפי נתוני משרד האוצר, נכון לסוף 2008, עם מחזיקי האג"ח הגדולים של אפריקה (בהיקף של כ-10 מיליארד שקל) נמנו הגופים המוסדיים הגדולים במשק: מגדל, מנורה מבטחים, הראל, הפניקס אקסלנס, פסגות, כלל ודש.

מניית אפריקה עלתה מתחילת השנה ב-130% המשקפים לחברה שווי שוק של כ-3.8 מיליארד שקל. אולם למרות ההתאוששות בשוק האג"ח הקונצרניות מתחילת השנה, האג"ח של אפריקה עדיין נסחרות בתשואות לפדיון גבוהות, של עד 30%, המביעות חשש של המשקיעים מפני יכולתה לעמוד במלוא התחייבויותיה כלפיהם.

בהודעה שפירסמה הלילה החברה נאמר: "מאז החרפת המשבר הגלובלי והירידה הדרסטית בשוויים של נכסי נדל"ן ברחבי העולם, פעלה הנהלת החברה באופן נמרץ למימוש נכסים במחירים ראויים לשם הבטחת יכולתה לפרוע את התחייבויותיה הפיננסיות הנרחבות.לשם המחשה, החל מינואר 2008 ועד היום פרעה החברה התחייבויות בהיקף כולל של כ-3.3 מיליארד שקל.

להערכת הנהלת החברה, יהיה ביכולה של החברה להמשיך ולעמוד בהתחייבויותיה בטווח הנראה לעין, בהתאם לתחזיותיה בדבר מקורות ושימושים, כפי שנכללו עד כה בדיווחיה הפומביים.

עם זאת, לא ניתן להתעלם מכך, שהתמשכותו של המשבר בשווקים העיקריים בהם פועלת החברה, מחד גיסא, ותלותה המובהקת של יכולת הפירעון של התחייבויותיה בהצלחתה לממש נכסים לאורך תקופה ממושכת של שנים לבוא, מאידך גיסא, מעצימים את תנאי אי הוודאות בפניהם ניצבת כיום הנהלת החברה, וזאת, בין היתר, מהנימוקים הבאים:

לא ניתן להתעלם מכך, שהתמשכותו של המשבר בשווקים העיקריים בהם פועלת החברה, מחד גיסא, ותלותה המובהקת של יכולת הפירעון של התחייבויותיה בהצלחתה לממש נכסים לאורך תקופה ממושכת של שנים לבוא, מאידך גיסא, מעצימים את תנאי אי הוודאות
1. החברה כבר מימשה חלק מנכסיה המניבים, מהלך שגרר, מטבע הדברים, הפחתה של תזרימי המזומנים השוטפים, הקטנה של מצבת נכסיה ופגיעה בליבת העסקים של החברה.

2. בתנאי השוק הנוכחיים קיים קושי בקבלת מימון לפיתוח נכסיה של החברה והשבחתם כמו גם למחזור התחייבויותיה הפיננסיות לשם מימון פעילותה השוטפת של החברה. מחנק אשראי זה, אף משליך על האפשרות להשגת מימון על ידי רוכשים פוטנציאליים של נכסי החברה ולפיכך מקשה גם על סגירת עסקאות למימוש נכסים, קל וחומר, מימושם במחירים ראויים.

3. בשלב זה לא ניתן לעמוד על שיפור בתנאי השוק בשווקים העיקריים בהם פועלת החברה, כגון ארה"ב, מזרח אירופה ורוסיה.

4. הגברת אי הוודאות, אשר גררה גם את הפניית תשומת הלב של רואי החשבון המבקרים של החברה בדוחותיה הכספיים ליום 30.6.09, צפויה להחליש את עמדת המיקוח של החברה בעיני רוכשים פוטנציאליים של נכסיה. תוצאה זאת, בשילוב עם המועדים הקשיחים לפירעון התחייבויותיה, עלולה להקשות על מיצוי המשא ומתן ביחס למימוש נכסיה ולפגוע בסיכויי מימושם במחירים ראויים.

5. בתנאים המתוארים לעיל, צפויים ההליכים המתמשכים למימוש נכסים לרתק משאבי ניהול ניכרים ולמנוע מהנהלת החברה מלהקדיש את התשומות הניהוליות הדרושות ליזמות ולפיתוח והשבחת עסקי החברה, להוצאה לפועל של האסטרטגיה ארוכת הטווח של החברה, לשיפור תזרים המזומנים השוטף של החברה והתזרים העתידי שינבע מהפרויקטים, להשאת רווחים וליצירת שווי לנכסי החברה וערך לבעלי האינטרסים שלה (בעלי מניות ובעלי חוב).

בראייה ארוכת טווח, מכלול שיקולים אלו, מעורר ספק ביכולתה של החברה להמשיך וליישם בהצלחה מלאה את מהלכיה למימוש נכסים לאורך כל תקופת התחייבויותיה, בהיקף הנדרש לשם פירעון מלוא התחייבויותיה העתידיות.

לאור כל האמור לעיל, הגיע דירקטוריון החברה לכלל מסקנה לתמוך בהמלצת ההנהלה, כי בראייה שקולה וארוכת טווח, לשם מתן מענה הולם לסיכונים המתוארים לעיל כמו גם לשינויים נוספים לרעה שעוד עלולים לחול בהמשך, וכפועל יוצא מכך, שיפור סיכוייה של החברה בהתמודדותה עם פירעון התחייבויותיה בתקופה יוצאת דופן זו, חובת הזהירות ומידת האחריות מחייבות להתחיל בהליך של בחינה וארגון מחדש של מצבת התחייבויותיה כלפי כלל מחזיקי אגרות החוב תוך הידברות עם מחזיקי האג"ח של החברה לגיבוש תכנית לארגון מחדש של מצבת התחייבויותיה.

באפריקה ישראל הדגישו כי הדברים האמורים אינם מתייחסים לחברות הבנות הציבוריות של החברה.

להערכת הנהלת החברה, ככל שתגובש תכנית לארגון מחדש של מצבת התחייבויותיה של החברה כלפי כלל מחזיקי אגרות החוב, ותיושם בהצלחה, ניתן להניח שהחברה תהא ערוכה, מבחינת מבנה ההון שלה, מצבת החוב, איכות נכסיה והיכולות הניהוליות והביצועיות של ההון האנושי שבה, להמשך יזמות, פיתוח נכסי החברה ופעילויותיה, לשיפור תזרים המזומנים השוטף ולהמשך יצירת שווי לנכסי החברה וערך לבעלי המניות ולבעלי החוב.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

קהילת גן החיים, בקעת יבנאל. עבודת כפיים וחלוציות

"מחבקי העצים" קנו כאן אדמות ב-30 אלף שקל לדונם. היום הן שוות הון

גיף הסכם ממון

"לחתום על הסכם ממון היה הדבר הכי רומנטי שעשיתי. בזכותו קניתי לעצמי דירה"

ריטייל גנגסטר

מפורסם יותר מנשיא ארה"ב: הסיפור על הנוכל שהבריח לישראל 60 מיליון דולר

קיסריה מימין, וג'סר א-זרקא משמאל

"גם מאנדרומדה ביפו ברחו - והיום הלוואי שיכולתי לקנות שם דירה"

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

ניר קורצ'ק, סמנכ"ל שיווק בפלייטיקה

הסמנכ"ל, האח הדירקטור והסטארט־אפ: העסקה המוזרה של פלייטיקה

נוריאל רוביני

חשבתם שיהיה רע? רוביני חוזה נפילה של 40% במניות ומיתון נוראי