המוסדיים רוצים את החברה של משפחת יצחקי: דורשים הקצאה מיידית של 40% ממניות פרופיט

משפחת יצחקי ומשרד רו"ח טרבלסי הציעו לדחות תשלומי הקרן ב-3 שנים תמורת 3.9% מהמניות ואופציות ל-16%

יורם גביזון
יורם גביזון
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
יורם גביזון
יורם גביזון

>> אריה ודליה פרשקובסקי איבדו בשבוע שעבר את השליטה בחברת הנדל"ן דיירקט קפיטל, בתום מו"מ של חצי שנה עם בעלי האג"ח שהלוו לה 225 מיליון שקל. משפחת יצחקי, בעלת השליטה בפרופיט בנייה, עלולה להיקלע למצב דומה. אסיפת בעלי האג"ח מסדרה ג', שתכונס מחרתיים, תצביע על הצעת הסדר חוב שהוגשה במחצית מאי 2009 על ידי החברה ותדון בהצעה שתוגש על ידי בעלי האג"ח ובדרכים להגן על זכויותיהם.

פרופיט עוסקת בייזום, הקמה וניהול של נכסים מניבים למסחר, משרדים ולוגיסטיקה ובבנייה למגורים בישראל, במערב אירופה ובמזרחה. החברה מחזיקה ב-27 נכסים מניבים בישראל ובחו"ל וב-16 פרויקטים בשלבים שונים של תכנון וביצוע, מרביתם במדינות שנפגעו קשות מהמשבר הכלכלי העולמי, כמו רומניה, הונגריה, ליטא ורוסיה. פרופיט מימנה את נכסיה בעיקר בהנפקת איגרות חוב - שיתרתן היתה 216 מיליון שקל בסוף הרבעון הראשון של 2009 - ובהלוואות בנקאיות שנלקחו בעיקר מבנקים זרים על ידי חברות בנות בחו"ל בהיקף של 313 מיליון שקל. נכסיה של פרופיט הניבו לה הכנסות של 40 מיליון שקל ב-2008, אך לקראת סוף השנה שעברה ספגה פרופיט מכה כשבזק פינתה את בניין סולל בונה בחיפה שהושכר כמעט במלואו לחברה, ובנוסף פונה חלק מבניין משרדים במנצ'סטר.

נוכח העובדה ש-18% מהנכסים הפעילים של החברה אינם מניבים מזומנים, חוסר היכולת להתקדם בפיתוח נכסים במזרח אירופה בשל הקיפאון בשוקי הנדל"ן והכספים בהן והסבירות הגבוהה שהחברה לא תעמוד במועד הפירעון החלקי של אג"ח מסדרה ד' בסוף מאי 2009, מינו נאמני סדרה ד' וה' את משרד טרבלסי ושות' כקצין האשראי של שתי הסדרות, שיתרתן 160 מיליון שקל.

מתווה לא מלהיב

רו"ח גבי טרבלסי הגיש במחצית מאי 2009, על בסיס מו"מ שניהל עם הנהלת החברה, מתווה להסדר עם מחזיקי האג"ח מסדרות ג', ד' וה'. תוצאות המו"מ כפי שבאו לידי ביטוי במתווה לא הלהיבו את המוסדיים, או במלותיו של אחד מהם: "למקרא ההצעה לא תמיד היה ברור לנו מטעם מי ניהל טרבלסי ושות' את המו"מ".

טרבלסי ציין כי החברה תתקשה לעמוד במלוא תשלומי הקרן והריבית לבעלי האג"ח מסדרות ב', ג', ד' וה', בהיקף של 89 מיליון שקל עד סוף 2010. הוא ציין עוד כי שווי הנכסים של החברה, בניכוי הלוואות בנקאיות שמימנו את הקמתם ומסים שתשלם במימושם, מגיע ל-234 מיליון שקל, וזאת בהליך רגיל של פיתוח עסקי.

שווי זה אמור תיאורטית לממן את פירעון ההתחייבויות לבעלי האג"ח בסכום של 214 מיליון שקל. ואולם לנוכח הנזילות הנמוכה בשוקי הנדל"ן מימוש מהיר של הנכסים יגרור ירידה של 55% בשווי הנטו של הנכסים ל-110 מיליון שקל בלבד.

האבחנה של טרבלסי אינה יוצאת דופן למול מצבן של חברות נדל"ן אחרות שפועלות בשוקי מזרח אירופה, ומגלות כי אין ביכולתן לעמוד בתשלומים לבעלי האג"ח שמימנו את ההרפתקה - אלא שהתרופה שהציע כנראה קשה לבליעה למוסדיים גם בזמנים לא פשוטים אלה.

טרבלסי הציע שבעלי האג"ח ייתנו למעשה לחברה הלוואת גישור של כשלוש שנים, באמצעות דחייה של שנתיים בתשלומי הקרן לבעלי האג"ח מסדרה ג', ד' וה', תשלום של 40% מתשלום הקרן בשנה השלישית, 60% מתשלום הקרן בשנה הרביעית והחל בשנה החמישית חזרה לתשלום מלא של תשלומי הקרן - בתוספת פריסה לינארית עד סוף חיי האיגרת של יתרת תשלומי הקרן שלא שולמו במלואם בשנה השלישית והרביעית להסדר.

הפיצוי שהציע טרבלסי לבעלי האג"ח עבור הלוואת הגישור היה הנפקה מיידית וללא תמורה של 3.9% ממניות ההון בחברה והקצאת אופציות לארבע שנים ל-16% ממניות החברה (לא בדילול מלא), במחיר מימוש שגבוה ב-25% עד 100% ממחירה הנוכחי של המניה. טרבלסי הציע גם חיזוק של הביטחונות לבעלי האג"ח מסדרות ג', ד' וה' לאחר שהחברה תבצע את התשלום האחרון בגין יתרת קרן האג"ח מסדרה ב', בפברואר 2010.

דחייה על הסף

המוסדיים שקיבלו את ההצעה לא טרחו אפילו לנסות לחשב את גודל הוויתור על החוב שגלום בה, אם בכלל. "לא עסקנו בכך, ההצעה נדחתה על הסף". חלק מההתנגדות נובע מהעובדה שבעלי השליטה בחברה, שמשכו ממנה דיווידנד ב-5 מיליון שקל ושכר ב-1.5 מיליון שקל ב-2008, לא נדרשו לוותר על שליטה בחברה ואף לא התחייבו להזרים לחברה ולו שקל כחלק מההסדר.

גורם אחר שיכשיל ככל הנראה את ההצעה הוא העובדה שבניגוד לבעלי הסדרות ד' וה', שאינם מחזיקים בטוחות כלשהן, לבעלי סדרות ב' וג' יש שיעבודים וביטחונות סבירים. אלה כוללים שיעבוד ספציפי על נכס בשווי 40% מהסדרה ועל מניות פרופיט השקעות - שמחזיקה בנכסים של קבוצת פרופיט בחו"ל - לבעלי סדרה ב', ושעבוד ספציפי על בניין סולל בונה בחיפה בשווי 25 מיליון שקל, כלומר 64% מיתרת הסדרה, לבעלי אג"ח ג'. בגלל שיעבודים וביטחונות אלה, בעלי סדרות ב' וג' אינם נוטים להסכים לעיכוב משמעותי בתשלום החוב ולוויתורים מפליגים.

המוסדיים לא התפעלו גם מעסקה שבה קיבלה פרופיט השקעות, חברה בת בבעלותה המלאה של פרופיט, 10 מיליון שקל מהחברה הזרה Beko, וכן 30 מיליון ערך נקוב אג"ח מסדרה ד' של פרופיט בנייה ששוויין המתואם 32 מיליון שקל.

פרופיט השקעות נתנה בתמורה ל-Beko זכות לקבלת החזר הלוואת בעלים בהיקף של 50 מיליון שקל, שפרופיט השקעות נתנה לשלוש חברות זרות שבשליטתה, כולל זכות קדימה לקבלת החזר הלוואת בעלים לגבי 20 מיליון שקל מסכום זה, ו-37.5% ממניות כל אחת מהן. מניותיה של פרופיט השקעות משועבדות לבעלי האג"ח מסדרה ב', ועל כן העברת חלק מנכסיה לגורם חיצוני עלולה לכאורה לכרסם בטיב הביטחונות שבידי בעל איגרות החוב.

טיוטת מתווה חלופי שגובשה על ידי אחד הגופים המוסדיים מצביעה על עומק הוויתור שיידרש ככל הנראה ממשפחת יצחקי. המתווה כולל תשלום במזומן של 10 מיליון שקל, כלומר 4.7% מיתרת החוב, עם אישור ההסכם, דחיה של שנה בלבד בתשלומי הקרן של כל אחת מהסדרות, ביצוע של תשלומי הריבית במועדן והעלאת שיעור הריבית ב-2% עד לפירעון מלא של האג"ח.

כמו כן כולל המתווה החלופי הקצאה ללא תמורה של 40% מהונה של פרופיט לאחר ההקצאה ובדילול מלא (בניגוד להצעת החברה להקצות ללא תמורה 3.9% מהונה שלא בדילול מלא), או לחלופין הקצאה ללא תמורה של 49.9% מהונה של החברה לאחר ההקצאה בדילול מלא לבעלי שלוש סדרות החוב, ובמקביל הקצאה של אופציות למימוש בתוך ארבע שנים, ובמחיר מימוש שמגלם שווי חברה השווה להונה העצמי של פרופיט בסוף מארס 2009, בתוספת הצמדה וריבית שנתית של 4% שידללו את החזקת בעלי האג"ח משלוש הסדרות ל-25% בדילול מלא.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

מכוניות של טסלה במפעל החברה. מייצרת את המנועים וחלק ניכר מהאלקטרוניקה של המכוניות שלה

המכונית הפרטית עוברת מהפכה שסוחפת את כל התעשייה

קניון ממילא בירושלים. "גידול במכירות של מותגי אופנה מוזלים"

"חיים את הרגע": אוכלים במסעדות, יוצאים לבלות — וטסים לחו"ל

שיעור העובדים שמרגישים שהם בעלי השפעה, ושמקום העבודה שלהם מניע אותם לתרום ולהגיע
להישגים, ירד באופן משמעותי השנה

"הבטיחו לקדם אותי ואז הביאו מישהו מבחוץ. אם זה יקרה שוב – אתפטר"

נתי סיידוף, בעל השליטה בשיכון ובינוי. רכש את החברה בהנחה של 13% על מחיר הבורסה של המניה

נטישת מנהלים, חוב תופח — ותשואת חסר עמוקה: מה קורה בשיכון ובינוי?

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

צעירים בטיילת בתל אביב. בקשה מהעובדים להגיע למשרד נהפכת להתקפה פרסונלית עליהם

"הפסקתי להעסיק צעירים. הם מפונקים ולא ראו אותי, אלא רק רצו לקחת ממני"

משפחת שר־שלום, שנכנסה לפני כמה חודשים לדירה בשכונת גליל ים בהרצליה

"קנינו ב-1.8 מיליון שקל, היום הדירה שווה 4.4 מיליון": עוד הגרלה יוצאת לדרך. מה הסיכוי לזכות?